Ha! Een tevreden gevoel. Ik heb vandaag een goede schrijfslag gemaakt. Dat moest ook wel van mezelf, want mijn man en kinderen hebben speciaal hiervoor het huis twee dagen verlaten 🙂 Joitske heeft al eens het ‘knowmad-model’ met jullie gedeeld. Ook onderdeel van het boek. Ik nodig jullie van harte uit om eens mee te kijken in een ander model: vertrekpunten voor organisaties en netwerken om met sociale technologie ‘in zee’ te gaan. Wij onderscheiden er vier. Herken je ze? Wat was in jouw organisatie of netwerk een belangrijke aanleiding?

In ons boeken beschrijven we tien praktijkverhalen van organisaties. En deze verhalen analyserend zijn we op de volgende vier vertrekpunten gekomen:

 

Een korte toelichting op deze vier vertrekpunten:

  1. Verbeteren van de werkpraktijk: Sommige organisaties richten zich op slimmer en sneller werken. Bij de Ambulancedienst was men op zoek naar tools die de interne communicatie zouden verbeteren. En bij de Politie hebben ze technologie ingezet als middel om reflectie in het werk te ondersteunen en verbeter ideeën op te halen bij medewerkers. Middels een soort tweets konden medewerkers gedurende een paar weken suggesties doorgeven van werkzaamheden die sneller, slimmer zouden kunnen. Om de teamhackathon voor te bereiden hebben we als netwerk een toolset samengesteld die ons behulpzaam zou zijn om op afstand samen te werken.
  2. Samenwerken over grenzen heen: dit vertrekpunt kan ingegeven zijn door kostenbesparing, geografische structuur van de organisatie, het nieuwe werken. Een universiteit zet sociale technologie in bij de begeleiding van studenten op afstand. Het Perspectivity Netwerk heeft sociale media echt nodig om verbinding te houden met medewerkers in Azie en Afrika.
  3. Kennis benutten in de organisatie: een overheidsorganisatie die expertise op het terrein van gaming wilde bundelen. Een ziekenhuis met een enterprise social network om medewerkers te stimuleren hun kennis te delen. En KPN die ‘challenges’ organiseert om medewerkers mee te laten denken bij belangrijke beleidsvraagstukken.
  4. Leren van en met de buitenwereld: dit betreft bijvoorbeeld organisaties die met open ‘networks of practice’ werken. De Algemene Rekenkamer is een blog gestart om hun werk zichtbaarder te maken voor ons burgers. Een ander mooi voorbeeld is de Andere Handen Community waar zorgprofessionals bij kunnen aansluiten die willen bijdragen aan een beweging in de zorg. Wellicht ken jij organisaties die hun medewerkers expliciet stimuleren om ook hun netwerk buiten de organisatie te onderhouden en benutten?

Er zit wellicht overlap tussen vertrekpunt 1 en 3. Vooralsnog vinden we ze onderscheidend genoeg om ze apart te noemen. Maar wellicht zie jij in de praktijk andere aanleidingen voor organisaties en netwerken om sociale technologie te gaan gebruiken?

Dit model hebben we uitgewerkt in het kader van ons nieuwe boek ‘Leren in tijden van tweets, apps en statusupdates‘. We willen graag feedback. Herken je in dit model een van de vertrekpunten van jouw organisatie of netwerk om gebruik te gaan maken van sociale technologie?