Navigate / search

Hoe neem je anderen mee in het gebruik van nieuwe media? 7 verleidingstips

Kennis die aanwezig is in de organisatie beter benutten. Slimmer gebruik maken van online beschikbare informatie. De afstand tussen medewerkers verkleinen. Meer voor elkaar krijgen als team door online samenwerken. Zichtbaarheid geven aan de talenten van medewerkers en de kracht als organisatie.

Dit zijn allemaal doelen waaraan je kunt werken middels de inzet van nieuwe media. Dat zie jij helemaal voor je. Maar hoe krijg je die collega, dat teamlid of die manager mee? Om iets voor elkaar te krijgen heb je anderen nodig. Het succes van een nieuwe aanpak, benadering, project, verandering, staat of valt met samenwerking. Wat kun je doen, zeggen, laten zien? In de praktijk blijkt dat anderen enthousiast maken over nieuwe media niet altijd zo vanzelfsprekend gaat. Het vraagt soms om slimme verleidingenstrategieën, doorzettingsvermogen en durf.

Hier volgen 7 tips voor het verleiden van anderen om met je mee te doen:

 1. Je eigen enthousiasme tonen en de ander vragen je te ondersteunen: ik heb jou echt nodig om dit voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld: je wilt nu echt eens die Yammer-chat organiseren want je gelooft er helemaal in dat je op die manier waardevolle input verzameld voor het jaarplan 2014. Bovendien geef je daarmee een nieuwe ‘swung’ aan Yammer. Je hebt de manager nodig om het thema sterk neer te zetten in de organisatie.
 2. Een voorbeeld geven van een positieve ervaring met nieuwe media en daarop voortborduren in het gesprek. Zouden we hier niet meer van willen? Bijvoorbeeld: Je was laatst op zoek naar informatie over een specifiek onderwerp en je directe collega’s konden je er niet bij helpen. Je had je vraag op Yammer gezet en je kreeg uit vrij onverwachtse hoek heel relevante antwoorden.
 3. Aansluiten bij een paar ‘praktische’ opbrengsten van gebruik van nieuwe media. Bijvoorbeeld: het kan de organisatie aardig wat kosten besparen als werkgroepen zo nu en dan op afstand met elkaar overleggen.
 4. In je eigen werk ergens nieuwe media voor inzetten, waar je vervolgens collega’s bij uitnodigt. Iets kleins en laagdrempeligs wat een meerwaarde heeft voor het samenwerkingsproces. Bijvoorbeeld: Je bent een training ‘feedback’ aan het ontwikkelen en je hebt een speellijst op YouTube aangemaakt waar je krachtige filmpjes over dit thema verzameld. Je nodigt collega’s uit om deze speellijst aan te vullen.
 5. Voorstellen om een klein experiment te doen en daarna in gesprek te gaan over nut en noodzaak. Bijvoorbeeld: Je stelt voor om te experimenteren met het gebruik van nieuwe media in de aanloop naar een teamoverleg. Vanuit je overtuiging dat je ook al veel in de voorbereiding met elkaar kunt doen. Je nodigt teamleden uit om allemaal al brainstormend een aantal evaluatievragen te formuleren, zodat je in het teamoverleg vlot een evaluatieformulier kunt ontwerpen.
 6. Iets voor de ander inrichten of aanbieden, zodat de eerste (vaak technische) stap al genomen is. Bijvoorbeeld: richt voor de manager of je collega een RSS lezer in waar je een aantal voor hem of haar waardevolle websites aan hebt toegevoegd. Informeer regelmatig hoe het werkt en blijf hem of haar voeden door mogelijk interessante websites/blogs onder de aandacht te brengen. Ondersteun bij volhouden! De waarde van veel nieuwe media toont zich pas na enige tijd….
 7. In gesprek over een organisatievraagstuk dat speelt en van belang is voor de betreffende manager of collega. Het begrip ‘nieuwe media’ zoveel mogelijk achterwege laten. Bijvoorbeeld: Je bent betrokken bij een nieuw technisch systeem in de organisatie en je krijgt veel soortgelijke vragen. Het lijkt je waardevol om de betreffende kennis beter te delen in de organisatie en makkelijker beschikbaar te maken. Dit proces zouden we kunnen ondersteunen met…

Wat is een aanpak die bij jou al heeft gewerkt?

