Navigate / search

Rol voor sociale media bij stagebegeleiding?

Het begeleiden van studenten in de zorg is aan vernieuwing toe. Aanleiding? Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen de begeleiding van stagiaires steeds moeilijker kwalitatief goed vormgeven. Het aantal stageplekken neemt af, het budget wordt kleiner waardoor er minder gelegenheid is voor contactmomenten, en de vraag naar gediplomeerde medewerkers stijgt. Ik geloof er wel in dat sociale media hierin een rol kunnen spelen! Er is online nog niet heel veel over te vinden, maar bij het Nimeto College in Utrecht hebben ze geëxperimenteerd met bloggen tijdens de stage. Een illustratief filmpje daarover:

Wat kan de meerwaarde zijn?

Dinsdag 17 september j.l. heb ik een middag gewerkt met opleidingsfunctionarissen van leerbedrijven in de zorgsector, georganiseerd door Calibris en Zorgtechniek Limburg. Een middag waarin we nagedacht hebben over mogelijkheden om met behulp van moderne ICT, waaronder sociale media, de werkbegeleiding opnieuw vorm te geven. Aan de hand van mijn prezi hebben we allereerst de meerwaarde verkent. Hier zie je de opbrengst van de online brainstorm (verzameld met polleverywhere):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerwaarden als meer aansluiting, sneller contact, dichter bij de student, benutten groter netwerk en 24 uur per dag bereikbaar springen hier uit. Zelf zag ik vier belangrijke opbrengsten: (1) studenten kunnen zelf bepalen op welk moment ze een vraag stellen, een blog schrijven, iets opzoeken of aan hun e-portfolio werken, (2) gedurende de stageperiode kunnen ze leeropbrengsten verzamelen ipv dit te bewaren tot het eind van de stage, (3) naast overleg met de werkbegeleider en de begeleider vanuit de onderwijsinstelling is er ook uitwisseling mogelijk met medestudenten, (4) je kunt op allerlei verschillende manieren reflectie stimuleren (tekstueel, met foto’s en video).

Daarnaast denk ik dat op deze manier de stage ondersteunen een bijdrage kan leveren aan de manier waarop het leren in de werkplek zich ontwikkeld. Do-it-yourself learning, leren in netwerken, sociale media die meer en meer beroep doen op authenticiteit, zelfsturing, delen van kennis en co-creatie. Mij lijkt het zeer waardevol om ook dit soort aspecten al in de opleiding en stage mee te nemen. Het is over een paar jaar niet meer weg te denken uit de werkcontext!

Wat is er allemaal mogelijk?

Want waar kun je allemaal aan denken bij het gebruik van sociale media ter ondersteuning van de stagebegeleiding? Een paar ideeën:

  • Met Skype een gesprek op afstand. Een van de deelnemers had hier reeds ervaring mee en gaf aan het idee te hebben dat sommige studenten het zelfs gemakkelijker vonden om in een online gesprek moeilijke punten aan de orde te stellen dan tijdens een face-to-face ontmoeting.
  • Met je smartphone een situatie filmen, van jezelf of van een collega, die je op een later tijdstip opnieuw bekijkt en bespreekt met mede-studenten en/of begeleiders.
  • Een What’sApp groep waarin je met medestudenten en begeleiders kunt uitwisselen over zaken die je in de praktijk tegenkomt.
  • Met je smartphone foto’s maken van opvallende, lastige, mooie situaties die je in de praktijk tegenkomt. Deze foto’s kun je met elkaar delen en bespreken.
  • In een (besloten) forum praktijkcases aan de orde laten komen en daarover kennis en ervaring uitwisselen. Een soort ‘intervisie online’. Dit kan ook een plek zijn voor het werken aan opdrachten, stellen van vragen, delen van reflecties, tips, tools, handigheidjes.
  • En, zoals het filmpje hierboven ook al laat zien, biedt een blog veel mogelijkheden voor het delen van ervaringen, inzichten, het stimuleren van reflectie.
  • Een online tijdslijn zouden studenten kunnen gebruiken om belangrijke leermomenten in hun stageperiode vast te houden.
  • En er zijn allerlei e-portfolio tools (kijk maar eens naar Mahara) die je studenten kunt aanreiken als hulpmiddel bij het samenstellen van hun portfolio in het kader van een proeve van bekwaamheid.
  • Last but not least kan ik me voorstellen dat studenten online informatie die ze tegenkomen verzamelen en met elkaar delen middels een social bookmarking tool als Delicious.

Wat is essentieel?

Ideeën zijn nog niet zo moeilijk te bedenken. Maar wat voor randvoorwaarden zijn noodzakelijk? Hoe ga je om met privacy-issues? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

En wat vraagt het van de werkbegeleiders? Bij deze laatste vraag hebben we kort met elkaar stilgestaan. Contact met studenten zal meer verweven zijn in het dagelijkse werk. Contact bestaat naast fysieke momenten uit schriftelijke feedback, en het gaat om het beantwoorden van vragen, werken met beelden, verbinden van studenten onderling. Het vraagt om kennis van sociale media, hoewel studenten wellicht wel handiger zijn in het gebruik daarvan? En het gaat om faciliteren van reflectie, stimuleren van zelfsturing en nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit laatste element riep een interessante vraag op… is het wel nodig om studenten sociale media tools aan te reiken of gaat het erom ze de ruimte te bieden eigen tools te kiezen op basis van de stimulans tot eigen verantwoordelijkheid voor reflectie, begeleiding en opbouwen van een portfolio? Ruim stof tot verder denken en experimenteren!

