Navigate / search

Herontwerpen van face-to-face naar blended leren

(deze blog staat ook op joitskehulsebosch.nl)

Ennuonline is uitgenodigd door het team van een interne academie om in een aantal sessies met ze te werken aan het herontwerpen van hun aanbod tot een krachtiger blended vorm. Ik vind het bij deze vraag de uitdaging om het echt om te vormen tot een sterker product en daarom was de eerste stap: nadenken over de meerwaarde van blended opleiden. De opleiding die we bij de kop gingen pakken was een driedaagse face-to-face. De meerwaarde die werd beoogd door dit team:

  • Door diversiteit (filmpjes, tekst, quiz, face-to-face werkvormen) meer mensen bedienen in hun voorkeursstijlen. Hiermee wordt het aantrekkelijker om mee te doen.
  • Door mensen op verschillende manieren mee bezig te laten zijn met de onderwerpen stimuleer je dat het leren beter beklijft (denk aan de brein principes).
  • Door het interactiever en praktijk gerichter maken van de opdrachten willen we meer impact op de praktijk.

Aan de slag met 3 ontwerpmodellen

Na het denken over de meerwaarde en een introductie over blended leren gingen we in groepjes zelf aan de slag met het herontwerpen vanuit 3 modellen (3P’s, Juke-box, SAMR, zie filmpje hieronder). Dit werkte heel goed. Ik had niet gevraagd wie de eigenaar van deze opleiding was en dat kon ik er ook niet uithalen. De modellen nodigen iedereen uit om op een nieuwe manier te gaan ontwerpen en er echt een creatief proces van te maken. Hieronder een filmpje met maar liefst 5 modellen. Het was opvallend dat mensen zonder veel uitleg, met alleen een handout over het model aan de slag konden.

Op zoek naar overeenkomsten en verschillen 

Vanuit de 3 creatieve ontwerpen zijn we op zoek gegaan naar de overeenkomsten en unieke ideeën. Een overeenkomst was dat iedereen een online start had. De 3 opleidingsdagen waren terug had gebracht tot 1,5 of 2 dagen, met online tussendoor. Het viel op dat iedereen online gebruikte om mensen alvast een aantal opdrachten te geven om zelf aan de slag te gaan, om te activeren. Ook waren er een aantal face-to-face elementen zoals een informele lunch die iedereen belangrijk vond voor de connectie en erin wilde houden. Bij iedereen werd het laagdrempeliger om continue vragen te stellen online. Echt vernieuwend was om mensen juist om feedback te vragen ipv ze alleen op te leiden. Dit was de ‘teach-back’. Het 3P model helpt om dit soort ideeën boven te krijgen. Ik denk dat het Juke-box model stimuleerde om te denken over een mentor-buddy systeem.

Bij het tot stand komen van een nieuw ontwerp bleek wel wie de eigenaren waren van deze opleiding. Nieuwe ideeën zijn vrij uitgebreid besproken en vergeleken met de oorspronkelijke opzet. Dit leidde tot een herformulering van de doelen waarbij de doelen minder kennisgericht werden ingestoken en meer op netwerken en weten waar je terecht kunt met vragen. Niet altijd zijn alle gebrainstormd ideeën beter of praktischer. Echter, de belangrijkste innovaties kwamen wel in het ontwerp, zoals het stimuleren van een mentor systeem, teach-back en faciliteren van een leergroep die elkaar helpt.

De uitdagingen 

Er blijven een aantal uitdagingen over zoals het online faciliteren, het meenemen van de inhoudsdeskundigen in deze nieuwe manier van opleiden en ook het kiezen van een geschikt platform. Er zijn wel wat platformen in de organisatie beschikbaar maar niet een duidelijk LMS. Dit wordt nog een zoektocht naar de handigste tools.

More than Blended Learning

You will probably be familiar with the concept of blended learning. We use blended learning methods already for a long period of time: coaching, video, self-study, group assignments. The term is hot, and it might be because of the extra possibilities we have within reach due to all new technology. Clive Shepherd wrote the book ‘More than blended learning‘. We met him at the Learning Technologies conference in London last January. Impressed by the clear framework for designing blended learning, we asked him to join us in an interactive webinar. And he did on June 9th! Here  a reflective blogpost on this webinar…

You might consider reading this blog with a learning activity in mind. In this way the ideas offered will fall right into place.

