We hebben regelmatig nieuwe medewerkers. En we worstelen met de tijd om deze nieuwe medewerkers goed en met aandacht in te werken. De werkdruk ligt hoog en we hebben het gevoel dat we elke keer veel tijd kwijt zijn met bedenken hoe het inwerktraject eruit zou moeten zien. En met verzamelen van materialen. We hebben best veel, maar we hebben het niet geordend. Kunnen jullie ons helpen om een wat meer gestructureerd inwerktraject te ontwikkelen waarin niet wij maar nieuwe medewerkers aan het roer staan?

 

Meerwaarde van een blended leertraject

Deze vraag speelde bij Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam, en dan specifiek van de afdeling kinderrevalidatie. Een leuke vraag waar ik met Joke van Alten aan heb gewerkt. Aan haar werd deze vraag gesteld en ze dacht al snel aan het ontwikkelen van een blended leertraject. Voordelen:

  • In een online omgeving kunnen we een leerlijn uitwerken die de nieuwe medewerker goed inzicht geeft in wat er geleerd moet worden. Dit maakt het voor hem of haar mogelijk om zelf aan het roer te staan.
  • Een inwerktraject online biedt veel mogelijkheid tot gepersonaliseerd leren: kies uit het traject vooral die elementen die voor jou echt nieuw zijn en die je onder de knie wilt krijgen. Aspecten waar je al bekend mee bent kun je overslaan.
  • Het biedt ruimte aan ervaren medewerkers om op bepaalde punten hun expertise te expliciteren en te verwerken in een stukje tekst of een korte video.
  • We kunnen een variatie aan leervormen aanbieden: iets lezen, een video bekijken, in gesprek met een collega, afkijken in de praktijk, iets uitzoeken voor de kinderen waar je mee gaat werken, reflecteren op eigen handelen, een casus doordenken.

Welke tool voor dit doel?

We zijn op zoek gegaan naar een makkelijk te hanteren tool om te gebruiken en kwamen uit bij Easygenerator. Hiermee kun je online cursussen maken met een interactief element: een open vraag, een multiple choice vraag, een doorklikplaatje. Voor ons doel een prima tool.

Hoe hebben we gewerkt?

In 3 korte sessies met inhoudsdeskundigen hebben we het ontwerp voor dit leertraject gemaakt. Belangrijkste stappen die we daarbij hebben gehanteerd waren:

  • Proeve-opdrachten ontwikkelen: wat zijn 4 of 5 opdrachten die je een nieuwe medewerker wilt laten maken, waar jij aan kunt zien dat hij of zij goed is ingewerkt? Een van de opdrachten was bijvoorbeeld: kinderen tillen volgens de regels van Rijndam.
  • Elke proeve-opdracht hebben we vervolgens uitgewerkt in benodigde competenties en beoordelingscriteria, activiteiten (situaties waarin je deze competenties dient te laten zien) en beschikbare hulpmiddelen (bronnen, personen, video’s, handleidingen).
  • De derde stap was bedenken welke leeractiviteiten het mogelijk maken voor nieuwe medewerkers om zich de nieuwe competenties eigen te maken. En welke input vanuit de organisatie dan nodig is om deze leeractiviteit vorm te geven. Zo kwamen we op leeractiviteiten als: bekijk het filmpje met verschillende tilmanieren, observeer een collega bij het tillen van kinderen, til een van jouw kinderen uit de rolstoel en vraag feedback aan een collega.

Joke en ik hebben vervolgens de blended ‘modules’ ontwikkeld. Leuk om te doen met een mooi en werkbaar resultaat.