‘Stel jezelf een leervraag en laat je volgen via de videocamera’.  Dit is wat één van de deelnemers deed bij de boekpresentatie ‘Omdat het Werkt! – 11 praktijkcasussen over leren met sociale media’. Deze dag, georganiseeerd door de Losmakers op 28 september jl, stond in het teken om kennis en ervaringen te delen over succesvolle toepassing van sociale media in educatie en leer- en veranderprocessen.  De video werd daarbij ingezet als experiment om daarmee het effect te testen wat het proces van filmen en delen  bij de gevolgde en de bezoekers van de boekpresentatie zou doen.  Of te wel het was een voorbeeld van ‘Digital Storytelling’ in uitvoering.

Het scenario

Als verhaallijn van deze video werd gekozen om één van de vijf-en-twintig deelnemers gericht tijdens de workshops te volgen. Via de Linkedin groep, die voorafgaande het evenement was geopend, werd één enthousiaste deelnemer geïdentificeerd.  Het scenario werd in de voorfase doorgesproken met de leervraag van de gevolgde als vertrekpunt.  Tussen de workshops door werden tijdens de pauzes gerichte vragen gesteld om de ontwikkeling van de leervraag te volgen. Welke inzichten heb je opgedaan? Welke nieuwe vragen zijn er opgekomen? En als afsluitende vraag: Wat ga je maandag aanstaande doen?   Zie video:  Het Nieuwe Leren

De opbrengst

Het videomaak proces stimuleerde de deelnemer om actief met de leervraag aan de gang te gaan.  ‘Het stimuleerde me om kort en krachtig bij de kern te blijven!  En het daagde me uit om het maximale uit de middag te halen’.   Na afloop van de workshop werd de video via de Linkedin groep gedeeld. Een aantal deelnemers herkenden een aantal leerpunten, maar gaven aan ook nieuwe inzichten uit de video te hebben opgestoken.

 

‘Interactieve video, Digital story telling en Participatief Videomaken  bevorderen de leeropbrengst

Dit experiment werd kleinschalig ingezet. Twee personen (de geinterviewde en de filmer) maken het verhaal. Maar bij een actieve betrokkenheid van een grotere groep mensen, had de opbrengst veel groter kunnen zijn. Uit onderzoekgegevens blijkt dat interactieve video ingezet bij leer- en klassituaties de leeropbrengst significant bevordert.  Video dat via 1 richting als zendmiddel wordt ingezet vergroot daarentegen juist niet de leerprestaties.  In 2005 publiceerde Elsevier een artikel, dat interactiviteit en actieve betrokkenheid van de studenten nodig is om video als effectief middel in te zetten.  Lees artikel >>>  Instructional video in e-learning.

Het fenomeen ‘Digital Story Telling’ wint de laatste jaren veel terrein in met name het lager- en middelbaar onderwijs.  Jongeren krijgen in de klassituaties de kans om interactief te reageren op presentaties, foto’s of video’s en maken zelf hun eigen digitale verhalen. Lees artikel >>>>  Digital Storytelling A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom.

Voice thread is één veel gebruikte online toepassing in het onderwijs, waar studenten interactief met een tekst, audio- of video opname op een presentatie kunnen reageren.  Deze interactiviteit helpt de studenten informatie te verwerken en  het te koppelen aan concrete opdrachten. Doordat het actieve denkvermogen wordt gestimuleerd en er uitdagingen worden gegeven om het toe te passen,  leidt  een digitaal verhaal ingebed in een interactieve context  tot betere leerprestaties.  Andere online tools bieden de mogelijkheid om stripverhalen te maken.  Story bird en Glogster-  bieden de mogelijkheid om een verhaal op een andere manier als foto of video weer te geven.   Een overzicht van online digital story telling tools zijn te vinden op >>>  Sites for digital story telling.

Bij het participatief videomaken worden mensen actief betrokken in vertellen van hun verhaal in beeld.  Onderzoek, het verhaal schrijven (story boarding), het filmen en het bewerken zijn fases die een beroep doen op uitwisseling, samenwerking en communicatie.  Het is gebleken dat op scholen het participatief videomaken het contact tussen studenten, docenten en buitenstaanders die in het video verhaal worden betrokken worden versterkt.  Zo was ik in 2010 betrokken bij een participatieve video workshop waarbij jongeren met de ouderen in gesprek gingen om hun jeugdervaringen naar boven te halen.  Zie >>>  PV in Ulmu.

 

Tien ideeën voor inzet van video in trainingssituaties of de klas

Dr. Alec Couros,expert op het educatief videomaken,  deelt op zijn site tien ideeën hoe je studenten actief via de video verhalen kunt vertellen.  Lees >>> 10 ideas for classroom video projects.

Vier voorbeelden,  die me het meest aanspreken en simpel uittevoeren zijn:

1.  Een video interview met skype, waarbij twee mensen met verschillende achtergronden elkaar via de webcam ontmoeten.   Via Tin – Tin kun je de software krijgen om deze opnames te maken.

2. Een levensverhaal in 1 minuut – Forrest Gump in One Minute

3. Een verhaal met de audio verteld door kinderen en gefilmd en uitgevoerd door volwassenen, zie Kid Snippets – Salesman

4. Sociaal commentaar en kritiek – kinderen maken een documentaire over de kwaliteit van maaltijden in de schoolkantine – Zie:  video van Neverseconds daily foodblog.

 

Het aansprekende in deze video’s is de creativiteit, de samenwerking tussen verschillende groepen met diverse achtergronden/  leeftijden en de discussies die via deze videoverhalen losgemaakt worden.   Of te wel,  video is een krachtig hulpmiddel, die een bijdrage levert aan het bevorderen van leerprestaties, interactie en begrip!

Simon Koolwijk

e-mail. faccom@xs4all.nl