We started by reflection on the assignment we received beforehand, to watch the story of ‘Nicole started a new job with Lebeau in Brighton‘. This story shows the power of a blended approach: the introduction program matched here needs, there was a strong mix between content and starting to know people, she felt rewarded for her knowledge, she had the opportunity to choose and give direction to her own learning process, and it looked good and was a bit fancy (which fitted the branche she started to work for).

How ‘blended’ is your design approach at the moment? What are reasons for you, from a didactical point of view, to blend?

PIAF: Preparation, Input, Application, Follow-Up

On the basis of a ‘Dance Lesson’ example, Clive shows us how PIAF works. PIAF can be seen as a mix of ‘courses’ and ‘resources’. The Preparation phase makes sure that the learner is properly geared up for the course and that the course is aligned to the learner’s need. The Input phase is a phase we are familiar with, in general 🙂 The Application phase ensures that there are plenty of opportunities for the learner to consolidate the skills and build confidence. And the Follow-up phase is a way of support for the learner to continue his or her journey.

 

 

 

 

How would the PIAF framework look like for your learning activity? Probably, Input and Application are the easiest phases to fill in?

For our (Ennuonline) learning trajectories we have an intake with participants and now and then an online lunch to get to know each other. And we really notice a difference in online activity with or without an online lunch! We might pay a bit more attention to the follow-up phase.

Blended by…

Next step is to blend it with the social context.  Clive shows us four different ways: (1) individual, (2) one-to-one, (3) group, and (4) community. I think they speak for themselves? Interesting way to look at the community way is what Clive writes in his book: “learn by interacting with a wider community, whether that’s other employees in the same organization or all those out there on the Internet.”

What is your primary social blend? How could you go one step further and add a new blend to your learning trajectory? What would be the value of that?

You can also blend with different learning strategies: exposition (one-way delivery of information), instruction, guided discovery (try things out and reflect on what you’ve learned) and exploration, which has to do with access to people and information.

 

 

 

 

 

 

 

 

I can hear you thinking… when do we come across the ‘online’ blend? The third and fourth way of blending take this into account: blending by delivery channel (the mechanisms you use to engage the learner) and blending by mode of communication (synchronous and asynchronous). When do you use a face to face setting, offline media, online media? And what are ‘unmediated’ situations you can use for your learning trajectory? My experience is that it works to think more explicit about those options and weigh when to use what blend. As a learning designer, you believe in certain learning and design principles, and these will steer your work. Now and then, sharpen your view on possible approaches and work more explicitly with a framework like Clive offeres, might strengthen your work. By the way… the book is full of tips when to use what blend. Very practical written.

Last design question for you… how is your blend of delivery channels? When you would add a new channel, what would that be? What are advantages and drawbacks? How could you overcome these?

In our webinar with Clive, we worked on one case, brought in by a participant. Very impressive to see Clive working with these frameworks and, in this way, bring clarity and a new dimension to the case. It definitely showed the value of using a specific design approach in our work. What did it bring you?

Ontwerp een blended leerinterventie in 5 stappen

Ben jij heel bedreven in het ontwerpen van een face-to-face leerinterventie zoals een workshop, teamsessie of training? Je hebt je eigen manier ontwikkeld van ontwerpen en hebt je favoriete werkvormen. Het blijft een creatief proces…

Echter, hoe ontwerp je nu een blended interventie waarbij je zowel online media als face-to-face slim inzet? Er komen opeens veel nieuwe vragen bij zoals: welke tools zijn geschikt, hoe zorg ik dat mensen zich veilig en uitgenodigd voelen om online uit te wisselen, hoe start je online een inhoudelijke discussie, hoe faciliteer je de overgangen? Bij het ontwerp van blended leerinterventies komen meer vragen kijken dan bij face-to-face interventies, neem alleen al de vraag welke online tools je gaat gebruiken. In ons boek En nu online beschrijven we 4 stappen als leidraad bij het ontwerpen van je blended leerinterventies. Inmiddels zijn het er 5 geworden.

