Je hebt een geweldig idee om sociale media in je organisatie of onderwijs toe te passen en veel zin om aan de slag te gaan. Je ziet echt de meerwaarde van sociale media in deze situatie, en je hebt al een sociale media tool op het oog. Eigenlijk kan je van start!

Schermafbeelding 2013-04-02 om 09.39.36

Stop! Want wie is je doelgroep eigenlijk? Hoe ziet deze groep eruit? Hoeveel online ervaring heeft deze groep? Waar ‘zitten’ ze al? Hoe groot is voor deze groep de stap naar online (leren)? Is men in voor experimenten of moet het eigenlijk in 1 keer goed werken? Hoe ingebed is de computer in het werk van deze groep? Ik schets hier een paar invalshoeken die de moeite waard kunnen zijn om mee te nemen in een klein doelgroepenonderzoek alvorens je van start gaat.

 

1. Sluit aan bij waar je doelgroep al zit

Sociale media zijn slechts hulpmiddelen. Tools die onderlinge interactie en co-creatie mogelijk maken. Je wilt die onderlinge interactie stimuleren en hebt daar een tool voor in gedachten. Een die jou aanspreekt, die goed werkt voor wat je wilt en die wellicht ook nog leuk, aantrekkelijk, gemakkelijk is. Realiseer je wel dat er vaak meerdere tools zijn waarmee je hetzelfde kunt bereiken. Online dialoog en discussie kan in een LinkedIn groep, op een plek in Yammer en door een social networking tool als NING te gebruiken. Hoe kies je? Kijk waar je doelgroep al zit. De doelgroep naar je toe laten komen is lastiger dan aansluiten bij de kanalen die je doelgroep al gebruikt.

Hier vind je een infographic met informatie over welke social media tools door welke doelgroepen het meest gebruikt worden.

2. Heb zicht op beren en reden tot enthousiasme

Voor velen zal het gebruik van sociale media bij leren nieuw zijn. Sociale media als begrip is natuurlijk best bekend, en aan de hand van eerder opgedane ervaringen, verhalen en nieuwsberichten vorm je beelden. Deze beelden kunnen bevorderend of belemmerend werken bij het gebruik van sociale media bij leren en veranderen. Het is dus goed om er enigszins van op de hoogte te zijn! Hoe denkt jouw doelgroep over sociale media? Zien ze het zitten? Staan ze er wel voor open? Zijn ze nog wat huiverig voor het open karakter van sociale media? Vinden ze het meer iets voor hun jongere collega’s? Zijn er vooral veel beren op de weg? Het wil niet zeggen dat wanneer een deel van je doelgroep het niet ziet zitten, je er maar vanaf moet zien! Wel is het goed om na te gaan wat ten grondslag ligt aan deze ‘beren op de weg’. Is het onbekendheid? Gebrek aan vaardigheid? Dit inzicht stelt je in staat om goed aan te sluiten bij de zorgen, angsten en ook het enthousiasme in de groep.

Wil je enkele tips om mensen te verleiden tot het zetten van stappen op het gebied van sociale media? Die kun je in deze blogpost ‘new rules of persuasion‘ lezen.

3. Benut wat nu al goed werkt in het leren

Het gebruik van sociale media bij leren brengt ook verandering in leerdynamiek met zich mee. Je doet een groter beroep op inbreng van deelnemers. Je nodigt ze uit tot onderlinge uitwisseling. Deelnemers geven elkaar feedback. Je vraagt ze een situatie in te brengen (schriftelijk en zichtbaar) waar ze over willen leren. En dat vaak op momenten die ze zelf kunnen bepalen, asynchroon. Wat heel plezierig kan zijn, en tegelijkertijd een sterk beroep doet op het zelfsturend en zelforganiserend vermogen van de deelnemers. Hoe leert de doelgroep nu? wat is hun huidige associatie met leren? Wat werkt goed? Probeer zicht te krijgen op leervormen en leeraanpakken die bij deze doelgroep en in deze organisatie al werken. Dit biedt je gelijk een kijkje in de leercultuur: Stellen medewerkers zich gemakkelijk kwetsbaar op? Vragen ze om hulp? Is fouten maken mogelijk? Wordt het nemen van initiatief gewaardeerd?

4. Weet wat ze willen

Je hebt vast allerlei ideeën over wat je wilt met sociale media. Mogelijke opdrachten heb je al in gedachten. Verbinding met iets face-to-face zie je zo voor je. Aan mogelijke interventies geen gebrek en dat is heel fijn! Wel is het goed om je ook in je doelgroep te verplaatsen: wat zouden zij prettig vinden om online te kunnen doen? Waar zit voor hen een meerwaarde? Zijn het denkers of doeners? Lezen ze elk artikel wat je ze aanreikt of zijn ze vooral op zoek naar nieuwe vaardigheden die het werk een stuk makkelijker zouden maken? Missen ze in de huidige manier van leren iets wat je ze online zou kunnen bieden? Houden ze van kort en krachtig of zou online een goede plek voor zorgvuldige reflectie kunnen zijn?

5. Gebruik je doelgroep voor input, dit levert alleen maar waardering op!

Ook nu werkt een relationele benadering tijdens het ontwerp heel krachtig. Je hoeft het niet allemaal zelf te bedenken: zorg dat je doelgroep actief bijdraagt aan het ontwerpen en inrichten van het leertraject, en daarbij ook aan de inrichting van online leren, keuze van de sociale media tool(s) en de manier waarop deelnemers ondersteuning krijgen. In je doelgroepenonderzoek kun je enerzijds al wat input verzamelen en anderzijds polsen wie er voor voelen om aan het verdere ontwerp een bijdrage te leveren. Waarschijnlijk vind je gemakkelijk aansluiting bij degenen die enthousiast zijn voor het idee. Iemand met een positief kritische blik kan daarbij een waardevolle aanvulling zijn.

6. Doe!

En ja, ga aan de slag! Laat je doelgroep ook met kleine initiatieven zien wat het kan betekenen. Misschien is het wel aardig om voor je doelgroepenonderzoek al gebruik te maken van een sociale media tool. Een brainstorm online? Een poll om eerste meningen te inventariseren? Het kan een mooie eerste kennismaking zijn. Ga de conversatie met je doelgroep aan. Schroom niet voor interactie. Zorg dat je een goed beeld krijgt van je doelgroep. En zie dit onderzoek als een waardevolle eerste stap in het ontwerpproces. Het leren is al begonnen!

Schermafbeelding 2013-04-02 om 11.47.53