Een webinar is een super middel om in te zetten bij blended leren. Hoe start je een webinar zo dat deelnemers gelijk op het puntje van hun stoel zitten?
Hoe hou je deelnemers actief tijdens het webinar?
En hoe help je een spreker zich zo op zijn gemak te voelen, dat hij een sprankelende bijdrage kan leveren?

Dit zijn vast bekende vragen voor je, als je een webinar voorbereidt en faciliteert. Wij hebben in de afgelopen jaren flink wat ervaring opgebouwd met het faciliteren van webinars, maar Donald Taylor spant wat dat betreft de kroon! Reden om hem eens uit te nodigen in onze webinarreeks met internationale professionals. Natuurlijk omdat we nieuwsgierig waren naar zijn verhaal, maar we wilden hem ook graag eens in een webinar aan het werk zien 🙂 In deze blog lees je zijn tips met daarbij input en reacties van deelnemers aan dit webinar.

Hoe maak je een energieke start?

  • Zorg voor een energieke start. Maak hierbij zowel gebruik van beeld als tekst. De ene deelnemer is visueel ingesteld, de ander is meer gericht op tekst.
  • Creëer momentum (vertaald ‘stuwkracht’). Dit kun je doen daar deelnemers voor aanvang van het webinar al iets te laten doen, horen, zien. Zo vroeg Donald ons om een podcast te beluisteren. En vervolgens voor onszelf te bedenken wat ingrediënten zijn van een slecht en een goed webinar. In de eerste minuut van het webinar hebben we deze ingrediënten op een whiteboard met elkaar gedeeld.
  • Geef de deelnemers een helder routeplan: wat is het doel en welke stappen gaan we zetten.

Verder dachten we nog aan: interactie, visuele slides, gebruik van whiteboard en polls, goede inhoud, praktische voorbeelden, nieuwe ideeën, samenwerken, goed werkende technologie en een groep die vragen stelt.

 

Oke, je bent van start… Hoe zorg je er nu voor dat deelnemers betrokken blijven?

  • Dit kan met zogenaamde ‘low threshold activities‘. Donald heeft een klein onderzoek gedaan waaruit duidelijk wordt hoe krachtig het werkt om vragen te stellen. Bij elke vraag neemt de betrokkenheid weer even toe. Zie de afbeelding hiernaast.
  • De kunst is wel om goede vragen te stellen. Vragen die concreet zijn en open. Vragen waar je niet heel lang over na hoeft te denken als deelnemer. En vragen die het onderwerp op een bepaalde manier persoonlijk maken. Bekijk deze verschillen maar eens: Hoe zou jij de waarde van leren evalueren? Hoe evalueer jij de waarde van leren? Hoe evalueer jij de impact van jouw leertrajecten?

Rol als facilitator: 80% in de voorbereiding, 20% tijdens het webinar

Krijg jij ook wel de vraag van een spreker of je tijdens het webinar naast hem of haar komt zitten?
Vaak is het voor een spreker de eerste keer in een webinar. En dat kan best spannend zijn.

Heb ik wel genoeg verhaal? Hoe weet ik wat de deelnemers ervan vinden? Ik ben wel van de interactie, en hoe krijg ik dat in zo’n webinar voor elkaar? Gaat het wel goed met die techniek?

Naast het sterke verhaal en heldere slides, kun je je in de voorbereiding op nog twee andere elementen richten als facilitator:

  1. Help de spreker zich zo sterk te voelen dat hij zijn verhaal kan vertellen vanuit ‘authentiek enthousiasme‘. Daar kan je in helpen door een spreker in zijn kracht te zetten. Waardeer hem of haar voor zijn expertise. Oefen het verhaal, inclusief slides en vragen. Zo dat de spreker het gevoel heeft over dat deel controle te hebben.
  2. En sta stil bij stemgebruik en geef daar desgewenst feedback op. Wat is hierin belangrijk? Een brainstorm in het webinar heeft de volgende ingrediënten opgeleverd:

 

En als laatste: test en zorg voor back-up

We noemden optimale techniek al als een belangrijke randvoorwaarde voor een wervelend webinar. Hier ligt voor jou als facilitator toch een belangrijke taak. Test alles goed uit van tevoren. Maar zorg ook voor back-up. Donald werkt bij elk webinar met twee verschillende internetverbindingen en drie devices. Ikzelf met alles 1 minder. Maar denk goed door hoe je het webinar door kunt laten gaan als de verbinding van jou als host wegvalt. Of van die van de spreker. Dat ook in orde? Dan ben je ‘all set’!