Navigate / search

“Je kunt informeel leren niet afdwingen – je kunt het wel organiseren en faciliteren”

Vandaag een interview met Luciano D’agnolo Vallan. Luciano heeft in 2012 de leergang Leren en veranderen met sociale media gevolgd. Hij is nu werkzaam als Business Consultant bij The Courseware Company.

Wat waren je vragen toen je aan de leergang begon?

Ik werkte in 2012 bij PON als programmamanger bij de Academy aan een nieuwe visie op leren waarbij social learning en de lerende organisatie centraal stonden. Een belangrijke vraag voor mij was: Hoe kun je formeel en informeel leren van dealers en medewerkers faciliteren met een interactief online platform?. We wilden een online ontmoetingsplek creëren en hadden al een platform van NetDimensions/Confluence gekozen wat we Drive noemden. Ik hoopte dus vooral te leren hoe je social learning vorm kunt geven. Hoe ga je de verandering richting sociaal leren binnen de organisatie organiseren en begeleiden?

Welk beeld had je bij sociaal leren?

Mijn beeld bij sociaal leren was heel beperkt – mijn associatie was Facebook en LinkedIn. Ik had wel van kennisdelen binnen organisaties via Yammer gehoord.

Wat heb je meegenomen uit de leergang?

Ik heb veel geleerd over de verandering van traditioneel leren naar meer maatwerk leren, hoe krijg je mensen mee? Kennis delen klinkt leuk, iedereen is het er mee eens dat je niet het wiel opnieuw moet uitvinden. Echter, als je het gaat doen blijkt opeens dat het een behoorlijke verandering is en is het is niet zo vanzelfsprekend dat mensen anders gaan kennis delen. Management moet het voorbeeld geven.

Hoe heb je dit verandertraject binnen PON aangepakt?

Je kunt informeel leren niet afdwingen – maar je kunt het wel organiseren en faciliteren. We hebben gefocust op de groep die ook bereid is kennis te delen. Binnen de Pon academy hebben we naast een redactie een content manager aangesteld, die faciliteert dat er vragen gesteld worden en zorgen dat juiste content erop komt. We hebben ook afspraken gemaakt met de business units: je kunt een online podiumplek krijgen op Drive maar je moet het wel zelf invullen met content. Verder hebben we formeel leren gebruikt als hefboom voor de introductie van informeel leren. We hebben 8000 cursisten die bekend zijn met klassikale trainingen. Vanuit deze trainingen wordt men gefaseerd uitgenodigd om naar Drive te gaan en daar een discussie te starten en kennis te delen. In de pilot werkte dit goed, meer dan 50% van de gebruikers bracht een bezoek en stelde wel eens een vraag.  Dit gaat vaak om hele praktische dingen. In de winterperiode heb je de wielenwissel: hoe richt je dit proces goed in, hoe organiseer je het magazijn?.  Dit werd een levendige discussie. Een ander voorbeeld is dat dealerbedrijven werken met speciaal gereedschap wat op een bepaalde manier wordt opgeborgen. Hierover werd ook kennis gedeeld.

Waar zou je mensen die met sociaal leren aan de slag gaan voor willen waarschuwen?

De interne verandering binnen de organisatie moet je niet onderschatten! Het nieuwe leren spreekt managers aan omdat trainingsdruk en trainingskosten beter beheersbaar worden. Echter, als je het gaat doen, kom je veel weerstand tegen. Je vraagt aan de Pon Academy andere leeroplossingen, je vraagt managers een blog te schrijven of een discussie te starten op het forum. Dat is een hele lastige verandering en hier moet je de tijd voor nemen. Neem de organisatie mee in dit verandertraject, waarbij je managers stimuleert open en transparant te zijn. Je geeft hen een andere kijk geeft op social learning en daaraan gerelateerde benefits voor zowel individu als organisatie. Zoek ook ambassadeurs, een paar mensen die het echt leuk vinden, die heb je nodig.

Wat je nu je visie op sociaal leren?

Ik denk dat digitaal leren belangrijker gaat worden en klassikaal leren minder. Ik geloof daarbij in de beweging van standaard leren naar meer maatwerk leren. Kijk maar naar de nieuwe generatie, die werkt al zoveel met iPad, smartphone en online media. Ik geloof ook heilig in de combinatie van formeel en informeel leren. Informeel leren kan helpen om de kwaliteit van traditionele trainingen omhoog te brengen. Door informeel leren mogelijk te maken op de werkplek kun je veel sneller op het juiste moment kennis vergaren en informatie uitwisselen. Dat heeft positieve invloed op de productiviteit van medewerkers en het plezier in hun job.

Wat kun je doen in 30 minuten online?

Wanneer moet ik dat toch allemaal doen. Ik moet toch ook nog gewoon werken! Ik moet al zoveel zaken bijhouden, nu ook al die sociale media nog. Nog langer achter de computer… wanneer doe jij dat allemaal?

Vragen en verzuchtingen die we veel horen als we in gesprek gaan over het gebruik van sociale media. Natuurlijk kost het gebruik van sociale media meer tijd dan wanneer je het niet gebruikt. En zeker in het begin zal het voelen als extra en meer. Het gebruik moet nog onderdeel worden van je werk en ritme. En het moet zijn meerwaarde nog laten zien. Lees verder

Social media als vliegwiel voor promotie van ‘Techniek’ als vak voor de toekomst!

Afgelopen week had ik het genoegen een Techniek Talent dag, georganiseerd door BureauTop,  bij te wonen op het Vakcollege Helmond.  Onder de vlag van de campagne leuze ‘Junior Vakkanjers’  gingen zes teams uit 6 steden uit de regio Zuid-Oost Nederland de strijd met elkaar aan om de beste en meest originele Spaceinvader te bouwen.

BureauTop zet zich in voor het promoten van ‘Techniek’ als vak voor de toekomst onder jongeren.  De Techniek Talent dag – de ‘Junior Vakkanjers’, die in meerdere regio’s van Nederland wordt georganiseerd, is één van de activiteiten die BureauTop inzet om jongeren voor ‘Techniek’ enthousiast te maken. Lees verder