De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid goed omgaat met publiek geld. Wat weet jij verder over het werk van de Algemene Rekenkamer? Voor velen van ons is het een redelijke ‘black box’ en daar wilde de Algemene Rekenkamer wat aan doen. Door online te laten zien waar ze mee bezig is. En door ‘ons’ uit te nodigen tot meedenken, reageren. Een blog ‘Passie voor Publieke Verantwoording’ werd in het leven geroepen en al snel verschenen de eerste blogberichten, geschreven door onderzoekers met een affiniteit voor schrijven en online.

Publiekelijk delen van informatie voelt niet onmiddellijk voor iedereen gemakkelijk aan. Wel heerste er een overtuiging dat het werk zichtbaarder maken de weg opent naar nieuwe connecties, inzichten en mogelijkheden, juist vanwege de transparantie en openbaarheid van ‘gesprekken’.

Met de betreffende bloggers hebben we gewerkt aan vragen als:

  • Doel blog: Wat willen we bereiken met deze blog? Hoe gaat het nu? Hoe ziet het eruit als we tevreden zouden zijn over de blog?
  • Jouw passie en stijl als blogger: Wat maakt bloggen voor jou aantrekkelijk? Voor wie schrijf je? Hoe kom je op ideeën? Wat is jouw ‘tone of voice’? Wanneer vinden we een blogpost ‘goed’? Wat zijn werkende criteria voor een blogpost? Welk type blogposts kun je schrijven? Wat past bij de Algemene Rekenkamer?
  • Creëren van interactie: Wie zou de blog moeten lezen? Hoe bereiken we die? Hoe nodigen we lezers uit tot reageren? Of zelfs tot meebloggen? Wat kunnen statistieken ons vertellen?

Belangrijkste uitdaging? Om de bloggers anders te laten schrijven dan ze gewend waren. Onderzoeksrapporten en artikelen hebben een heel duidelijke kop en staart. Zijn gedegen. En ze zijn af. Met de blogs wilden we mensen aan het denken zetten. Interactie op gang brengen. En voor lezers is het moeilijk om te reageren op iets waar voor je gevoel alles al in staat. Dat gaat makkelijker als je een vraag in de blog leest. Iets waar de blogger op puzzelt.