Zou je graag op je werk meer willen opvallen door goede en innovatieve ideeën? Deze week heb ik de intakes gedaan voor de leergang over leertechnologie die volgende maandag begint. Ik realiseerde me dat eigenlijk maar heel weinig mensen Twitter gebruiken. Ja, ze hebben een Twitter-account en bekijken hun tijdlijn misschien wel een paar keer, maar het helpt ze niet om hun werk op een meer innovatieve manier te doen. Dat is jammer, want Twitter kan je echt helpen om betere ideeën te genereren.

Knowmads zijn innovatief

Ik geloof dat we meer en meer op een knowmadische manier moeten gaan werken en leren (zie ook deze blogserie over de Knowmad). De veranderende omgeving maakt dat we agile moeten werken. We hebben mensen nodig die nieuwe ideeën binnen brengen. Nieuwe ideeën kunnen helpen bij het oplossen van een terugkerend probleem of gewoon stimuleren om je werk op een andere manier te doen, wat leuk kan zijn. Dat Twitter hierbij kan helpen verzin ik niet ter plekke, maar heb ik zelf ervaren en wordt ondersteund door een onderzoek door het MIT.  Het heet “how Twitter users can generate better ideas” by Salvatore Parise, Eoin Whelan and Steve Todd. Het artikel is gebaseerd op een 5-jarig onderzoeksprogramma waarin ze 10 werknemersgroepen in 5 bedrijven hebben bestudeerd. Ze koppelden interne brainstormresultaten aan Twittergebruik. En wat blijkt?

Ideeën van Twitter gebruikers zijn van hogere kwaliteit 

Twitter-gebruikers en niet-gebruikers dienden hetzelfde aantal ideeën in bij brainstormen, maar de ideeën van Twitter-gebruikers werden hoger gewaardeerd (de beoordeling werd anoniem gedaan). Verder was er een verband tussen de diversiteit van het Twitter-netwerk en de kwaliteit van ideeën. Losse Twitter-netwerken zijn beter voor ideeën.

Word idee scout en idee connector

 Alleen op Twitter zitten is niet genoeg. De onderzoekers hebben 205 interviews gehouden om te kijken welke vaardigheden nodig zijn om ideeën te kunnen vertalen naar de werkcontext. Je hebt wat ze noemen een individuele absorptiecapaciteit nodig. Twee activiteiten waren gecorreleerd aan deze capaciteit: ideeën verkennen en ideeën verbinden. Twitter-gebruikers die beide rollen vervulden, waren het meest innovatief.

Een idee scout is iemand die buiten de organisatie kijkt om nieuwe ideeën naar binnen te brengen. Een ideeën connector is iemand die de externe ideeën kan verwerken en kansen binnen de organisatie kan vinden om deze nieuwe concepten te implementeren

Idee scouting

Hoe scout je ideeën op Twitter? Geïnterviewden zeiden: het is niet het aantal mensen dat je volgt op Twitter dat ertoe doet; het is de diversiteit binnen je Twitter-netwerk. Een senior technoloog die werd geïnterviewd zei het zo:

Ik wil niet noodzakelijkerwijs meer mensen volgen. Ik wil gewoon mensen volgen wiens meningen niet altijd overeenkomen met de mijne. Dit is een voortdurende strijd want na ongeveer een jaar dezelfde mensen te hebben gevolgd, merk je dat je meningen een beetje verschuiven en morphen. Plotseling zijn weer met een homogene groep mensen.” Persoonlijk volg ik een breed scala van mensen op Twitter. De stroom van berichten is daardoor echter zo groot dat ik niet alles kan lezen. Ik mis daardoor Tweets van de mensen in mijn netwerk maar ik gebruik Hootsuite om mijn warmere netwerken via lijsten te kunnen volgen. Wat overigens niet altijd lukt.

De 70/30 regel

Eén persoon volgde de 70/30-regel voor haarzelf om serendipiteit in haar Twitter-netwerk te waarborgen: 70% van de mensen die zij volgt, is direct relevant voor haar werk, 30% bevindt zich buiten haar comfortzone. Verschillende werknemers noemden het volgen van inspirerende individuen, zoals voormalig astronaut Buzz Aldrin, als katalysator voor goede ideeën. Wat ik doe is mensen volgen uit andere sectoren (zoals marketing mensen) en ook schrijvers van boeken die ik leuk vind. Je zou ook kunnen denken aan het een kern van strong ties (mensen die je goed kent en waarmee je werkt) en een ring van weak ties (mensen die onbekend voor je zijn of die zich in heel verschillende netwerken bewegen).

Van weak naar strong tie

Je kunt Twitter gebruiken als een manier om van weak ties strong ties te maken, om mensen beter te leren kennen. Twitter is perfect om weak ties op te bouwen (door ze te volgen), je kunt beginnen te communiceren door te antwoorden, retweeten maar kan ook persoonlijke ontmoetingen organiseren. Op deze manier helpt Twitter je met het uitbreiden van je sterke netwerk.

Idee connector

Een Idee connector functie vervullen omvat het vertalen van het idee naar de werkplek en het delen en bespreken van die ideeën met de juiste belanghebbenden. In de interviews beschreven mensen hun rollen als luisteraar, curator en alerter. Eén persoon zei: “Ik probeer alle Twitter-inhoud van mijn netwerk te doorzoeken naar trends en relaties tussen onderwerpen. Ik laat hier mijn analyse en interpretatie op los en denk dat is waar mijn toegevoegde waarde is. Ik verstuur niet alleen een aantal links maar voeg toe wat waardevol kan zijn.

Mijn persoonlijke ervaring is dat er ook serendipiteit in het spel is bij het verbinden van idee naar toepassing. Ik volg verschillende L &D-trendwatchers op Twitter uit Nederland en buitenland. Zo kwam ik in aanraking met ideeën over kunstmatige intelligentie en chatbots. Toen ik deelnam aan een sessie over de biechtbox om op fouten te reflecteren, kon ik dat idee koppelen aan een het idee van een chatbot. En nu zijn we Beau de biechtbot aan het testen. Daarom werkt Twitter voor mij als een bron van nieuwe ideeën.