Als opstap een video over orde houden in de klas. Waarbij je als kijker kennis maakt met de wat strenge Koen en de iets te vriendelijke Inge. Vervolgens de vraag aan de deelnemende docenten: Ben jij vriendelijk of juist streng? Wat doe jij om een positief leerklimaat te creëren? Deze vraag levert in de eerste week van de SPOC een levendige discussie op. En dat was precies onze bedoeling.

De SPOC DocentSucces had als doel om docenten kennis te laten maken met de kracht van sociaal leren. En om ze op die manier te laten leren door het uitwisselen van elkaars ervaringen en door online met elkaar van gedachte te wisselen over voor hen relevante vraagstukken. Zoals de vraag wat je kunt doen om een goede sfeer te creëren als docent.

Dat doel hebben we bereikt. We? De 6 zeer betrokken docenten die een fantastische bijdrage hebben geleverd aan zowel de ontwikkeling van de SPOC als het faciliteren van drie online weken. En natuurlijk de deelnemende docenten die in de hectiek van afronden naar de zomer actief hebben meegedaan in alle online gesprekken.

Ennuonline begeleiding bij ontwikkelen en faciliteren

Ennuonline heeft expertise op zowel het ontwikkelen als het faciliteren van een SPOC of MOOC. En in beide fasen hebben we bij het ROC Midden Nederland een actieve rol vervuld. In de ontwikkelfase hebben we een groep van 6 actieve docenten begeleidt om te komen tot:

 • een waardevolle inhoudelijke lijn voor de SPOC (welke thema’s, welke bronnen, welke gesprekken willen we stimuleren)
 • prikkelende vragen die uitnodigen tot reflectie en uitwisseling
 • een sterke verbinding tussen de SPOC en de werkpraktijk van de docenten
 • een plan om al ruim in aanloop naar de start van de SPOC docenten nieuwsgierig te maken en uit te nodigen om mee te gaan doen.
 • een technisch goed georganiseerde SPOC in het platform Curatr

Dit doen we heel concreet middels ontwerp- en ontwikkelworkshops en werk tussen de sessies door. We geven feedback op voorgestelde bronnen. We zoeken actief mee. We houden de rode draad in gedachten. En we streven naar een mooi evenwicht in ‘absorb – do – connect’.

En dan gaat de SPOC open!

Met een goed ontwikkelde SPOC ben je er nog niet. Dat schrijven we al in deze blog ‘Met deze 7 do’s een flitsende MOOC’. Het merendeel van deze do’s betreffen het faciliteren van de SPOC. Bij het ROC Midden Nederland hebben we gewerkt met drie inhoudelijke thema’s (van proeven tot focus, afwisseling in de les en structuur en sfeer) en elk thema werd getrokken door twee docenten. Zij waren ook tijdens de drie weken de facilitators op het eigen thema. Wij waren online niet zichtbaar maar lazen en keken natuurlijk heel actief mee. In een gezamenlijke WhatsApp groep gaven we complimenten en tips. We dachten mee over mogelijke en noodzakelijke interventies. En we schreven bijvoorbeeld mee in de mailtjes ter ondersteuning van de deelnemers.

Opgedane inzichten?

Ten eerste: het belang van goede marketing. Het tijdspad voor de ontwikkeling en aankondiging van deze SPOC was zeer kort. 16 mei was onze eerste ontwikkelsessie en maandag 28 mei ging de eerste week open. Twee weken later.  Met vereende krachten is het ons goed gelukt om een interessante SPOC neer te zetten. We zijn er mede trots op! Zo’n korte aanloop betekent echter ook dat je een korte periode hebt om de doelgroep te enthousiasmeren en ze bereid te vinden om op een goede manier in te stappen.

Ten tweede: We hebben in de ontwerp- en ontwikkelworkshops hard gewerkt. Enerzijds om samen lijnen uit te zetten en af te stemmen. Anderzijds om per thema een stevige basis te ontwikkelen. Op bepaalde momenten in het proces gebruikten we de groep om met elkaar mee te denken over mogelijke bronnen, perspectieven, een goede vraag om te stellen. We voelden allemaal de druk om de SPOC in korte tijd stevig neer te zetten. Mede daardoor heeft onze actiegerichte aanpak goed gewerkt. Die aanpak zouden we zo weer herhalen. Met liever wat meer ruimte in de tijd waardoor je het een en ander nog kunt aanscherpen.

Een van de ‘leerobjecten’ binnen het thema ‘structuur & sfeer’:

Een aantal opmerkingen van docenten uit de evaluatie:

 • “Het deelnemen aan de SPOC zet je op scherp”
 • “Ik leer veel van de reacties van anderen”
 • “Wat mij aanspreekt is het werken in eigen tempo en tijd, intervisie op afstand!”
 • “Ik zag weinig nieuws (ben 2 jaar geleden afgestudeerd), wel fijn om alles met de ervaring van nu langs te zien komen”
 • “Belangrijk om bewust tijd vrij te maken”
 • “Werken en leren gaan samen”