Leren hoe je een blended leerinterventie ontwerpt? Wanneer welke tools? Welke ontwerpbenadering? En hoe ga je faciliteren?

Hoe kun je nieuwe media zo inzetten dat het een duidelijke meerwaarde heeft? Een LinkedIn groep is zo gestart. Maar hoe zorg je dat hier ook iets gebeurt? En dat wat er gebeurt ook bijdraagt aan het beoogde leerresultaat? Op deze dag ga je onder deskundige leiding aan de slag met het ontwerp van een blended leerinterventie, zoals een workshop, les, webinar, teamsessie of leertraject.

Op deze dag bekijken we allereerst verscheidene tools (varierend van de ‘big’ five, tot onbekendere handige en leuke tools) die je kunt gebruiken voor online leren: Twitter, weblog, wiki, Delicious, Pinterest, Wallwisher, Polleverywhere, enzovoort. De tools zijn echter slechts een middel en met voorbeelden uit de praktijk illustreren we verschillende typen online leerprocessen die je kunt ontwerpen (webinar, online chat of brainstorm, reflectie, onderzoek, herhaling, netwerken, kennisdelen, collectief geheugen maken, samenwerken op afstand)

In de middag richten we ons op ontwerpen en begeleiden van online leren. Er komen 3 ontwerpbenaderingen aan bod, die we vervolgens toepassen op casussen uit eigen praktijk. Je gaat naar huis met een concreet ontwerp voor een online leertraject in jouw organisatie!

“Het was een zeer inspirerende dag met vakgenoten. De vele mogelijkheden van social media en de heldere uitleg maken dat ik er direct mee aan de slag kan in mijn praktijk.” Esther Jansen – Boelens, opleidingsmanager Juridisch Loket.

Taal: Nederlands
Doelgroep: HRD professionals, trainers, docenten, organisatieadviseurs
Data:  Op aanvraag
Plaats: Utrecht
Kosten: 350,- Euro’s (excl. BTW)
Aanmelden: Sibrenne Wagenaar    Mail: wagenaar@link2learn.eu Tel: 06 23692942