Gisteren heb ik sprintjes, elfjes en haiku’s gemaakt. Een van mijn elfjes ziet er zo uit:

Waarderend

Uitgesteld moeilijk

Aanpakken rust vragen

Het hoeft niet perfect

Geleerd

Zegt dit je iets? Ik had er voor gisteren nog niet van gehoord. Het zijn allemaal werkvormen die reflectief schrijven stimuleren. Het is een manier van schrijven, een gesprek met jezelf. Om te ordenen, tot rust te komen, nieuwe inzichten op te doen, dingen van je af of juist naar je toe te schrijven, aldus Sarine Zijderveld van Papierenspiegel.nl. Wat heeft dit nu te maken met het gebruik van apps bij leren en ontwikkelen? Ik zie een hele mooie verbinding tussen deze krachtige manier van reflecteren en de veelheid aan online dagboekapps die er zijn. Daar wil ik in deze blog graag met jullie naar kijken.

Wat zijn online dagboekapps?

Er zijn inmiddels honderden apps die je aanmoedigen om je activiteiten en gedachtes bij te houden. Vaak op een heel stijlvolle wijze met tekst, foto’s, tekeningen, video, audio, muziek. Een ware zee aan keuzemogelijkheden. Ik beschrijf hieronder een paar apps die (bijna) gratis te gebruiken zijn en die ik onderscheidend vind van elkaar. Om je een indruk te geven van de mogelijkheden en je te helpen kiezen.

  • Schermafdruk 2015-01-08 20.40.50Room for thought: deze app vraagt je om iedere dag een foto te maken. Zo krijg je een visueel overzicht van je activiteiten. De app stuurt je op een onverwacht moment een bericht, waarna je drie seconden krijgt om een foto te maken. Je kunt een korte tekst meegeven aan je foto. De foto wordt gedeeld in de app en je kunt Twitter en Facebook gebruiken om de foto te delen met je netwerk. Wil je foto privé bewaren dan kan dat ook. Als je eens een fotoboekje (op papier) van je verzameling wilt maken, dan kan dat ook.

 

  • Schermafdruk 2015-01-08 20.32.25Journalized: een app met een andere ‘look and feel’. Je schrijft een bericht op datum, waarna je geschreven berichten in een stijlvolle tijdslijn komen. Je kunt een stukje schrijven, een foto toevoegen. Met een bookmarklint onthoud je leuke berichten voor later. Ook bij deze app kun je een bericht delen via Facebook, Twitter en mail. En als je niet wilt dat iedereen in je dagboek snuffelt, dan kan het digitaal op slot. Wil je regelmatig ergens op reflecteren, dan kun je een reminder instellen. Soms heel handig!

 

  • Schermafdruk 2015-01-08 20.35.30Penzu is een app waarin je mapjes kunt maken waar je vervolgens berichtjes in bewaart. Om een berichtje te maken kun je tekst en foto’s gebruiken. Ik vind deze app aantrekkelijk vanwege de eenvoud. Je kunt gebruik maken van een digitaal slotje. Wil je dat bepaalde mensen met je mee kunnen lezen, dan kun je ze een persoonlijke uitnodiging mailen. En dit is wel een handige functionaliteit als je een dagboekapp eens wilt gebruiken in een groep waarin onderlinge uitwisseling van berichten belangrijk is.

 

  • Schermafdruk 2015-01-08 20.39.50De app My Wonderful Days vraagt je hoe je dag was: een momentje van bezinning in je dag. Je schrijft een kort berichtje, voegt eventueel een foto of filmpje toe. En vervolgens geef je met een schuifbalkje je gemoedstoestand weer, variërend van een zwarte, boze smiley tot een breed lachende, witte smiley. Dit dagboek kan ook op slot. Wil je je berichten juist delen dan kan dat via Facebook, Twitter en mail. De app heeft iets luchtigs en schetsachtigs en oogt toch ook neutraal. Ook in deze app kun je een reminder instellen, zelfs op een tijdstip dat jij prettig vindt.

 

  • Schermafdruk 2015-01-08 20.38.17Deze mooi vormgegeven app, Grid Diary, schuift je elke dag een aantal vragen onder de neus die je kort en krachtig kunt beantwoorden. Het fijne is dat je de vragen zelf kunt bedenken! Met symbooltjes geef je je gevoel bij de dag weer en leuke dagen kun je eruit laten springen middels een bookmarklint. Als je klaar bent met schrijven, kun je de berichten als PDF-bestand exporteren.

