Het begeleiden van studenten in de zorg is aan vernieuwing toe. Aanleiding? Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen de begeleiding van stagiaires steeds moeilijker kwalitatief goed vormgeven. Het aantal stageplekken neemt af, het budget wordt kleiner waardoor er minder gelegenheid is voor contactmomenten, en de vraag naar gediplomeerde medewerkers stijgt. Ik geloof er wel in dat sociale media hierin een rol kunnen spelen! Er is online nog niet heel veel over te vinden, maar bij het Nimeto College in Utrecht hebben ze geëxperimenteerd met bloggen tijdens de stage. Een illustratief filmpje daarover:

Wat kan de meerwaarde zijn?

Dinsdag 17 september j.l. heb ik een middag gewerkt met opleidingsfunctionarissen van leerbedrijven in de zorgsector, georganiseerd door Calibris en Zorgtechniek Limburg. Een middag waarin we nagedacht hebben over mogelijkheden om met behulp van moderne ICT, waaronder sociale media, de werkbegeleiding opnieuw vorm te geven. Aan de hand van mijn prezi hebben we allereerst de meerwaarde verkent. Hier zie je de opbrengst van de online brainstorm (verzameld met polleverywhere):

Schermafbeelding 2013-09-20 om 14.09.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerwaarden als meer aansluiting, sneller contact, dichter bij de student, benutten groter netwerk en 24 uur per dag bereikbaar springen hier uit. Zelf zag ik vier belangrijke opbrengsten: (1) studenten kunnen zelf bepalen op welk moment ze een vraag stellen, een blog schrijven, iets opzoeken of aan hun e-portfolio werken, (2) gedurende de stageperiode kunnen ze leeropbrengsten verzamelen ipv dit te bewaren tot het eind van de stage, (3) naast overleg met de werkbegeleider en de begeleider vanuit de onderwijsinstelling is er ook uitwisseling mogelijk met medestudenten, (4) je kunt op allerlei verschillende manieren reflectie stimuleren (tekstueel, met foto’s en video).

Daarnaast denk ik dat op deze manier de stage ondersteunen een bijdrage kan leveren aan de manier waarop het leren in de werkplek zich ontwikkeld. Do-it-yourself learning, leren in netwerken, sociale media die meer en meer beroep doen op authenticiteit, zelfsturing, delen van kennis en co-creatie. Mij lijkt het zeer waardevol om ook dit soort aspecten al in de opleiding en stage mee te nemen. Het is over een paar jaar niet meer weg te denken uit de werkcontext!

Wat is er allemaal mogelijk?

Want waar kun je allemaal aan denken bij het gebruik van sociale media ter ondersteuning van de stagebegeleiding? Een paar ideeën:

  • Met Skype een gesprek op afstand. Een van de deelnemers had hier reeds ervaring mee en gaf aan het idee te hebben dat sommige studenten het zelfs gemakkelijker vonden om in een online gesprek moeilijke punten aan de orde te stellen dan tijdens een face-to-face ontmoeting.
  • Met je smartphone een situatie filmen, van jezelf of van een collega, die je op een later tijdstip opnieuw bekijkt en bespreekt met mede-studenten en/of begeleiders.
  • Een What’sApp groep waarin je met medestudenten en begeleiders kunt uitwisselen over zaken die je in de praktijk tegenkomt.
  • Met je smartphone foto’s maken van opvallende, lastige, mooie situaties die je in de praktijk tegenkomt. Deze foto’s kun je met elkaar delen en bespreken.
  • In een (besloten) forum praktijkcases aan de orde laten komen en daarover kennis en ervaring uitwisselen. Een soort ‘intervisie online’. Dit kan ook een plek zijn voor het werken aan opdrachten, stellen van vragen, delen van reflecties, tips, tools, handigheidjes.
  • En, zoals het filmpje hierboven ook al laat zien, biedt een blog veel mogelijkheden voor het delen van ervaringen, inzichten, het stimuleren van reflectie.
  • Een online tijdslijn zouden studenten kunnen gebruiken om belangrijke leermomenten in hun stageperiode vast te houden.
  • En er zijn allerlei e-portfolio tools (kijk maar eens naar Mahara) die je studenten kunt aanreiken als hulpmiddel bij het samenstellen van hun portfolio in het kader van een proeve van bekwaamheid.
  • Last but not least kan ik me voorstellen dat studenten online informatie die ze tegenkomen verzamelen en met elkaar delen middels een social bookmarking tool als Delicious.

Wat is essentieel?

Ideeën zijn nog niet zo moeilijk te bedenken. Maar wat voor randvoorwaarden zijn noodzakelijk? Hoe ga je om met privacy-issues? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Schermafbeelding 2013-09-20 om 14.53.43

En wat vraagt het van de werkbegeleiders? Bij deze laatste vraag hebben we kort met elkaar stilgestaan. Contact met studenten zal meer verweven zijn in het dagelijkse werk. Contact bestaat naast fysieke momenten uit schriftelijke feedback, en het gaat om het beantwoorden van vragen, werken met beelden, verbinden van studenten onderling. Het vraagt om kennis van sociale media, hoewel studenten wellicht wel handiger zijn in het gebruik daarvan? En het gaat om faciliteren van reflectie, stimuleren van zelfsturing en nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit laatste element riep een interessante vraag op… is het wel nodig om studenten sociale media tools aan te reiken of gaat het erom ze de ruimte te bieden eigen tools te kiezen op basis van de stimulans tot eigen verantwoordelijkheid voor reflectie, begeleiding en opbouwen van een portfolio? Ruim stof tot verder denken en experimenteren!