”Werk is leren, leren is werken!’  is het motto van Harold Jarche, specialist en expert in Persoonlijk Kennismanagement.  Harold: ‘Neem een boer in een plattelandsdorp in Canada.  Je zou denken dat zijn netwerk beperkt is in een geïsoleerde omgeving ver van het stadse leven. Maar het tegendeel wordt bewaarheid.  Met circa 15.000 volgers vergaart en deelt deze landbouwprofessional zijn kennis en ervaring. De nieuwe technologie van mobiele telefoons, tablets en computers heeft onze manier van leren op een baanbrekende manier beinvloed.’   Op zijn blog ‘Werk is leren, leren is werken!‘  deelt Harold Jarche anecdotes hoe de tegenwoordige professioneel nieuwe kennis op zich neemt en verwerkt.

Professionele netwerk zelf-assessment

Een professionele netwerk zelf-assessment geeft op een snelle en eenvoudige wijze inzicht waar je kennis opdoet. Deze opdracht die ik van Harold voorafgaande aan het Webinar Persoonlijke Kennisnetwerken georganiseerd door En Nu Online meekreeg, maakte inzichtelijk waar ik de komende tijd mijn kennisnetwerk kan versterken.   Waar en bij wie houd je jouw expertise op je vakgebied up-to-date? Een procentuele berekening laat zien hoe je kennisnetwerk van personen uit je directe omgeving er qua leeftijd, plaats in de organisatie of netwerk, expertise, gender, hierarchie en geografische locatie is opgebouwd.   ‘Diversiteit’ is volgens Harold Jarche één van de sleutels die bijdragen aan je kennisontwikkeling.  ‘Hoe diverser je netwerk, hoe breder je horizon! Hoe meer talen je spreekt, hoe diverser en breder je jouw netwerk kunt inrichten. Deze tool helpt jezelf keuzes te maken hoe je jouw kennis netwerk verder wilt ontwikkelen.’ 

Zoeken + Waarde toevoegen + Delen = Leren

Mensen en nieuwsgierigheid zijn de belangrijkste ingrediënten die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en leren’, aldus Harold Jache. Hij onderscheid drie fases in het proces van Persoonlijk Kennismanagement.

1. Zoeken:  Vind informatie op je vakgebied door op een gerichte wijze naar kennis te zoeken. De selectie van een kleine groep experts of opinieleiders en door deze via sociale media te volgen, draagt al bij aan het effectief filteren van de overdadige hoeveelheid informatie die beschikbaar is.  (It’s not information overload, it’s filter failure! – Clay Shirky).  Het bijhouden, verzamelen en taggen van informatie via sociale media gereedschappen als Delicious, Evernote of Pinterest dragen bij om de informatie te ordenen en te raadplegen als het benodigd is.

2. Waarde toevoegen:  Waarnemen, bestuderen, samenvatten en deze met een eigen interpretatie beoordelen zijn de elementen, die waarde aan de nieuw opgedane kennis toevoegen. ‘Een blog- of twitterbericht wordt pas interessant, als je daar je persoonlijke mening aan hebt toegevoegd‘, volgens Harold Jarche.

3. Delen:  Zoek naar mensen die jouw passie delen en open staan om met je te klankborden. Via blogpost, twitter, discussiefora kun je met vakgenoten kennis delen en daarop commentaar vragen. ‘Het is niet percé nodig om dit allemaal online te doen‘, zegt Harold Jarche. ‘Leren vindt zowel off- als online plaats. Mensen ontwikkelen al doende een netwerk en locaties waar ze hun kennis delen en ontwikkelen. Zo kan een discussie via een online forum toegang tot nieuwe literatuur en case studies geven en kan een face-to-face gesprek met een directe collega helderheid verschaffen hoe nieuwe inzichten in de praktijksituatie toe te passen.  Het is de optelsom van Zoeken (Seek) + Waarde toevoegen (Sense) + Delen (Sharing) dat bijdraagt tot leren’, aldus Harold Jarche.

Leren in een dynamische omgeving

Persoonlijk Kennismanagement is van verre een lostaand fenomeen. Leren vindt plaats in een dynamische omgeving en in verschillende contexten. Individuen en teams leren in gestruktureerde situaties op het werk. Leergemeenschappen en sociale netwerken voeden dit proces op een informele en flexibele manier. De moderne lerende professional laat zich via vele kanalen voeden;

  • Face2Face via collega’s, netwerk contacten, studiedagen, intervisie, coaches en trainers
  • Online via discussiegroepen, experts, publicaties, nieuwsfora, online filmpjes en boeken

Lange meerdaagse en adhoc trainingen behoren tot het verleden. Leren is ge-evolueerd tot een continue proces met vele voedende kanalen in verschillende contexten.  Harold Jarche: ‘De moderne organisatie 2.0 integreert Kennismanagement in haar beleid en strategie. Know how en zicht op de veranderende context is voor veel organisaties een voorwaarde om als bedrijf te overleven.  Daarom integreren teams in organisaties nieuwe kennis in projekten, participeren actief in leergemeenschappen en maken gebruik van kansen en vernieuwingen die in de omgeving zich voordoen.’

Trends

De lerende professional zal volgens Harold Jarche in toenemende mate gebruik maken van sociale media. Twee ontwikkelingen zullen de komende jaren zich aldus Harold verder voorzetten;

1. Micro-blog tools zoals Twitter, Evernote, Pinterest, Google reader en plus zullen in het proces van kennisvergaring en deling een prominente rol gaan innemen;

2. Het gebruik van video’s, foto’s en cartoons zullen in toenemende mate voor leerprocessen worden ingezet.

Harold’s Top3 met tips

Naast de anecdote over de boer met 15.000 volgers op Twitter, zijn me als lerende professional  uit Harold’s webinar drie tips het meest bijgebleven, die mijn proces van deskundigheidsbevordering ondersteunen;

  • Volg 3 – 7  experts op je vakgebied en bouw momenten van reflectie in om trends in je vakgebied te ontdekken
  • Verzamel, struktureer en verzamel informatie op benchmarksites
  • Voeg je eigen interpretatie en kritische blik toe aan opgedane kennis en deel dit met een geplande regelmaat via micro-blog sites met vakgenoten met dezelfde passie.

Simon Koolwijk

e-mail.  faccom@xs4all.nl

*** Voor meer over Harold Jarche;  lees artikel:  From observation to breakthrough  en  Video Persoonlijk Kennismagement (youtube)