Bij de Academie voor Vastgoed kun je een opleidingen volgen waarmee je in de vastgoedsector aan de slag kunt. Als makelaar of taxateur bijvoorbeeld. Het merendeel van de cursisten volgt zo’n opleiding naast het werk. Soms om een nieuwe stap in de carrière te maken, soms als bijscholing. Tot dan toe hadden de opleidingen en trainingen een face-to-face-karakter. En dat was vaak best intensief: 1 tot 2 keer in de week een avond naar ‘school’.

Men wilde eens experimenteren met een blended variant. Zou daar animo voor zijn? Wat zou het effect daarvan op de inrichting van de bijeenkomsten zijn? Hoe zouden de docenten dit vinden? En zou de kwaliteit van de opleidingen wellicht ook nog verbeteren?

Leidraad

  • Welke elementen in de cursus lenen zich voor online? Welke voor face-to-face?
  • Wat voor online dynamiek wil je stimuleren? Wat gaat online toevoegen? Denk hierbij aan effectiviteit, groepsdynamiek, continuïteit in leren, beroep op zelfsturing, maatwerkgerichter werken.
  • Welk ritme is passend bij de cursus?
  • Hoe wisselen synchrone en asynchrone activiteiten elkaar af?
  • Wat wil je online zien gebeuren? Wanneer ben je daar tevreden over?
  • Welke rol is weggelegd voor de docent?

Samen met betrokken docenten aan de opleiding ‘Juridische Aspecten’, hebben we in 5 scrum-achtige ontwerpsessies gewerkt aan: visie op leren, doelgroepanalyse, blended ontwerpen, online leren zelf ervaren, aantrekkelijke opdrachten maken, oefenen met webinars.

Waar zit de winst?

  • Ervaringen en ideeën van deelnemers hebben meer plek in de opleiding;
  • Deelnemers worden door online opdrachten meer ‘gedwongen’ om met regelmaat de inhoud onder de knie te krijgen;
  • Er zijn meer mogelijkheden voor peer-to-peer leren;
  • Middels voorbereidende opdrachten is er meer verbinding tussen de opleiding en de (toekomstige) werkpraktijk van de deelnemers.