Social proof as a guide to practice

Let’s start with a short video:


Who has influenced you in the past months?

This might give you an idea of what social proof is: “People will do things that they see other people are doing. For example, in one experiment, one or more confederates would look up into the sky; bystanders would then look up into the sky to see what they were seeing. At one point this experiment aborted, as so many people were looking up that they stopped traffic.” This is the description you find on Wikipedia. This interpretation of social proof focusses on action, but in the same way people might influence each others thinking.

 

Lees verder

Learning the new – webinar with Jane Hart

Monday December 10 we will have a webinar with Jane Hart. It will not be a ‘traditional webinar’, but we make it a ‘Flipped Webinar’. You probably have heard about that model? If not, you can read more in Dan Pink’s article in The Telegraph here.  This means that we make the start with a blogpost, giving you the opportunity to get into the subject of the webinar and start thinking of some questions it might raise. In the webinar we spend time discussing the topic, sharing experiences from practice, and discussing your questions, and their applications and implications for workplace learning. Lees verder

De mix tussen privé en werk op sociale media

NB. deze blogpost is ook gepubliceerd op mijn eigen blog

Als je als professional gebruik maakt van sociale media moet je een balans vinden tussen het delen van privé en professionele informatie en het samenbrengen of scheiden van verschillende netwerken, vrienden en collega’s. Inherent aan sociale media is dat er eigenlijk geen duidelijke scheiding is tussen werk en privé, meestal heb je namelijk maar één account op bv. Facebook of Twitter en daarop kun je gevolgd worden door vrienden en familie aan de ene kant, maar ook door mensen uit verschillende professionele netwerken, en heb je hiermee één identiteit. Voor deze mix van mensen, wat ga je dan plaatsen? Leuke opmerkingen van de kinderen? Vakinhoudelijke artikelen? Of een mix? Lees verder

Manage jouw kennis: Zoeken + Waarde toevoegen + Delen = Leren!!!

”Werk is leren, leren is werken!’  is het motto van Harold Jarche, specialist en expert in Persoonlijk Kennismanagement.  Harold: ‘Neem een boer in een plattelandsdorp in Canada.  Je zou denken dat zijn netwerk beperkt is in een geïsoleerde omgeving ver van het stadse leven. Maar het tegendeel wordt bewaarheid.  Met circa 15.000 volgers vergaart en deelt deze landbouwprofessional zijn kennis en ervaring. De nieuwe technologie van mobiele telefoons, tablets en computers heeft onze manier van leren op een baanbrekende manier beinvloed.’   Op zijn blog ‘Werk is leren, leren is werken!‘  deelt Harold Jarche anecdotes hoe de tegenwoordige professioneel nieuwe kennis op zich neemt en verwerkt. Lees verder

Wat kun je doen in 30 minuten online?

Wanneer moet ik dat toch allemaal doen. Ik moet toch ook nog gewoon werken! Ik moet al zoveel zaken bijhouden, nu ook al die sociale media nog. Nog langer achter de computer… wanneer doe jij dat allemaal?

Vragen en verzuchtingen die we veel horen als we in gesprek gaan over het gebruik van sociale media. Natuurlijk kost het gebruik van sociale media meer tijd dan wanneer je het niet gebruikt. En zeker in het begin zal het voelen als extra en meer. Het gebruik moet nog onderdeel worden van je werk en ritme. En het moet zijn meerwaarde nog laten zien. Lees verder

Social media are moving organisations from a ‘Hierarchical’ into a ‘Wirearchical’ approach

What do the words ‘Cynefin’,  ‘Daniel Pink’,  ‘Ted Talk’‘Big Marker’, ‘Twitter‘, ‘Fuzzy‘, ‘Alpe d’HuZes’ all have in common?  The relation is that participants of the webinar ‘Serendipitous learning’ learned something unexpected recently.  ‘A lot of our learning is accidently, we actually learn all the time’,  explains Jane Hart (C4LPT),  ‘We don’t necessarily know what we’ve learned, till we start to use the knowledge’. During the Flipped (social) webinar on the 15th December 2011 she shared her knowledge and experiences about serendipity.  Lees verder

‘Serendipitous learning’ – webinar met Jane Hart

Gisteren bespraken we de term ‘serendipity’ in een gesprek over informeel leren waarbij iemand bedacht dat dit vast een land in Afrika is..  :). Het lijkt niet een hele bekende term te zijn in het kader van het organiseren van leren. Misschien omdat het ook moeilijk te organiseren valt.. Toch is ‘serendipitous learning’ iets wat wel meer aandacht verdient. Daarom organiseren we 15 december van 20-00-21.30 een webinar over dit thema met Jane Hart, internationaal expert op het gebied van informeel leren in organisaties. Wat is serendipitous learning en hoe kun je dit met behulp van sociale media stimuleren? Lees verder