Stap 1: Analyseer doelgroep en context
Hoeveel online (leer-)ervaring heeft de doelgroep? Hoe actief zijn ze online privé en professioneel? Wat zijn favoriete media? Hoe vaak gebruiken ze mobiel/tablet/laptop? In hoeverre staan ze open voor nieuwe tools en experimenten? Wat zien zij als mogelijke voordelen van een blended interventie? Kunnen/willen ze zelf de tijd bewaken om online te investeren? Is er ondersteuning vanuit de organisatie voor deelname en voor een blended benadering? Wat zijn voor -en nadelen van een blended benadering?

Stap 2: Maak een ontwerp op hoofdlijnen
Wat zijn belangrijke doelen en principes? Hoe lang wordt het traject? Hoe ga je synchrone en asynchrone activiteiten afwisselen met face-to-face? Richt je je op individueel of groepsleren? Wat wordt de belasting voor deelnemers en zijn er verschillende niveaus van participatie? Ga je mensen van buiten uitnodigen? Wat is de balans tussen Absorbing/Doing/Connecting? In hoeverre ligt het programma en leerdoelen vast of wordt het co-creatie met deelnemers? Welke multimedia wil je inzetten? Maak je goed gebruik van de voordelen van online en face-to-face in je ontwerp? Hoe ga je evalueren?

Stap 3: Definieer leeractiviteiten
Wat worden de specifieke face-to-face en online activiteiten en waarom? Welke werkvormen ga je kiezen? Hoe zorg je voor een aantrekkelijk programma? Hoe is de samenhang tussen de activiteiten? Hoe hou je het overzichtelijk?Wat wil je dat er bij elke activiteit gebeurt of ontstaat? Welk ritme ga je inbouwen in je activiteiten (bv. wekelijks een webinar)? Begin je online of face-to-face? Is er voldoende afwisseling in werkvormen, en verschillende media?  

Stap 4: Selecteer platform en tools
Is er al een platform beschikbaar en waar hebben deelnemers al ervaring mee? Ben je zelf bekend met het platform of de software? Zijn er alternatieven? Kies je voor 1 platform of een verscheidenheid aan media of tools? Kies je voor open (publieke) of gesloten (password-protected) media of een combinatie? Zijn tools via laptop, tablet en smartphone bereikbaar? Zijn er mogelijke firewall issues? Wat zijn de risico’s? Hoe kun je platform en tools testen?

Stap 5: Organiseer de online facilitatie
Wie gaan er online faciliteren? Zijn dit dezelfde personen als face-to-face? Is er een taakverdeling? Hoe vaak en snel gaan ze reageren? Hoeveel tijd kost het online faciliteren? Hoe begeleid je de online start en het wegwijs raken in de omgeving of met de tools? Is er technische ondersteuning? Wat zijn belangrijke faciliteermomenten? Wat zijn mogelijke valkuilen? Hoe faciliteer je de overgangen tussen face-to-face en online? Wat doe je als mensen afhaken? 

Meer lezen over het ontwerp van blended leerinterventies?

Ook een blended of online leerinterventie ontwerpen? Dit kan zijn een webinar, een les, een workshop, een teamsessie of een langer leertraject. Kom op 11 april naar onze workshop in Utrecht!

Hoe ziet mijn doelgroep eruit?

Je hebt een geweldig idee om sociale media in je organisatie of onderwijs toe te passen en veel zin om aan de slag te gaan. Je ziet echt de meerwaarde van sociale media in deze situatie, en je hebt al een sociale media tool op het oog. Eigenlijk kan je van start!

Stop! Want wie is je doelgroep eigenlijk? Hoe ziet deze groep eruit? Hoeveel online ervaring heeft deze groep? Waar ‘zitten’ ze al? Hoe groot is voor deze groep de stap naar online (leren)? Is men in voor experimenten of moet het eigenlijk in 1 keer goed werken? Hoe ingebed is de computer in het werk van deze groep? Ik schets hier een paar invalshoeken die de moeite waard kunnen zijn om mee te nemen in een klein doelgroepenonderzoek alvorens je van start gaat.

Lees verder