Navigate / search

4 vertrekpunten voor gebruik sociale media

Ha! Een tevreden gevoel. Ik heb vandaag een goede schrijfslag gemaakt. Dat moest ook wel van mezelf, want mijn man en kinderen hebben speciaal hiervoor het huis twee dagen verlaten 🙂 Joitske heeft al eens het ‘knowmad-model’ met jullie gedeeld. Ook onderdeel van het boek. Ik nodig jullie van harte uit om eens mee te kijken in een ander model: vertrekpunten voor organisaties en netwerken om met sociale technologie ‘in zee’ te gaan. Wij onderscheiden er vier. Herken je ze? Wat was in jouw organisatie of netwerk een belangrijke aanleiding?

In ons boeken beschrijven we tien praktijkverhalen van organisaties. En deze verhalen analyserend zijn we op de volgende vier vertrekpunten gekomen: Lees verder

De drempel om sociale media te gebruiken in mijn werk is weg.

Hiervoor had ik het idee dat ik van alles moest met nieuwe media. Nu kan ik goed kiezen en ook bewust besluiten iets niet te doen. Geeft me een rustig gevoel.

Pieterbas Buijs, trainer en adviseur Medezeggenschap bij Stavoor, heeft meegedaan aan de online cursus ‘In 40 dagen Snel en Slim Online aan de Slag‘. Het leek ons leuk om hem te vragen, na ongeveer een half jaar, wat deze cursus hem heeft gebracht.

Hoe dacht je een jaar geleden over het gebruik van sociale media in je werk?

Ik kende een paar online tools. Twitter associeerde ik met sociale media, maar heel veel verder dan de ‘big five’ kwam ik niet. Ik had wel het idee dat gebruik van deze tools een meerwaarde zou kunnen hebben in mijn werk. Dat mijn acquisitie er bijvoorbeeld door versterkt zou kunnen worden.

Wat heeft ‘in 40 dagen online…’ je opgeleverd?

Door deze online cursus heb ik het speelveld van nieuwe en sociale media aardig in beeld gekregen. Ik kan de tools goed in het perspectief van de functionaliteit plaatsen: tools die je kunt gebruiken om informatie te vinden tot tools om een actief en interactief netwerk op te bouwen. Ik weet nu ook beter wat voor type social media gebruiker ik ben. Voor mij zit de meerwaarde echt op het vinden van kwalitatief goede online informatie.

Lees verder