Je hoort veel over social learning of in het nederlands: sociaal leren. Het levert ook veel spraakverwarring op. Begrijp jij wat iemand bedoelt als hij of zij zegt: “we gaan beginnen met social learning in onze organisatie”. Of: “de 20 in 70-20-10 is social learning”. Of: “Hoe kunnen we social learning toevoegen aan onze e-learning?” Niet iedereen heeft hetzelfde beeld bij sociaal leren. In dit blogbericht zal ik drie verschillende kijken op sociaal leren naast elkaar zetten waarmee je spraakverwarring kunt voorkomen.

Drie manieren van kijken

Ik zal de drie belangrijkste verschillende visies opschrijven die ik hoor wanneer mensen over sociaal leren praten. Ik zie de sociale constructivist, de ‘new’ social learner en de samenwerker. Herken je een van de uitspraken in de foto’s?

 

 

De constructivisten (zoals ik) zijn van mening dat je sociaal leren niet uit kunt zetten, omdat je continue leert door interactie, in gesprek of via het lezen van blogs. Zelfs het lezen van een boek is sociaal leren omdat je dit leest vanuit een bepaald denkraam en dat denken wordt bepaald door je sociale netwerken. Leren door conversaties en bewegen in netwerken is hierbij de kern. De new social learners vinden het vooral belangrijk dat we nu online samen kunnen leren. De focus ligt op sociale media, al zijn ze zich wel bewust van het feit dat de technologie niet het doel is, een nieuwe cultuur van online delen staat voorop. Als laatste zijn er de samenwerkers. Hun definitie is het simpelst: leren waarbij meer dan één persoon betrokken is is sociaal.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

In de tabel zie je de verschillen op een rijtje: de verschillen in definitie, maar ook juist de interventies die erbij horen en de resultaten.
De sociaal constructivist
De ‘new social learner’
De samenwerker
Definitie
Leren is contextueel. Kennis en sensemaking ontstaat door interactie met anderen
Sociaal leren combineert social media tools met een cultuuromslag richting meer online delen
Sociaal leren is leren van en met anderen 
Typical remark
“Je kunt leren niet uitzetten” “Zelfs het lezen van een boek is sociaal”
“Ik leer en sta in verbinding met mijn online netwerk via sociale media” “Alleen de technologie is niet voldoende”
“We moeten wat sociale elementen toevoegen”  “Het gaat over het delen van kennis en ervaringen”
Online of offline?
Beiden
Online
Beiden
Typical interventions
Scaffolding
Communities of practice
SNA – bestaande communities en netwerken in kaart brengen
Het introduceren van een Enterprise social network
Gebruik van sociale media voor professionals
Working Outloud
Groepswerk
Peerreview
Interactie (bv. forum) toevoegen aan e-learning
Result
Collectief leren
Online netwerken
Leren van peers

 

Wat kun je met deze drie manieren van kijken?

Geen van deze drie manieren kijken naar social learning is verkeerd dus waarom zou je dan toch dit onderscheid maken? Ik denk dat bij dit soort concepten (denk aan social learning, 70-20-10, micro learning) dat de betekenis bekend verondersteld wordt bij iedereen.  Maar als mensen in gesprek een ander onderliggend beeld hebben zorgt het wel snel voor spraakverwarring en in de lucht praten. Ik denk dat het duidelijk zijn over je onderliggende ideeën over sociaal leren nuttig kan zijn in een gesprek. Anders kun je makkelijk langs elkaar heen praten. Vraag eens: wat is jouw definitie van sociaal leren? Is groepswerk voor jou sociaal leren? Aan het type interventies kun je vaak ook al zien wat onder sociaal leren wordt verstaan.

Een voorbeeld: Ik vind het zelf altijd lastig als mensen praten over ‘we willen starten met social learning in de organisatie’ omdat het mijn overtuiging is dat er altijd al sociaal geleerd wordt. Ik word dan een beetje kriebelig. Zien ze dan niet dat er al sociaal geleerd wordt? Het helpt dan als je beiden kijkt naar je definitie van sociaal leren. Een ander voorbeeld: ik word wel eens gevraagd naar een organisatie die goed is in sociaal leren. Echter, vanuit sociaal-constructivisme is er geen best practice in sociaal leren. Wel kunnen je het hebben over verbeteringen in de cultuur van leren.

Herken je jezelf in één van de drie opvattingen? Welke?

Images through Robin Higgins on Pixabay

Meer leren over social learning and hoe je dit kunt faciliteren? Doe dan mee aan onze leergang Leren en veranderen met sociale technologie.