Navigate / search

Handout Ning

Download de Handout Ning

Op het internet verstaan we onder ‘social networking’ alle sites die tot doel hebben om mensen met elkaar te verbinden. Het zijn sites waar je een persoonlijk profiel aanmaakt en vervolgens contacten legt met anderen. De meeste ‘social networking’-sites bieden de ruimte om foto’s, video’s en tekst te delen maar ook is er een discussieforum. Vaak is er ook de mogelijkheid om elkaar berichten te sturen en een status-update te geven (een kort bericht wat je nu aan het doen bent). Ning is een netwerksite waar je ook voor een kleine groep een ‘eigen’ platform kunt aanmaken.