Spelen met voicethread in training of opleiding

De LOSmakers is een groep die op LinkedIn uitwisselt over Leren en Opleiden met sociale media....

Lees verder