Maand: december 2013

“Je kunt informeel leren niet afdwingen – je kunt het wel organiseren en faciliteren”

Vandaag een interview met Luciano D’agnolo Vallan. Luciano heeft in 2012 de leergang Leren en veranderen met sociale media gevolgd. Hij is nu werkzaam als Business Consultant bij The Courseware Company. Wat waren je vragen toen je aan de leergang begon? Ik werkte in 2012 bij PON als programmamanger bij de Academy aan een nieuwe visie op leren waarbij social learning en de lerende organisatie centraal stonden. Een belangrijke vraag voor mij was: Hoe kun je formeel en informeel leren van dealers en medewerkers faciliteren met een interactief online platform?. We wilden een online ontmoetingsplek creëren en hadden al een platform...

Lees verder

Hoe neem je anderen mee in het gebruik van nieuwe media? 7 verleidingstips

Kennis die aanwezig is in de organisatie beter benutten. Slimmer gebruik maken van online beschikbare informatie. De afstand tussen medewerkers verkleinen. Meer voor elkaar krijgen als team door online samenwerken. Zichtbaarheid geven aan de talenten van medewerkers en de kracht als organisatie. Dit zijn allemaal doelen waaraan je kunt werken middels de inzet van nieuwe media. Dat zie jij helemaal voor je. Maar hoe krijg je die collega, dat teamlid of die manager mee? Om iets voor elkaar te krijgen heb je anderen nodig. Het succes van een nieuwe aanpak, benadering, project, verandering, staat of valt met samenwerking. Wat...

Lees verder

De drempel om sociale media te gebruiken in mijn werk is weg

Hiervoor had ik het idee dat ik van alles moest met nieuwe media. Nu kan ik goed kiezen en ook bewust besluiten iets niet te doen. Geeft me een rustig gevoel. Pieterbas Buijs, trainer en adviseur Medezeggenschap bij Stavoor, heeft meegedaan aan de online cursus ‘In 40 dagen Snel en Slim Online aan de Slag‘. Het leek ons leuk om hem te vragen, na ongeveer een half jaar, wat deze cursus hem heeft gebracht. Hoe dacht je een jaar geleden over het gebruik van sociale media in je werk? Ik kende een paar online tools. Twitter associeerde ik met...

Lees verder