In de leergang ‘leren en veranderen met nieuwe media’, die in januari 2014 weer van start gaat, leer je niet alleen over tools en trends, maar ontwikkel je ook enkele verleidingenstrategieën die voor jou en in jouw praktijk werken. Een krachtige leeromgeving voor nieuwe aanpakken en benaderingen!

Rol voor sociale media bij stagebegeleiding?

Het begeleiden van studenten in de zorg is aan vernieuwing toe. Aanleiding? Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen de begeleiding van stagiaires steeds moeilijker kwalitatief goed vormgeven. Het aantal stageplekken neemt af, het budget wordt kleiner waardoor er minder gelegenheid is voor contactmomenten, en de vraag naar gediplomeerde medewerkers stijgt. Ik geloof er wel in dat sociale media hierin een rol kunnen spelen! Er is online nog niet heel veel over te vinden, maar bij het Nimeto College in Utrecht hebben ze geëxperimenteerd met bloggen tijdens de stage. Een illustratief filmpje daarover:

Wat kan de meerwaarde zijn?

Dinsdag 17 september j.l. heb ik een middag gewerkt met opleidingsfunctionarissen van leerbedrijven in de zorgsector, georganiseerd door Calibris en Zorgtechniek Limburg. Een middag waarin we nagedacht hebben over mogelijkheden om met behulp van moderne ICT, waaronder sociale media, de werkbegeleiding opnieuw vorm te geven. Aan de hand van mijn prezi hebben we allereerst de meerwaarde verkent. Hier zie je de opbrengst van de online brainstorm (verzameld met polleverywhere):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerwaarden als meer aansluiting, sneller contact, dichter bij de student, benutten groter netwerk en 24 uur per dag bereikbaar springen hier uit. Zelf zag ik vier belangrijke opbrengsten: (1) studenten kunnen zelf bepalen op welk moment ze een vraag stellen, een blog schrijven, iets opzoeken of aan hun e-portfolio werken, (2) gedurende de stageperiode kunnen ze leeropbrengsten verzamelen ipv dit te bewaren tot het eind van de stage, (3) naast overleg met de werkbegeleider en de begeleider vanuit de onderwijsinstelling is er ook uitwisseling mogelijk met medestudenten, (4) je kunt op allerlei verschillende manieren reflectie stimuleren (tekstueel, met foto’s en video).

Daarnaast denk ik dat op deze manier de stage ondersteunen een bijdrage kan leveren aan de manier waarop het leren in de werkplek zich ontwikkeld. Do-it-yourself learning, leren in netwerken, sociale media die meer en meer beroep doen op authenticiteit, zelfsturing, delen van kennis en co-creatie. Mij lijkt het zeer waardevol om ook dit soort aspecten al in de opleiding en stage mee te nemen. Het is over een paar jaar niet meer weg te denken uit de werkcontext!

Wat is er allemaal mogelijk?

Want waar kun je allemaal aan denken bij het gebruik van sociale media ter ondersteuning van de stagebegeleiding? Een paar ideeën:

 • Met Skype een gesprek op afstand. Een van de deelnemers had hier reeds ervaring mee en gaf aan het idee te hebben dat sommige studenten het zelfs gemakkelijker vonden om in een online gesprek moeilijke punten aan de orde te stellen dan tijdens een face-to-face ontmoeting.
 • Met je smartphone een situatie filmen, van jezelf of van een collega, die je op een later tijdstip opnieuw bekijkt en bespreekt met mede-studenten en/of begeleiders.
 • Een What’sApp groep waarin je met medestudenten en begeleiders kunt uitwisselen over zaken die je in de praktijk tegenkomt.
 • Met je smartphone foto’s maken van opvallende, lastige, mooie situaties die je in de praktijk tegenkomt. Deze foto’s kun je met elkaar delen en bespreken.
 • In een (besloten) forum praktijkcases aan de orde laten komen en daarover kennis en ervaring uitwisselen. Een soort ‘intervisie online’. Dit kan ook een plek zijn voor het werken aan opdrachten, stellen van vragen, delen van reflecties, tips, tools, handigheidjes.
 • En, zoals het filmpje hierboven ook al laat zien, biedt een blog veel mogelijkheden voor het delen van ervaringen, inzichten, het stimuleren van reflectie.
 • Een online tijdslijn zouden studenten kunnen gebruiken om belangrijke leermomenten in hun stageperiode vast te houden.
 • En er zijn allerlei e-portfolio tools (kijk maar eens naar Mahara) die je studenten kunt aanreiken als hulpmiddel bij het samenstellen van hun portfolio in het kader van een proeve van bekwaamheid.
 • Last but not least kan ik me voorstellen dat studenten online informatie die ze tegenkomen verzamelen en met elkaar delen middels een social bookmarking tool als Delicious.

