BOSNO heeft een zeer succesvolle leergang ‘Perspectief in Ontwikkeling waarin je “als deelnemer leert een strategisch managementvraagstuk te analyseren, processen rondom dat vraagstuk te initiëren en te werken in teamverband aan de voorwaarden voor een veranderingsproces.” Er was behoefte aan een ‘moderniseringsslag’: een blended ontwerp met een online leeromgeving die het deelnemers mogelijk zou maken om ook tussen bijeenkomsten door samen te werken, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Sibrenne Wagenaar heeft vanuit Ennuonline een ondersteunende rol vervult bij:

 

  • het maken van een blended ontwerp;
  • het inrichten van een online leeromgeving;
  • het ondersteunen bij online faciliteren.

 

 

Een paar belangrijke stappen en waardevolle inzichten uit dit proces…

 

=

Lijnen uit huidige ontwerp doordenken naar online en meerwaarde

We hebben heel goed gekeken naar de belangrijkste ontwerplijnen van de leergang, om deze vervolgens door te denken naar online. Waar zagen we een echte meerwaarde? Zo zijn we bijvoorbeeld uitgekomen op het op gang brengen van een online dialoog tussen deelnemers over de start van de teamopdrachten. Elk team dient aan het begin van de leergang een opdracht te kiezen. En elke opdracht heeft een opdrachtgever uit een organisatie. Deze opdrachtgever formuleert zijn of haar opdracht in een kort filmpje. De deelnemers konden de filmpjes online bekijken en bij elk filmpje hun vragen formuleren. Dit gaf al een mooi inzicht in vragen en ideeen die er leefden omtrent de verschillende opdrachten.
=

Sfeer en structuur van de online omgeving

In wat voor online omgeving zouden de deelnemers zich ‘thuis’ voelen? We hebben gekozen voor een makkelijk in te richten online platform, zodat betrokkenen bij de leergang het platform zelf door kunnen ontwikkelen. Ze zijn dan niet afhankelijk van onze ondersteuning. Daarbij is het belangrijk dat deelnemers zich er makkelijk hun weg kunnen vinden. De leercurve diende kort te zijn. We hebben zorgvuldig nagedacht over de structuur en de verschillende manieren waarop deelnemers zich bewegen in het platform. Zo vormen de bouwstenen van de leergang een belangrijk vertrekpunt. En hebben we de homepagina zo ingericht dat deelnemers snel zicht hebben op de recentste online activiteiten.
=

Nieuwe visie op leren nodig

Een belangrijke bouwsteen van de leergang is de inhoudelijke bijdrage van experts op het gebied van leren en veranderen. Zij verzorgen een dag of dagdeel, al dan niet met voorbereidend werk voor de deelnemers. Het online leerplatform kan een sterk ondersteunende rol vervullen in juist die aanloop naar een bijeenkomst. Echter, hoe gebruik je dat zodanig dat het meer is dan ‘de plek waar je het huiswerk kunt vinden’? Want dat was wel ons streven. Om juist in aanloop naar een bijeenkomst deelnemers al met elkaar in gesprek te laten gaan. Dat vraagt niet alleen anders ontwerpen, maar het vraagt ook om werken vanuit een andere kijk op leren: deelnemers in de lead, de kracht van uitwisseling van ervaringen, minder aanbodgericht en meer vragen stimulerend willen werken. En dat kan flinke invloed hebben op de wijze waarop je als expert werkt met deelnemers.