De technologische ontwikkelingen gaan hard – Twitter en Facebook zijn al geaccepteerd, 74% heeft een smartphone.. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor leren, trainen en opleiden. Professionals kunnen makkelijker zelf leren en netwerken via internet (informeel), opleidingen worden blended of helemaal online gegeven. Ben jij trainer, opleider of veranderkundige in een organisatie en zoek je manieren om nieuwe media slim te gebruiken? Dan hebben wij een korte leergang van 3 maanden en een intensievere leergang van 9 maanden. Daarnaast kun je meedoen aan inspirerende webinars. Of koop het boek En nu online. Voor organisaties leveren we ook advies op maat.

Leergang ‘Leren en veranderen met sociale media’

IMG_5379.JPG De leergang is een opleiding van 9 maanden en is opgesplits in 4 blokken:

  • blok 1 over professionals en sociale media
  • blok 2 gaat over sociale media in formele leersituaties zoals training en leertraject
  • blok 3 gaat over informele vormen van leren zoals self-directed learning en online communities
  • blok 4 gaat over virtuele teams en organisatie2.0

Een wereld van tools gaat voor me open, maar ik leer vooral veel over hoe al die tools goed in te zetten. Leren en veranderingsprocessen zijn natuurlijk toch mensen werk, en dat komt duidelijk aan de orde. Leuk ook om met een klantgerichte casus bezig te zijn, zodat je gelijk toepast wat je leert.” Meer informatie en een brochure vind je op deze pagina. 

Webinars

Vier keer per jaar kun je meedoen aan een interactief webinar, met vaak een professional op het gebied van online leren uit het buitenland. Specifieke informatie over de webinars en hoe je je kunt aanmelden vind je hier.

Maatwerk

Naast de mogelijkheid om de eerder genoemde leergang specifiek voor uw organisatie door te ontwikkelen en te begeleiden, werkt Ennuonline ook aan organisatiespecifieke vraagstukken. Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of lees op de pagina maatwerk enkele voorbeelden van maatwerktrajecten die wij verzorgt hebben.

Boek

ennuonlineIn 2013 verscheen alweer de tweede druk van En nu online.. Sociale media voor professionals, organisaties en trainers. We kunnen er niet meer omheen. Sociale media zijn er en zullen invloed hebben op onze manier van werken en leren. Hoe kun je als professional en als organisatie goed gebruik maken van sociale media? Welke mogelijkheden bieden sociale media om effectiever te werken in netwerken? Wat betekent dit voor organisaties en managers? En hoe kunnen sociale media een ondersteunende rol vervullen in formele en informele leerprocessen? Het boek bestaat uit 3 delen: deel 1 over sociale media voor professionals, deel 2 over organisaties en deel 3 is voor trainers/facilitators. Het boek is hier te bestellen.