Adviestrajecten: we denken graag mee

Knowmadisch werken in je team of organisatie stimuleren? De kennis in je organisatie beter benutten? Je als HRD afdeling bekwamen in nieuwe rollen om meer vanuit 70-20-10 te kunnen werken? Wij denken en doen graag mee. Door kort meedenken, advies op hoofdlijnen, faciliteren van werkbijeenkomsten, onderzoek in de praktijk en zelfs begeleiden van langer lopende leer- en verandertrajecten. Interesse? Neem contact met ons op!

Kennis delen, ook online.

Wielen worden opnieuw uitgevonden. Men weet elkaar moeilijk te vinden op aanwezige vakbekwaamheid. Hoe kunnen we medewerkers stimuleren om, intern en/of extern, kennis met elkaar te delen? Onze expertise: toolkeuze, leercultuur, kennisdelen en (online) faciliteren.

Een nog sterker leeraanbod: ook online en blended

De afdeling Opleidingen wil experimenteren met online en blended leren. Een aantal leertrajecten zouden echt krachtiger worden als deelnemers tussen bijeenkomsten door ook ondersteund worden bij hun leren. Maar hoe pak je dit aan? Onze expertise: technologie, ontwerp aanpak, doelgroepanalyse, verbinding online-offline, creatief in online werkvormen, faciliteren van online leren.

Sociaal en informeel leren in de praktijk

De ICT-afdeling in een grote zorgorganisatie is bezig om een nieuw intranet te ontwikkelen. Bij dat proces is relatief weinig aandacht voor de mogelijkheden van sociaal en informeel leren. Als opleidingsafdeling zie je die mogelijkheden wel. Onze expertise: visie-ontwikkeling, professionalisering HRD, verandering door kleine experimenten en boeken van successen.

Sterke facilitators van lerende netwerken

Leren in netwerken en leergemeenschappen. Zo hier en daar lukt het en werpt het zijn vruchten af. Hoe zou je hier steviger op in kunnen zetten als organisatie? Onze expertise: onderzoek naar formele en informele netwerken, ontwikkelen van leeragenda, stevige start met leernetwerken, professionaliseren van facilitators.