Schermafbeelding 2014-03-19 om 15.02.46In een eerdere blog schreef ik over manieren om in een online leerproces het (zelf)vertrouwen van deelnemers te bevorderen. Een van die manieren is deelnemers in kleine groepen laten samenwerken. Hier een zeer recente ervaring van mijzelf als deelnemer in een online leertraject! Ik neem op dit moment namelijk deel aan een MOOC over het ontwikkelen van blended learning, genaamd Carpe Diem. Het is een traject van zes weken en we zijn net aan de tweede week begonnen. Ik zit in het groepje ‘Pinguin 3’, wat potentieel 28 deelnemers heeft, maar tot nu toe ben ik er 6 online tegengekomen 🙂 En we hebben de opdracht gekregen om gezamenlijk een  leertraject te ontwikkelen. Tja, hoe pak je dat aan met een groep waarvan je eigenlijk niemand kent?

Kennismaken: wie zijn we?

In de eerste week hebben we online kennisgemaakt door iets over onszelf te laten zien. Grappig: de eerste begon met het delen van een foto van de omgeving waarin zij woont en die lijn volgen de andere deelnemers vervolgens ook. Social proof heet dit fenomeen. Als je het hebt over vertrouwen opbouwen, dan werkt het goed om iets aan een ingezette lijn toe te voegen.

Waar gaat onze interesse naar uit?

Vervolgens kregen we de uitnodiging om te stemmen op een onderwerp dat we interessant vonden voor de te ontwerpen cursus. Je had keuze uit 10 thema’s en je mocht drie stemmen weggeven. De thema’s varieerden van diepzeeduiken tot feedback geven. Een relatief makkelijk te beantwoorden vraag die mij tevens weer wat meer kennis liet maken met de andere deelnemers, dit maal op het vlak van ervaring en interesse.

Wat vinden we belangrijk?

Week twee begon met de vraag om met 5 woorden de sfeer en toon van de online cursus te karakteriseren (bijvoorbeeld professioneel, slim, interactief, doelgericht, eenvoudig). Een kleine, luchtige opdracht die ook de sociale interactie goed ondersteunde. Waarin zagen we overeenkomsten en verschillen? Wie noemt een thema die de volgende ook wel aanspreekt? Welke ervaring heb je al eens eerder ergens mee opgedaan? Zo ontstond een leuke, vlotte uitwisseling over de ervaring die men heeft met het gekozen thema (‘social media – ha ha’).

Wat zien we als onze…

Hierna werd interactie en samen denken belangrijker: wat zou onze doelgroep worden en welke focus wilden we meegeven aan de cursus? Het is een internationale deelnemersgroep en qua tijdzone kom ik aan het eind van de rij. Dat betekent dat een aantal groepsgenoten hun input al hadden gegeven toen ik me over deze vraag ging buigen. Dat leverde voor mij een interessante vraag op: in hoeverre sluit ik mooi aan bij hetgeen anderen voor mij gezegd hebben? En hoe stellig ga ik zijn in mijn reactie? Er waren 4 posts geplaatst en die hadden enige richting in zich maar ook nog een wat verkennend karakter. Ik besloot recht te doen aan ieders inbreng (‘mooie ideeën van Allis en Jan, dit sluit volgens mij goed aan bij… en daarop voortbordurend zou ik zeggen…’) en mijn toevoeging zo te formuleren dat het een redelijk compleet voorstel werd voor een doelgroep. Met daarbij de vraag.. wat vinden jullie van dit voorstel? Dit vergt wel enig vertrouwen in jezelf en in de bijdrage die je kunt leveren, realiseer ik me. Ik probeer posts van anderen in deze fase ook tussen de regels door goed te lezen. Als iemand schrijft dat hij al aardig wat ervaring heeft opgedaan met…, dan vind ik het belangrijk om recht te doen aan die ervaring en daarvan echt iets mee te nemen in mijn reactie.Kortom, een aardig weloverwogen bijdrage waarbij ik ook echt wel benieuwd ben hoe dit bericht bij de anderen valt en wat er van meegenomen wordt.

Hoe ziet het eruit als we samen iets ontwikkelen?

Wat nu speelt is de opdracht om een aantal leerdoelen te formuleren. Als ik er even voor ga zitten kan ik zo wat leerdoelen formuleren. Het ingewikkelde aan deze opdracht is ook niet zozeer de inhoud als wel het proces: hoe komen we tot een set leerdoelen waar we ons allemaal in vinden? Of is ‘allemaal’ niet nodig? Welke bijdrage ga ik leveren? Welke ervaring kan ik inbrengen? En hoe zorg ik ervoor dat ik hierin ook iets nieuws leer? Hoever werk je een idee uit? Je wilt ook ruimte laten aan anderen. Welke ideeën van degenen voor mij neem ik mee in mijn reactie?

Schermafbeelding 2014-03-19 om 15.00.05Reflecterend…

Op deze twee online weken reflecterend valt me op dat naarmate je meer voor elkaar dient te krijgen met je groepsgenoten (van kennismaken, uitwisselen tot samen iets maken), je ook meer van jezelf laat zien. Het gaat inmiddels niet meer om het delen van contextinformatie (wie ben ik, wat doe ik, waar woon ik) maar om het inbrengen van ideeën en ervaringen in relatie tot wat anderen brengen. En dat is eigenlijk nog meer jezelf laten zien! Om die bijdrage te kunnen leveren is zelfvertrouwen zeer belangrijk.

Het helpt mij om kort stil te staan bij de vraag wat ik te bieden heb in deze groep. En wat de andere groepsleden interessant maakt voor mij. Wat is mijn focus in dit hele leerproces; wat wil ik er ten minste uit krijgen. En wat voor rol wil en kan ik vervullen in de groep? De beelden die hieruit voortkomen sterken me en geven richting aan mijn bijdrage. Mezelf kwetsbaar opstellen, ik weet dat ik daar niet zo goed in ben. Ik zie het sommigen in de groep al  wat doen, en het maakt de sociale interactie persoonlijker. Een mooi streven voor de komende tijd om in bij te dragen!

De opbouw die in deze MOOC zit kan ik waarderen. Opdrachten worden langzaam iets ingewikkelder. Er wordt inmiddels meer beroep gedaan op samenwerking en onderlinge interactie. Het groepsgevoel neemt toe en wordt ook belangrijker om opdrachten voor elkaar te krijgen. En ik heb het idee dat het zelfvertrouwen toeneemt naarmate je je meer onderdeel van de groep voelt en naarmate men zich daarin kwetsbaar durft op te stellen. Een nieuwe reflectie hierop over twee weken!