Proteion is een zorginstelling in Noord- en Midden Limburg een Noord-Brabant met 3500 werknemers. Ennuonline heeft Proteion geholpen om een blended traject te ontwerpen rondom belevingsgerichte zorg. Hiervoor is gekozen voor een traject via het interne platform van Proteion met als rode draad de casus van mevrouw Bogers. Dit in een goede blend met maatjes opdrachten via Whatsapp en face-to-face workshops. Een locatiemanager verzuchtte bij de presentatie: “hadden we dit maar 10 jaar geleden gehad!”

Meer lezen?