• Een kostenbesparing van 20.000.- € per jaar en 1.500.- € per deelnemer;
 • Een deelnemer die met nieuwe gereedschappen in de organisatie experimenteert en daarmee bijdraagt aan verkorte vergadertijden en effectieve besluitvorming;
 • Tevreden deelnemers

Drie praktische voorbeelden als uitkomst van de evaluatie van een ‘blended leertraject’ bij een trainingsburo. Eén van de grote uitdagingen bij het online leren, is het zichtbaar maken van de ontwikkeling van een deelnemer of organisatie. In hoeverre draagt online leren bij aan rendementsverbetering? En in hoeverre draagt het bij aan de competentie verbetering van het individu en de teams in de organisatie? Hoe kun je online monitoren en evalueren?

Praktische modellen
In de praktijk wordt met regelmaat gerefereerd aan de volgende 3 modellen, waarmee het online leren kan worden gevolgd:
1. 8-Velden model
Het 8-velden model (Kessels, Smit, Keursten) onderzoekt de opleidingseffecten van een individu of groep. Vanuit een doel of probleemstelling wordt de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding over een vastgestelde periode van de student of groep gevolgd. Het proces en de leerresultaten zijn ijkpunten, waarmee op langere termijn het veranderd functioneren en rendement van de persoon of het team kunnen worden gemeten. Lees meer over 8-Veldenmodel.
Zie presentatie: Hoe kun je online monitoren en evalueren?

2. Value creation in communities and networks

Het Value creation model (Wenger, Trayner, de Laat) doorloopt 5 fases, waarin de opbrengst van online leren wordt gevolgd. Van fase 1; Direct waarde, fase 2; Potentiële waarde, fase 3; Toegepaste waarde; fase 4; Gerealiseerde waarde tot fase 5; Aangepaste waarde wordt gekeken hoe veranderingen op operationeel nivo doorwerken tot op strategisch en lange termijn nivo. Ook worden relaties gelegd tussen aanpassingen in werkgedrag en rendementsveranderingen. Lees meer over Value creation model.
3. Valid Metrics Framework
Het Valid Metrics Framework gaat uit van gangbare leermodellen (o.a. Kolb, Bloom’s learning domains ) waarbij het proces en de ontwikkelingen in bewustwording, kennis, vaardigheden en houding van de student worden gevolgd. Support vanuit de organisatie, verandering in gedrag en uiteindelijk veranderende acties worden gevolgd om daarmee effecten op ‘t nivo van de organisatie en bij de doelgroep te volgen. De uitdaging bij dit model is het meten van de attributie. In hoeverre heeft veranderd gedrag bij mensen in teams en de organisatie bijgedragen aan verandering bij de doelgroep en de consument? Niet alle veranderingen bij consumenten of de doelgroep kunnen direct worden toegeschreven aan veranderingen vanuit de dienstverlenende organisatie. Lees meer over het Valid Metrics Framework.

Tools voor monitoring en evaluatie
Het online leren kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden gevolgd.

Kwantitatief
De meeste discussiegroepen kennen een functie waarbij ‘t aantal hits en bezoekersaantallen kunnen worden gemeten. Bij Yammer zijn de leaderboards en de reactie pagina’s een functionaliteit waarbij de deelname van de meest actieven kan worden gevolgd. Via de Poll functie van Yammer kan een mening of stemming procentueel worden geinventariseerd. Met google analytics kan het aantal bezoekers en intensiteit van bezoekers aan een website of omgeving worden gevolgd.
Kwantitatieve data kunnen ook via online survey’s worden verzameld. Zowel Survey Monkey en FreeonlineSurvey bieden functies waarbij statistieken en cijfers kunnen worden verzameld.
Via google docs kan een urenregistratie en een financieële administratie worden bijgehouden.

Kwalitatief
Op activiteitnivo (bijvoorbeeld training of een evenement) zijn Twitter, Moodpanda en Polleverywhere geschikte gereedschappen om feedback van deelnemers te verzamelen. Moodpanda inventartiseert het gevoel en de beleving van deelnemers door een score van 1 tot 10. Zowel met Twitter als met Polleverywhere kunnen via informatieve vragen gegevens worden verzameld.
Via Story telling kunnen ontwikkelingen en trends op lange termijn worden gevolgd. Een mooi voorbeeld is Zaitun’s story; een compilatie van foto’s die de zichtbare resultaten via youtube deelt.

Aan de slag ‘Kies een model en een mix van tools en hou het simpel!’
Ben je begeleider van een online of blended leertraject en zoek je een manier waarop je de ontwikkeling van je deelnemers of organisatie wilt volgen, laat je inspireren door één praktisch model voor monitoring en evaluatie. Kies daarna de geschikte tools, die je op elk nivo van ‘t model wilt inzetten. Stel je daarbij steeds de volgende vragen:

 • Wat is het doel van het monitoring en evaluatie systeem? Waar draagt het aan bij?
 • Welke informatie (welke vragen)?
 • Van wie wordt de informatie verkregen?
 • Wanneer worden de gegevens verzameld en met welke frequentie?
 • Hoe en met welke tool wordt de informatie verzameld?
 • Wie verzamelt de informatie?
 • Hoe wordt de informatie geanalyseerd, vastgelegd en gedeeld?
 • Hoeveel tijd mag er maximaal worden geinvesteerd?
 • Hoeveel mag het kosten?

Eén tip; Hou het simpel!