Vier jaar lang van 2013-2017 werkte Ennuonline samen met het ministerie aan het ontwerpen, organiseren en faciliteren van online groepscursussen. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als climate change, waterbeleid, food en nutrition security, human rights en business. In totaal zijn 30 online cursussen georganiseerd met gemiddeld 58 deelnemers. In totaal hebben 1730 ambtenaren deelgenomen. Het waarderingscijfer was gemiddeld een 7,7. Naast het organiseren van de online groepscursussen was er volop ruimte voor andere online interventies zoals online performance support voor subsidietenders, het faciliteren van een online klankbord groep van BZ partners, micro-learning rondom koninkrijkszaken en online masterclasses over economische diplomatie en actualiteit. Ook is er ervaring opgedaan met een online community van Afri-talks. De gebruikte platformen zijn Moodle, Yammer, Pleio, 24/7 (Sharepoint) en Curatr.

Meer lezen?