Wat is essentieel?

Ideeën zijn nog niet zo moeilijk te bedenken. Maar wat voor randvoorwaarden zijn noodzakelijk? Hoe ga je om met privacy-issues? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

En wat vraagt het van de werkbegeleiders? Bij deze laatste vraag hebben we kort met elkaar stilgestaan. Contact met studenten zal meer verweven zijn in het dagelijkse werk. Contact bestaat naast fysieke momenten uit schriftelijke feedback, en het gaat om het beantwoorden van vragen, werken met beelden, verbinden van studenten onderling. Het vraagt om kennis van sociale media, hoewel studenten wellicht wel handiger zijn in het gebruik daarvan? En het gaat om faciliteren van reflectie, stimuleren van zelfsturing en nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit laatste element riep een interessante vraag op… is het wel nodig om studenten sociale media tools aan te reiken of gaat het erom ze de ruimte te bieden eigen tools te kiezen op basis van de stimulans tot eigen verantwoordelijkheid voor reflectie, begeleiding en opbouwen van een portfolio? Ruim stof tot verder denken en experimenteren!

Sociale media omarmd? Nu de organisatie nog!

Ik maak al een tijdje gebruik van allerlei sociale media tools voor mezelf: bewaar links naar sites in Delicious, heb een waardevol netwerk van andere professionals op LinkedIn, gebruik Wallwisher om leerbehoeften van deelnemers te inventariseren voor we echt met de training van start gaan en vind veel inspiratie in een paar goede discussiegroepen. Ik vind echt dat we hier als organisatie ook meer gebruik van kunnen maken, maar waar begin ik? Bij wie en met wie? En wat is een geschikt project? Hoe maak ik de kans zo groot mogelijk dat het een succes wordt?

Of:

Je ervaart zelf hoe de dynamiek van samenwerking en onderling contact positief verandert door het gebruik van sociale media. Online helpen we elkaar belangeloos. Er wordt vrijelijk informatie en kennis gedeeld. Je speelt gemakkelijk even een tip door aan iemand. Je voelt meer verbondenheid met collega’s doordat je beter op de hoogte bent van wat ze doen en wat hen bezig houdt. Onderlinge uitwisseling en samenwerking gaat minder over controle en meer over ondernemerschap en creativiteit. Er bestaat online geen hiërarchie; uitwisseling tussen vindt plaats op basis van gedeelde passie en gelijkwaardigheid. En werken vanuit je eigen passie wordt vooral gestimuleerd. Lenette Schuijt verwoordt hier heel mooi wat voor haar de kracht van sociale media is. Herkenbaar?

Lees verder

De mix tussen privé en werk op sociale media

NB. deze blogpost is ook gepubliceerd op mijn eigen blog

Als je als professional gebruik maakt van sociale media moet je een balans vinden tussen het delen van privé en professionele informatie en het samenbrengen of scheiden van verschillende netwerken, vrienden en collega’s. Inherent aan sociale media is dat er eigenlijk geen duidelijke scheiding is tussen werk en privé, meestal heb je namelijk maar één account op bv. Facebook of Twitter en daarop kun je gevolgd worden door vrienden en familie aan de ene kant, maar ook door mensen uit verschillende professionele netwerken, en heb je hiermee één identiteit. Voor deze mix van mensen, wat ga je dan plaatsen? Leuke opmerkingen van de kinderen? Vakinhoudelijke artikelen? Of een mix? Lees verder

Hoe kun je reflectie online vormgeven?

