Van: En Nu Online (www.ennuonline.com), maatschap voor training en advies over online leren en opleiden.

Overeenkomst

 • Van een overeenkomst is sprake wanneer u zich aanmeldt voor een leeractiviteit (*) via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
 • Na het aanmelden via email, telefoon of via de website zal een bevestiging van deelname en factuur per email worden gestuurd. Met deze bevestiging is de aanmelding definitief.

Wijziging, annulering, vervanging

 • Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder het aantal aanmeldingen of ziekte van de trainer, daartoe aanleiding geven heeft En Nu Online het recht de leeractiviteit te annuleren. De deelnemers zal hierover worden geïnformeerd, uiterlijk een week voor aanvang.
 • Als de betreffende trainer door ziekte of overmacht niet in staat is de leeractiviteit te begeleiden, dan behoudt En nu online zich het recht om een vervanger in te schakelen.
 • Voor de leergang geldt: tot drie weken van tevoren kan nog kosteloos worden geannuleerd, hierna zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang wordt 100% in rekening gebracht. Het is mogelijk in overleg een collega deel te laten nemen.
 • Voor overige leeractiviteiten en producten geldt: tot 1 week van tevoren kan nog kosteloos worden geannuleerd, hierna zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt 100% in rekening gebracht. Het is mogelijk in overleg een collega deel te laten nemen.

Betaling

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. En Nu Online is BTW-plichtig.
 • De kosten voor deelname aan de leeractiviteiten(*) zijn inclusief leermateriaal, literatuur en toegang tot een online leerplatform. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor laptop of tablet.
 • De deelnamekosten dienen na facturering binnen de in de factuur gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Bij het uitblijven van betaling zijn we genoodzaakt deelname aan de leeractiviteit te beëindigen.
 • Het deelnamebedrag dient in één maal te worden voldaan.
 • Het deelnamegeld kan bij voortijdig stopzetten van deelname aan de leeractiviteit niet worden teruggevorderd.

Bezwaar

 • Deelnemers kunnen zich bij het voordoen van een bezwaar of klacht ten allen tijde wenden tot de docenten van de leergang.
 • Bezwaren kunnen zowel mondeling als schriftelijk bij En Nu Online worden ingediend.
 • De termijn waarop een bezwaar wordt afgehandeld is 3 weken. Mocht het proces onverhoopt langer duren dan wordt de deelnemer daarover geïnformeerd.
 • Een bezwaar wordt altijd vertrouwelijk behandeld en gedocumenteerd.

(*) Onder leeractiviteiten verstaan we de leergang, eendaagse en halfdaagse workshops, trainingen, online cursussen, webinars en (e)producten.