Kennis die aanwezig is in de organisatie beter benutten. Slimmer gebruik maken van online beschikbare informatie. De afstand tussen medewerkers verkleinen. Meer voor elkaar krijgen als team door online samenwerken. Zichtbaarheid geven aan de talenten van medewerkers en de kracht als organisatie.

Schermafbeelding 2013-12-09 om 23.13.13Dit zijn allemaal doelen waaraan je kunt werken middels de inzet van nieuwe media. Dat zie jij helemaal voor je. Maar hoe krijg je die collega, dat teamlid of die manager mee? Om iets voor elkaar te krijgen heb je anderen nodig. Het succes van een nieuwe aanpak, benadering, project, verandering, staat of valt met samenwerking. Wat kun je doen, zeggen, laten zien? In de praktijk blijkt dat anderen enthousiast maken over nieuwe media niet altijd zo vanzelfsprekend gaat. Het vraagt soms om slimme verleidingenstrategieën, doorzettingsvermogen en durf.

Hier volgen 7 tips voor het verleiden van anderen om met je mee te doen:

  1. Je eigen enthousiasme tonen en de ander vragen je te ondersteunen: ik heb jou echt nodig om dit voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld: je wilt nu echt eens die Yammer-chat organiseren want je gelooft er helemaal in dat je op die manier waardevolle input verzameld voor het jaarplan 2014. Bovendien geef je daarmee een nieuwe ‘swung’ aan Yammer. Je hebt de manager nodig om het thema sterk neer te zetten in de organisatie.
  2. Een voorbeeld geven van een positieve ervaring met nieuwe media en daarop voortborduren in het gesprek. Zouden we hier niet meer van willen? Bijvoorbeeld: Je was laatst op zoek naar informatie over een specifiek onderwerp en je directe collega’s konden je er niet bij helpen. Je had je vraag op Yammer gezet en je kreeg uit vrij onverwachtse hoek heel relevante antwoorden.
  3. Aansluiten bij een paar ‘praktische’ opbrengsten van gebruik van nieuwe media. Bijvoorbeeld: het kan de organisatie aardig wat kosten besparen als werkgroepen zo nu en dan op afstand met elkaar overleggen.
  4. In je eigen werk ergens nieuwe media voor inzetten, waar je vervolgens collega’s bij uitnodigt. Iets kleins en laagdrempeligs wat een meerwaarde heeft voor het samenwerkingsproces. Bijvoorbeeld: Je bent een training ‘feedback’ aan het ontwikkelen en je hebt een speellijst op YouTube aangemaakt waar je krachtige filmpjes over dit thema verzameld. Je nodigt collega’s uit om deze speellijst aan te vullen.
  5. Voorstellen om een klein experiment te doen en daarna in gesprek te gaan over nut en noodzaak. Bijvoorbeeld: Je stelt voor om te experimenteren met het gebruik van nieuwe media in de aanloop naar een teamoverleg. Vanuit je overtuiging dat je ook al veel in de voorbereiding met elkaar kunt doen. Je nodigt teamleden uit om allemaal al brainstormend een aantal evaluatievragen te formuleren, zodat je in het teamoverleg vlot een evaluatieformulier kunt ontwerpen.
  6. Iets voor de ander inrichten of aanbieden, zodat de eerste (vaak technische) stap al genomen is. Bijvoorbeeld: richt voor de manager of je collega een RSS lezer in waar je een aantal voor hem of haar waardevolle websites aan hebt toegevoegd. Informeer regelmatig hoe het werkt en blijf hem of haar voeden door mogelijk interessante websites/blogs onder de aandacht te brengen. Ondersteun bij volhouden! De waarde van veel nieuwe media toont zich pas na enige tijd….
  7. In gesprek over een organisatievraagstuk dat speelt en van belang is voor de betreffende manager of collega. Het begrip ‘nieuwe media’ zoveel mogelijk achterwege laten. Bijvoorbeeld: Je bent betrokken bij een nieuw technisch systeem in de organisatie en je krijgt veel soortgelijke vragen. Het lijkt je waardevol om de betreffende kennis beter te delen in de organisatie en makkelijker beschikbaar te maken. Dit proces zouden we kunnen ondersteunen met…

Wat is een aanpak die bij jou al heeft gewerkt?

In de leergang ‘leren en veranderen met nieuwe media’, die in januari 2014 weer van start gaat, leer je niet alleen over tools en trends, maar ontwikkel je ook enkele verleidingenstrategieën die voor jou en in jouw praktijk werken. Een krachtige leeromgeving voor nieuwe aanpakken en benaderingen!