Navigate / search

Handout Hootsuite

Download de hootsuite handout.

Hootsuite is een zgn. ‘twitter client’, een service die je helpt handig bij te blijven met twitter. Je kunt er vanuit tweeten, verschillende onderwerpen of groepen mensen volgen. Of tweeten vanuit verschillende accounts. Je kunt er ook nog informatie uit andere sociale netwerken toevoegen, bv. uit Facebook of LinkedIn.