Stel, je werkt in een organisatie en je bent overtuigd van het belang van knowmadisch werken. Je weet dat dit de toekomst is, en dat knowmads nodig zijn binnen een innovatieve, lerende organisatie. Je weet ook welke vaardigheden er bij horen. Jij werkt zelf al knowmad. Maar organisaties hebben meer medewerkers nodig die knowmadisch werken om innovatief te zijn. Hoe stimuleer je dan een beweging… creëer je een collectief van knowmads?

De MOOC deelnemers dachten na over deze uitdaging met “Hoe stimuleer je een beweging richting knowmadisch werken?” als startvraag. Het model ‘Typering professionals’ uit ons boek Leren in tijden van tweets, apps en likes was hierbij input. In dit model beschrijven we vier ‘typen’ professionals. Ze verschillen in de wijze waarop ze sociale technologie inzetten in hun werk, afhankelijk van de motivatie om het vak te ontwikkelen en affiniteit met sociale technologie.

De typering van professionals was herkenbaar voor de deelnemers. De online uitwisseling leidde tot de volgende strategieën om een beweging op gang te brengen richting meer knowmadisch werken en leren:

Starten met knowmads

Het merendeel van de MOOC deelnemers kiest ervoor om zich te richten op knowmads. “Daar gaat je adrenaline van stromen” is de ervaring. Als je knowmads opspoort en samenbrengt kan er een olievlek werking op gang komen, waarbij steeds meer mensen zich aansluiten en nieuwe manier van werken over gaan nemen. Deze groep kan zelf ook verder ontwikkelen. Je kunt het Seek-Sense-Share model gebruiken om zo individuele routines aan te scherpen. Ook kun je aandacht besteden aan professionele identiteit. Als je jezelf online laat zien – vanuit welke identiteit doe je dat? Dit zijn bijvoorbeeld vragen die je in een knowmad café kunt bespreken (zie de interventies aan het einde).

Koppel knowmads aan googlers

Een andere strategie is om knowmads aan googlers te koppelen. Vorm duo’s waarbij de knowmad de googler nieuwe manieren van werken laat zien. Het werken met googlers houdt de knowmads realistisch en voorkomt dat ze te ver voor de troepen uitlopen.

Richten op googlers en hobbyisten 

Een flink aantal MOOC-ers wil zich juist richten op googlers en hobbyisten. Googlers kun je aanspreken op hun vakgebied. Ze hebben waarschijnlijk interesse in extra mogelijkheden van knowmadisch werken om bij te blijven op hun vakgebied en te netwerken. Als je deze laat zien wek je hun nieuwsgierigheid.

Hobbyisten zijn al handig online maar zetten dit nog niet in vanuit hun functie. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Het kennen van de reden is de sleutel tot verandering. Misschien hebben ze vooral geleerd mee te gaan in de dominante manier van werken in de organisatie? Laat hobbyisten bijvoorbeeld in kortlopende projecten anderen helpen om de juiste ondersteunende media in te zetten.

Koppel googlers en hobbyisten

Een aantal MOOC deelnemers zou er specifiek voor kiezen om de googlers en hobbyisten koppelen – een sterke combi omdat ze van elkaar kunnen leren. De hobbyist leert over de vakinhoud en de googler over slim online netwerken en tools. Dit kan bijvoorbeeld door een reverse mentoring systeem.

En de followers?

Maar weinig MOOC deelnemers kiezen ervoor om zich te richten op followers, al is het wel belangrijk deze groep te blijven stimuleren en begeleiden. Ze kunnen juist wel behoefte hebben aan bijvoorbeeld een laagdrempelige helpdesk.

Over het model

Het model ‘Typering professionals in gebruik technologie in relatie tot werk’ is bedoeld als bril om naar gedrag van professionals te kijken. Een slecht gebruik van het model zou zijn om mensen in hokjes weg te gaan zetten. Benadruk dat mensen kunnen veranderen of op een bepaald vlak google gedrag kunnen vertonen en op een ander vlak knowmad gedrag. Het is belangrijk om uit te blijven stralen dat er niet één juiste blueprint manier is van werken maar dat iedereen zijn eigen unieke manier moet ontwikkelen die bij hem of haar past. Misschien zijn er offline knowmads die slim vakbladen lezen en op bijeenkomsten kennis delen. “Het is niet alles internet wat er blinkt“. Uiteindelijk gaat het om een effectieve manier van werken, leren en bijdragen aan vakontwikkeling en niet over online of offline.