 

Wat kun je ermee?

Volop keuze dus. En al lezende krijg je wellicht al ideeën om zo’n digitaal dagboek voor te gebruiken? Ik beschrijf hier een paar mogelijkheden ter inspiratie:

  • Als element in een coaching traject. Stel je begeleidt een medewerker bij ‘talentgericht werken’, of een leidinggevende bij ‘invloed nemen’. Dan kan het heel krachtig werken om deze medewerkers te vragen met een zekere regelmatig te reflecteren op iets wat ze in het werk hebben meegemaakt: schrijf elke dag eens in een kort berichtje waar je heel tevreden over was gezien je leerdoel. Zo ontstaat een mooie verzameling reflecties; waardevolle input voor het volgende coaching gesprek.
  • Voor onderzoek in de praktijk. Onlangs ben ik in een organisatie een onderzoekje gestart naar interne communicatie. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst hebben we de 20 betrokken medewerkers gevraagd om elke dag terug te blikken op de betreffende dag en 1 situatie in Penzu te beschrijven die zich rondom interne communicatie had voorgedaan. Die verzameling diende als input voor de eerste gezamenlijke bijeenkomst. Het heeft uitstekend gewerkt.
  • Een leerdagboek als onderdeel van een portfolio. Wanneer je langere tijd met een groep werkt en het is daarin belangrijk dat deelnemers reflecteren op hun leerproces, dan kan een digitaal dagboek ook een goed hulpmiddel zijn. Door deelnemers te vragen regelmatig kort te reflecteren op hun ontwikkeling, zorg je voor een doorlopende lijn in het leerproces. Naast focus in de bijeenkomsten heb je zo ook aandacht voor de inhoud van het leertraject tijdens de ‘gewone’ werkweken. Bovendien kunnen deelnemers na enige tijd terugblikken op de berichtjes die ze in het begin hebben geschreven, om zo hun eigen voortgang te zien.
  • Een teamdagboek. Stel dat je als team aan een bijzonder project gaat werken, dan kan het waardevol zijn om daar een dagboekverslag van te maken. Misschien wil je met beelden werken? Dan is Room for Thought een heel leuke app. Laat teamleden elke dag een foto maken van iets dat met het project te maken heeft. En organiseer ter afsluiting een foto-kijk-moment. Wil je gedurende het project al het gezamenlijk verzamelen benadrukken dan kun je voor een app kiezen die kan ‘connecten’ met Facebook of Twitter.

Aandachtspunten

Een krachtig element in deze apps is de reminder die je voor jezelf kunt instellen. Dat maakt dat het echt ondersteunend kan zijn aan regelmatige reflectie. Denk maar aan het idee van 40 dagen oefenen om je een nieuwe overtuiging eigen te maken. De digitale dagboeken zijn ontwikkeld voor persoonlijk gebruik. Het vraagt daarom enige creativiteit om ze in een groepsproces toe te passen. Dat merk je al wel aan de voorbeelden die ik hiervoor geef. Bij de app Penzu kun je anderen uitnodigen om mee te lezen in jouw dagboek. Andere apps kunnen verbinding maken met Facebook of Twitter en soms biedt een app de mogelijkheid om je berichten als pdf te exporteren of te mailen. Denk hier goed over na en experimenteer van tevoren.

Tot slot wil ik je meegeven dat het belangrijk is te bedenken hoe je omgaat met vertrouwelijkheid. Een dagboek heeft toch iets persoonlijks, het is van jou. Als je wilt dat deelnemers reflecteren en hun opgedane inzichten toevertrouwen aan het dagboek, dan is het belangrijk daar zorgvuldig mee om te gaan. Een vorm die dan wellicht zou passen is: “wat je in je dagboek opschrijft is en blijft van jou. Na een bepaalde periode vraag ik je om je berichten eens terug te lezen en er dat uit te destilleren wat jij waardevol vindt om met mij te bespreken of wat jij wilt delen met de groep.

Ik hoop dat je zin krijgt om eens na te denken over toepassingsmogelijkheden in jouw praktijk? Of je wilt misschien eerst eens zelf wat ervaring opdoen met het gebruik van een digitaal dagboek? Je kunt natuurlijk beginnen met een van de apps die ik hierboven heb beschreven. Ter inspiratie vind je hier nog een lijstje van 50 apps.