Josien Kapma

Iedere dinsdagavond om 21.00 uur schuiven tientallen mensen verspreid over Nederland nog even achter de computer. Ze doen mee aan de #guusnet Twitterchat, een groepsgesprek via Twitter. Wekelijks staat een nieuw afgesproken landbouwonderwerp centraal. Als moderator probeer ik het gesprek -bestaande uit honderden tweets- enigszins in banen te leiden en maak ik na afloop een samenvatting. Doordat Twitter neutraal terrein is er een grote diversiteit van deelnemers, en een onbekend maar mogelijk groot ‘publiek’. Dat zorgt voor nieuwe volgers en dat op zijn beurt zorgt soms voor onverwachte samenwerkingen. (zie http://www.netwerkplatteland.nl/tag/twitterchat )

Informatietechnologie verandert onze maatschappij. Connecties worden gelegd waar die eerder niet bestonden, een groep losse individuen kan cohesie ontwikkelen waar dat voor het bestaan van internet niet had gekund.Sociale media: polariserend of modererend?
Hoe kunnen sociale media helpen om maatschappelijke issues verder te helpen? Had de polarisatie in het megastallendebat voorkomen kunnen worden als in een vroeg stadium slim gebruik gemaakt was van sociale media? En in het geval van de Hedwigepolder?Sociale media, hoewel nog jong, hebben geen goede reputatie op dit vlak. Een stelling is dat “people go online to argue, rather than to agree”. Toch zit er een grote potentie. Hoe kan Twitter helpen om agreement en ‘samen bewegen’ makkelijker te maken? Dat is het onderwerp dat ik wil verkennen in de webinar van komende week.Eigenschappen van TwitterHet is verhelderend om de volgende notes on twitter te lezen. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van het werk van danah boyd, een interessante social media-onderzoeker.Twitter has a directed friendship model: participants choose Twitter accounts to ‘follow’ in their stream, and they each have their own group of ‘followers’. There is no technical requirement of reciprocity, and often, no social expectation of such. http://www.tiara.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/marwick_boyd_twitter_nms.pdfFirst, Twitter conversations differ from discussion boards where people come to the discussion intentionally; on Twitter people witness a conversation and are drawn into it. Twitter conversations differ from blogs because the 140 character constraint and the speed with which topics ebb and flow on Twitter makes meaningful discussion difficult. Last, they differ from SMSing and texting as well as Facebook news feeds, all of which are public only to a local neighborhood within one’s network; Twitter conversations (excluding protected accounts) are public to anyone who looks. Through hashtags and the public timeline, people can witness public conversations they otherwise might not, and can participate in conversations they otherwise may not have, but the environment’s constraints limits their ability to do this well. This has implications for access to resources and diversity of information.
(http://www.danah.org/papers/2010/BSTS-TwitterPolarization.pdf)

Twitter affords different kinds of social participation. In the same way a reader has to skim the front page of a physical newspaper to get to the comic section, most Twitter users will be exposed to varied slices of news. Thus, many people may be witnessing diverse conversations, and also participating in topics they otherwise may not have. This can influence how people spread information, how they mutate it, who they talk to, and what they say. The triumvirate of the physical newspaper experience, with an added opportunity for discussion, and constrained by the 140 character limit introduces a new genre of conversation. People may well be exposed to a diversity of opinions on Twitter, and engaging in dialogues with people they otherwise wouldn’t have, but we could do better at supporting them in having meaningful, deliberative conversations.
http://www.danah.org/papers/2010/BSTS-TwitterPolarization.pdf

Twitter veronderstelt dus niet automatisch wederkerigheid; Twitter is ‘neutraal terrein’ en daardoor divers.

The networked audience

Dit leidt tot een ‘netwerked audience’: er ontstaat een los onderling genetwerkt ‘publiek’ dat gebruikers ‘inbedt’ en identiteit verleent en meewerkt aan het discours.

The networked audience … consists of real and potential viewers for digital content that exist within a larger social graph. These viewers are connected not only to the user, but to each other, creating an active, communicative network; connections between individuals differ in strength and meaning (Haythornthwaite, 2002; Boase et al., 2006).
http://www.tiara.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/marwick_boyd_twitter_nms.pdf

In online agri-food discussies in de US, NL en Europa worden deze netwerken en losse ‘zwermen’ (networked audiences) zichtbaar. Twitter, via het gebruik van hashtags, speelt hierbij een belangrijke verbindende rol.

Complexe veranderingen

Wat kunnen networked audiences bijdragen aan complexe veranderingen (zoals rond megastallen en de Hedwige-polder)? Er zijn veel betrokkenen, diffuse verbanden, en onvoorspelbare uitkomsten. Veranderingen in complexe omgevingen zijn niet op te leggen via een centrale regie, alleen al omdat er niet éen leider/institutie voldoende autoriteit heeft. Complexe veranderingen zijn hooguit te beinvloeden door samen te bewegen.

De hypothese is dat door te werken aan en binnen networked audiences, ‘samen bewegen’ makkelijker wordt. Direct bewijs hiervoor is natuurlijk lastig te geven, aanwijzingen zijn er wel. Hoewel het opzichzelf ook weer nieuwe conflicten aan het licht brengt.

…In combining public-facing and interpersonal interaction, the networked audience creates new opportunities for connection, as well as new tensions and conflicts.

Van harte uitgenodigd..

..om dit op 11 september samen verder uit te denken. Want er ligt een belangrijke rol voor professionals als wijzelf. Kritische analisten en intermediairs die dergelijke processen volgen, duiden, van informatiediensten voorzien en beinvloeden zijn misschien meer nodig dan ooit, maar staan tegelijkertijd voor moeilijke vragen rond economie, regie of organisatie.

Deelnemers aan het webinar nodigen we uit om alvast vragen en verwachtingen in het reaktie menu van deze blogpost te plaatsen. We willen jullie ook vragen om in de komende week een aantal twitterstromen te volgen en om een draad op je eigen vakgebied te volgen.  Benoem in deze twitterstromen wat je opvalt? waar je verbindingen tussen mensen tot stand ziet komen? En waar je meerwaarde van deze twitterstromen ziet?