Het model is met name behulpzaam om na te denken over de juiste interventies om collectief knowmadisch werken te stimuleren en daarbij te differentiëren naar typen professioneel gedrag. Bij een googler moet je wellicht niet meteen over twitteren en bloggen praten, bij een hobbyist is dat geen enkel probleem. Mariëlle van Rijn heeft een mooie blog geschreven waarin ze gedetailleerdere mediaprofielen gebruikt om elke groep te stimuleren actief te worden op het sociaal intranet. De Netwerker krijgt bijvoorbeeld de opdracht om elke maand twee nieuwe mensen aan zijn/haar netwerk toe te voegen die iets kunnen bijdragen aan de organisatie en deze op het intranet te presenteren.

Een andere kanttekening die MOOC deelnemers bij het model plaatsen is of de affiniteit met sociale technologie centraal moet staan of affiniteit met sociaal leren in het algemeen? Deze gaan vaak hand in hand.

Geef het goede voorbeeld, organiseer een knowmad café en deel succesverhalen

Behalve nadenken over op wie je je gaat richten is het even belangrijk hoe je met hen aan de slag gaat, je interventiestrategie. Veel MOOC-ers willen gaan werken aan een verschuiving in de organisatiecultuur. Hierbij zijn de managementstijl (ruimte) en digitale vaardigheden belangrijke elementen om aan te werken. De volgende strategieën kwamen naar voren:

 • Geef zelf het goede voorbeeld: ‘practice what you preach’. Zorg dus dat je als knowmad werkt maar ook laat zien dat je creatief om kunt gaan met technologie: zet eens een Padlet in tijdens een vergadering of kies voorstellen via Socrative.
 • Focus niet op individuen maar op groepen/ een beweging. Het is ongezellig als je alleen bent als knowmad in een organisatie. Een beweging kan nieuwe mensen aantrekken. Denk aan de beweging ambtenaar2.0.
 • Organiseer een werkgroep rondom dit thema. In de werkgroep kun je zorgen dat je een mix van alle type professionals hebt vertegenwoordigd. Of werk met ambassadeurs. Deze kun je natuurlijk het makkelijkst vinden onder de knowmads.
 • Start experimenten met deze werkgroep. Ga samen aan de slag. Zie ook een mooi voorbeeld binnen het MBO met de titel: Hoe vernieuwing aanjagen. Blijft niet hangen in beleid maar zorg voor goede implementatie. Een praktische ervaring van een deelnemer is bijvoorbeeld dat de tools te veel wisselen en technische ondersteuning achter blijft waardoor de verandering niet van de grond komt.
 • Oogst en deel succesverhalen. Organiseer bv. een knowmad café om deze verhalen te delen. Of bespreek knowmadisch werken op andere momenten. Succesverhalen kunnen met name googlers triggeren. Ze zijn al vakinhoudelijk geïnteresseerd en als ze succesvolle nieuwe manieren zien om met de inhoud bezig te zijn worden ze enthousiast. Je moet dan wel een vertaalslag maken naar hun vakgebied, bv. voorbeelden geven van LinkedIn groepen op hun terrein.
 • Betrek leidinggevenden. Als knowmadisch werken onderdeel is van de officiële strategie geeft dit ruimte om er mee aan de slag te gaan.
 • Kijk goed naar de context en sluit hierbij aan. Soms lukt een community buiten het werk om of tussen organisaties makkelijker omdat dit andere ruimte biedt. Zoek een burning issue om het ook belangrijk te maken.
 • En last but not least – kijk ook naar knowmad gedrag bij de selectie van nieuwe medewerkers. Hoe meer knowmads, hoe meer er een omslagpunt kan ontstaan.

 

Meer lezen? Ook verschenen in de blogreeks ‘Werken als knowmad’:

 1. De expertise van dokters vs internet. Over de invloed van online op de rol die kennis en expertise speelt in ons werk.
 2. Hoe werkt het in de praktijk? Een verkenning van knowmadisch werken, toegepast in de praktijk van organisaties en netwerken.
 3. Zonder gist geen pizza, zonder technologie geen knowmad. Over vaardigheden die je nodig hebt om knowmadisch te werken.
 4. Een wereld vol knowmads in 2020. The future is here!
 5. Hoe vervlecht je oud en nieuw?  Met mogelijkheidszin en progressiecirkels