Heb jij wel eens meegedaan aan een twitterchat? De #bzv gevolgd tijdens het kijken naar Boer zoekt Vrouw? Daar vinden hele gesprekken tussen kijkers plaats. Samen met Joke van Alten faciliteer ik elke twee weken een twitterchat over DoenDenkenDelen: de #DDDchat. Met andere geïnteresseerden proberen we het concept DoenDenkenDelen te verkennen, ontwikkelen en vorm te geven in onze werkpraktijk.

Schermafdruk 2015-03-20 15.18.16

Twitter egg and bird by nishad2m8

Twitter als open platform.

Bouwen aan een netwerk geïnteresseerden

Meedoen is laagdrempelig

Vanuit je luie stoel mee-twitteren over een interessant onderwerp

In deze blog geen verdere aandacht voor de inhoud. Doe vooral een keertje met ons mee! Maar we hebben in de afgelopen tijd al enkele waardevolle inzichten opgedaan over het faciliteren van zo’n twitterchat. Interactie en kennis delen met een flinke groep mensen in zo’n chat vraagt wel wat. Het kan al snel overweldigend zijn: tweets buitelen over elkaar heen, soms in een razend tempo. Wie reageert waarop? Met al 15 deelnemers vliegen de tweets door je tijdlijn. Zowel faciliteren als meedoen vraagt om oefening. Hier onze ervaringen en ideeën omtrent het faciliteren van twitterchats:

 • Bereid de tweetchat inhoudelijk goed voor. Wij zorgen vooraf voor duidelijke focus, uitgewerkt in een paar leidende vragen. Via onze website vragen we deelnemers om hun vraagstukken rond het thema te delen. Deze brengen wij dan in tijdens de chat.
 • Het is erg fijn om een tweetchat met in elk geval twee mensen te faciliteren. En daarbij een rolverdeling af te spreken. Eén facilitator richt zich op het inbrengen van de chatvragen en het samenvatten van antwoorden, de andere facilitator kan reageren op tweets, doorvragen en tweeps met vergelijkbare vragen aan elkaar koppelen. Deze ondersteunende rol is stimulerend en verdiept de chat echt. Vooral het doorvragen en vragen om verduidelijking is belangrijk.
 • Het is voor ons bij aanvang vaak een verrassing wie gaan deelnemen aan de tweetchat. We willen een volgende keer starten met een ijsbreker: bijvoorbeeld iedere aanwezige een foto laten maken van je uitzicht en je zo even voorstellen. Daarnaast kan de ondersteunende facilitator iedereen die zich mengt in de discussie ook welkom heten. Vooral voor nieuwe deelnemers kan dat prettig zijn, “je bent gezien”.
 • Retweet reacties en vragen van deelnemers die je erg interessant vindt. In de veelheid van reacties kunnen zij verloren gaan en zo haal je deze weer naar boven in de tijdlijn.
 • Een tijdsplanning werkt en bewaak die ook! De ijsbreker kan 5 minuten duren en dan kan het inhoudelijk deel beginnen. Wij zorgen steeds voor zo’n 4 à 5 vragen en voor elke vraag rekenen we 10 minuten. Wij eindigen de laatste 5 minuten met de vraag of iedereen de opbrengsten van de tweetchat wil delen. Dat leverde tot nu toe mooie inzichten op.
 • Wij maken een samenvatting van de tweetchat en publiceren deze in Storify. In de Storify zetten we de vragen, antwoorden en reacties helder onder elkaar. Er ontstaat zo een logisch verhaal. Voor zowel de deelnemers aan de chat als geïnteresseerde niet-deelnemers blijkt dit uitnodigender om te lezen dan om alle tweets terug te halen. De storify roept ook nieuwe reacties en vragen op.
 • Tweet een link naar de Storify zodat je daar ook nieuwe geïnteresseerden mee kunt trekken naar volgende tweetchats.
 • Reflecteer als facilitators op de inhoud van de chat en publiceer deze. Wij gebruiken de Storify om te onderzoeken wat rode lijnen waren en reflecteren daar vervolgens samen op. Dit helpt ons echt om de diepte rond het concept DoenDenkenDelen in te gaan. Wij tweeten ook weer een link naar onze reflectie, dat heeft ons opgeleverd dat we nu contact hebben met en gevolgd worden door mn een groep professionals uit de VS die ook dit concept aan het verkennen en uitwerken zijn.
 • Een tweetchat lijkt vooral te werken als je een concept wilt verkennen met een grote groep mensen. Wij merken dat we vooral vragen en inzichten naar boven halen. Het is  ook interessant als je  zoek bent naar professionals buiten je netwerk die iets te zeggen hebben over het concept.
 • Technisch: werk in een tool als Tweetchat of Twubs.  Deze tools zorgen ervoor dat de #DDDchat automatisch in elke tweet opgenomen wordt, wat veel extra typen scheelt.
 • Meer algemeen: onze twittervolgers krijgen een uur lang een twitterexplosie in hun tijdlijn. Zeker als zij ook andere deelnemers volgen. Het kan aardig zijn om voorafgaand aan de tweetchat hen te attenderen op dit gegeven.

Tot zover onze opbrengsten. We zijn benieuwd naar tips van anderen die tweetchats faciliteren of van deelnemers die nog ideeen hebben om de chats te verbeteren.