Heeft google ons slimmer gemaakt? Of worden we juist minder intelligent door deze zoekmachine? Sociale media is geschikt voor alle leerstijlen.

Dit waren twee stellingen, die ter sprake kwamen tijdens de inspiratie sessie ‘Brein meets social media’ gehouden op 17 april 2012. Ria van Dinteren, auteur van Brain@work en Joitske Hulsebosch, auteur van En nu online, belichtten de breinleerprincipes hoe optimaal kan worden geleerd met sociale media.  In dit kader spreken we ook wel van zes F-en.

De volgende zes beginselen kunnen worden als uitgangspunten worden genomen bij het ontwikkelen van leertrajecten met sociale media;

1. Gevoel  (Foelen)

Onze hersenen worden het meest actief en voelen zich het meest betrokken bij het krijgen van een positieve of negatieve emotie. Uiting en het delen van gevoelens is belangrijk voor leren. Vooral synchrone uitwisselmomenten zoals teleconferenties of real time chat gesprekken bieden de mogelijkheid om emoties te delen. Bij asynchrone online discussies is het van belang om constructief en positief te communiceren. Mensen voelen zich veilig en meer verbonden met mensen, die optimistisch en warm zijn dan met mensen die negatief en niet-constructief zijn.

2. Veiligheid  (Feiligheid)

Onze hersenen staan open voor leren, wanneer we ons veilig voelen. Daarom is het belangrijk om deelnemers zich welkom en veilig te laten voelen online. Het eerste wat mensen doen als ze lid worden in een online community, is het controleren van de foto’s, profielen en namen van de mededeelnemers. Als dat veilig voelt, raken mensen meer betrokken bij deelname aan discussies.

3. Voeding (Foeden)

Gemiddeld kijkt een internet gebruiker 3 tot 4 seconden op een webpagina. Vormgeving, aantrekkelijke foto’s en lay-out die aansluiten bij de beleving van de doelgroep en vernieuwing zijn cruciale elementen om de online bezoeker betrokken te krijgen en te houden. Afbeeldingen, foto’s, games zijn als voedsel en vernieuwende elementen zijn als voedsel voor de internet gebruiker. Als de hersenen zijn gericht op het verkrijgen van voedsel, dan zijn ze nog niet gericht op inhoudelijke discussies. De behoeften van de ogen, oren, smaak, neus en lichaam moeten eerst worden voldaan, alvorens deelnemers op de inhoud ingaan. Als online begeleider is het belangrijk om in je leertraject grappige foto’s, cartoons, korte spelletjes of polls op te nemen.

Een filmpje dat op 17 april 2012 de aandacht trok en voeding voor discussie gaf:

If books came after games……..

4. Focus

Een duidelijke focus is nodig om mensen betrokken te houden. Een geaccepteerd doel en domein zijn belangrijke voorwaarden om tot een succesvolle online community te komen. Onze hersenen krijgen dagelijks zo veel impulsen en informatie, dat het automatisch de belangrijke en niet belangrijke zaken filtert. Zorg dus als online begeleider dat er een duidelijke focus in de online uitwisseling is.

5. Feedback en reflectie

Online communicatie mist het element van non-verbale communicatie. Het regelmatig verzamelen van feedback is noodzakelijk om te weten hoe mensen het leerproces ervaren, hoe ze communiceren, hoe mensen leren en hoe betrokken ze zich voelen.

Regelmatige evaluatie is nodig en continue herhaling is nodig om het leren te verankeren en gedragsverandering te realiseren.  Voor het aannemen van nieuw gedrag heb je gemiddeld 40 dagen nodig. Om een ervaren professional op een bepaald vakgebied te worden, zijn er ongeveer 10.000 uren praktijk nodig. Reflectie en herhaling zijn belangrijke voorwaarden om de leeropbrengst te optimaliseren.

6. Verbinding (Ferbinden)

De mens heeft behoefte aan gezelschap en verbinding. Saamhorigheid en het verbinden van ervaringen zijn belangrijke factoren, die een stimulerende leeromgeving creëren. Associaties met kleuren, gebeurtenissen, geluid stellen onze hersenen in staat om vanuit het ‘hier en nu’ verbinding te maken met lessen die we in het verleden hebben geleerd. De meeste mensen zullen weten waar ze waren op de 11e september 2001, maar waren ze waren op 25 mei 2005?  Als we een rode Toyota auto zien, denken we misschien meteen aan onze buurman. Regelmatig verbinden we mensen, gebeurtenissen of zaken aan informatie of lessen die we geleerd hebben.

 

Foelen, Feiligheid, Foeden, Focus, Feedback en Ferbinding.  Een aanrader! Het verbinden van deze zes leerprincipes, helpt je online leerprocessen te optimaliseren!

Ria van Dinteren en Joitske Hulsebosch, bedankt voor de inspiratie bij deze workshop!

 

Simon Koolwijk, auteur