The ability to reflect is a learned behavior that is cultivated by the individual over a period of time. How reflective an individual can become is probably a personality trait. However, designing appropriate learning experiences can develop reflecting skills. Dewey, 1933.

We zijn het er vast over eens dat leren krachtiger wordt door reflectie. Hoe kun je reflectie vormgeven in een blended of zelfs geheel online leertraject? Voor face-to-face leren hebben we allerlei vormen ontwikkeld om reflectie te stimuleren: intervisie, portfolio, reflectiegesprek, historielijn, een groepsdiscussie en zelfs het rondje ‘wat neem je mee uit deze dag’ kun je onder reflectie scharen. Maar hoe kun je reflectie online vormgeven? Of hoe kun je online gebruiken om een reflectieproces nog sterker te maken? En welke social media tools lenen zich hier voor?

Lees verder

Wat kun je doen in 30 minuten online?

Wanneer moet ik dat toch allemaal doen. Ik moet toch ook nog gewoon werken! Ik moet al zoveel zaken bijhouden, nu ook al die sociale media nog. Nog langer achter de computer… wanneer doe jij dat allemaal?

Vragen en verzuchtingen die we veel horen als we in gesprek gaan over het gebruik van sociale media. Natuurlijk kost het gebruik van sociale media meer tijd dan wanneer je het niet gebruikt. En zeker in het begin zal het voelen als extra en meer. Het gebruik moet nog onderdeel worden van je werk en ritme. En het moet zijn meerwaarde nog laten zien. Lees verder

Sociale media voor trainers: think differently

Blogpost ook geplaatst op mijn eigen blog

Vrijdag doe ik een workshop over sociale media als leerinstrument voor trainers op het congres ‘Trends voor Trainers‘. Kun je niet komen, kijk dan eens of je de trends voor trainers kunt ontdekken via de hashtag #tvt12 op twitter. Je hoeft hiervoor geen account op twitter te hebben, je kunt #tvt12 gewoon intypen in de zoekbalk bovenaan de pagina. Of bekijk de presentatie hieronder. Ik hoop inderdaad dat sociale media als leerinstrument een nieuwe trend is, zoals Selma Foeken ook denkt in haar blogpost over online leren. Lees verder

Hoe verandert internet jouw manier van denken en leren?

Ik ging een keer met een buurvrouw mee de hond uitlaten (ik heb zelf geen hond). Ik was verbaasd over de hele nieuwe wereld die ik leerde kennen in mijn eigen wijk. Een hele groep van hondenbezitters die elkaar kennen, speciale veldjes die wel of niet handig zijn, honden die elkaar wel of niet mogen. Ik geniet altijd van zo’n nieuwe ervaring, alhoewel het niet altijd direct een inzicht oplevert. Vandaar dat ik het ook geweldig vind dat je via sociale media een kijkje in veel andere werelden kunt nemen. Internet geeft mij zeker een blik op nieuwe werelden, zo ben ik veel meer in contact met jongere mensen dan ik anders geweest zou zijn. Ook volg ik veel mensen uit de marketing hoek. Een discipline waar ik nogal wat vooroordelen over had (gladde snelle jongens) maar nu meer waardering voor heb. Nog wat voorbeelden: Lees verder

Sociale netwerken, handig & praktisch maar regelmatig onderhoud wel geboden!

Sinds kort heb ik ontdekt dat facebook je de mogelijkheid biedt om op informele wijze foto’s, ervaringen en favoriete sites met elkaar te delen. Je mailbox zit niet vol met berichtjes en wanneer het je uitkomt kun je op de site kijken wat je vrienden in het afgelopen weekeinde hebben gedaan. Vaak leuk, grappig en frivool!
Ook heb ik afgelopen weekend een onderhoudsbeurt verricht aan mijn linkedin account voor mijn zakelijke contacten. De nodige informatie was achterhaald. Ik betrapte me erzelf op dat ik ooit 3 linkedins had geopend. Nu twee afgesloten en een aantal nieuwtjes uit het jaar 2010 toegevoegd.

Lees verder