Rol voor sociale media bij stagebegeleiding?

Het begeleiden van studenten in de zorg is aan vernieuwing toe. Aanleiding? Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen de begeleiding van stagiaires steeds moeilijker kwalitatief goed vormgeven. Het aantal stageplekken neemt af, het budget wordt kleiner waardoor er minder gelegenheid is voor contactmomenten, en de vraag naar gediplomeerde medewerkers stijgt. Ik geloof er wel in dat sociale media hierin een rol kunnen spelen! Er is online nog niet heel veel over te vinden, maar bij het Nimeto College in Utrecht hebben ze geëxperimenteerd met bloggen tijdens de stage. Een illustratief filmpje daarover: Wat kan de meerwaarde zijn? Dinsdag 17 september j.l. heb ik...

Lees verder