Navigate / search

Tips voor samenwerken met inhoudsdeskundigen bij online leren

Ik kwam een keer binnen bij een specialist die mee zou werken aan een webinar. Bij het woord webinar viel hij bijna van zijn stoel van paniek. Hij verklaarde trots “eigenlijk al best moeite te hebben met het maken van een powerpoint“. Omdat hij erkend werd als een specialist op zijn vakgebied had hij er geen moeite mee zich als technofoob te profileren, sterker nog – hij leek er wel trots op! Wat ga je dan doen, toch iemand anders zoeken of ga je door met deze specialist?

Bij het ontwerpen en faciliteren van een online leertraject kan het zijn dat je gaat samenwerken met professionals die vanuit de inhoud meewerken, vaak zonder online ervaring. Een aantal ervaringen en tips uit onze eigen praktijk:

 • Probeer in eerste instantie mensen te zoeken met affiniteit/enthousiasme om online te leren werken om mee samen te werken. Er zijn veel inhoudsdeskundigen met koud water vrees voor online leren en technologie. Start met mensen die enthousiast zijn om het te leren, of al wat ervaring hebben, en dit hoeft lang niet altijd een jonger iemand te zijn. Echter als een deskundige zegt “ik vind een powerpoint maken al een opgave” dan kun je wellicht beter een andere partner zoeken. Deze luxe zul je niet altijd hebben. Als er maar één specialist op een bepaald gebied is zul je daar toch mee moeten werken. En dan geldt:
 • Maak het online makkelijk voor de inhoudsdeskundige. Er zijn veel manieren om het makkelijker te maken, zo kun je bij een webinar samen achter één computer gaan zitten en iemand interviewen. Je kunt ook uitleggen dat jij faciliteert en de chat in de gaten houdt, zodat de expert zich kan concentreren op de inhoud. Je kunt afspreken dat je belangrijke vragen uit een forum elke dag doorstuurt per mail. Zo lukt het iedereen wel om mee te doen.
 • Stel de inhoudsdeskundige gerust. Een expert kan er als een berg tegenop zien omdat het allemaal onbekend is, opeens is hij of zij weer onbekwaam. Je kunt hem of haar gerust stellen door de stappen duidelijk te maken en uitleggen waar online verschilt van een face-to-face presentatie. Neem hier voldoende tijd voor. Een zenuwachtige expert komt de kwaliteit niet ten goede.
 • Oefen met de tools. Het bekend raken met de tools is belangrijk om niet voor rare verrassingen te komen staan, bijvoorbeeld dat de expert niet weet hoe hij of zij de slides moet bedienen of door een firewall niet in kan loggen. Tegelijkertijd kun je iemand enthousiast maken door succesvolle voorbeelden te laten zien.

Een expert kan een verschillende rol hebben, variërend van materiaal aanleveren tot gastspreken in een webinar of mee ontwerpen van het traject. In het laatste geval is het een bekend fenomeen dat inhoudsdeskundige vanuit de inhoud denken en dus vooral met kennisdoelen aan zal komen “ze moeten weten dan…”. Ga dan vooral zelf in gesprek met toekomstige deelnemers om leervragen te onderzoeken. Als je dit niet doet bestaat het gevaar dat je niet voldoende aansluit op de praktijkvragen van de deelnemers.

Lees ook: What everybody should know about working with subject matter specialists en 7 tips for working with subject matter experts.

Heb jij aanvullende tips of ervaringen? Laat het hieronder weten!

Online activiteiten in aanloop naar een workshop of training

We hebben een goede klassikale cursus, maar we willen meer online. Hoe kunnen we in aanloop naar de face-to-face bijeenkomst al online aan de slag zodat dit onze workshop of training sterker maakt? Wat zijn mogelijke online activiteiten? Wat kunnen we al doen?

Deze vraag krijg ik regelmatig. Aan wat voor online activiteiten kan ik denken? Een goede vraag, want onze ervaring is dat een online aanloop een workshop of training echt sterker kan maken. Soms omdat deelnemers elkaar al een beetje leren kennen, of omdat het je als trainer al zicht geeft op de ervaring en leerwensen van deelnemers. Maar je kunt ook een activiteit uit de workshop naar voren halen. Die brainstorm kunnen deelnemers online wellicht al doen. Ze kunnen zich online al wat verdiepen in het thema dat straks centraal staat. Of je laat ze naar een video kijken waar de presentatie van de expert die in de workshop aanwezig is al op te zien is. Welke vragen roept dit op? Ik wil hier ook mee laten zien dat er zoveel meer mogelijk is dan deelnemers dat artikel of die video laten bekijken.

Ik heb de verschillende activiteiten geclusterd in zes aandachtsgebieden: (1) kennismaken, (2) iets nieuws tot je nemen, (3) brainstormen, (4) reflecteren, (5) onderzoek doen) en (6) experimenteren. Afhankelijk van dat wat je online wilt stimuleren, kun je kijken welke online activiteiten je aanspreken. Veel plezier!

Kennismaken

 • Stel jezelf voor… een online aanloop kun je bij uitstek gebruiken om deelnemers al kennis met elkaar te laten maken. Een eenvoudige discussie in een forum kan al voldoen (Wat is jouw eerste verbinding met Afrika?).
 • Of je nodigt mensen uit een foto te delen die iets over zichzelf vertelt.
 • Je kunt ook kennismaken op basis van reeds aanwezige ervaring, leervragen of wensen ten aanzien van de face-to-face bijeenkomst die er aan komt.

Iets nieuws tot je nemen: lezen, kijken, luisteren

 • Vraag deelnemers om een artikel te lezen, een video te bekijken of naar een podcast te luisteren. Geef ze een vraag mee, waar je in de workshop op terugkomt (Formuleer een stelling, wat zie jij als de 3 tips…)
 • Verzamel op een plek online bronnen die een introductie geven op het onderwerp van de komende workshop. Nodig deelnemers uit om twee of drie bronnen te bekijken en daar kort hun mening of schets van de kern aan toe te voegen.
 • Maak een video-opname van een presentatie van een expert die ook in de workshop aanwezig zal zijn. Laat deelnemers hier naar kijken en nodig ze uit om hun vragen naar aanleiding van deze video-presentatie in een forum te formuleren.
 • Stel voor om samen een quiz te maken over de te lezen artikelen. Als elke deelnemer 2 quizvragen maakt, heb je een leuke start van de workshop.

Brainstorm/ associatie/ verzamelen

 • Heb je in de workshop een brainstorm gepland, dan kun je die prima verplaatsen naar online. Nodig deelnemers uit hun 3 tot 5 belangrijkste associaties ten aanzien van ‘versterken organisatiecultuur’ te benoemen. Verzamel deze online zodat iedereen elkaars associaties ziet en daar al op door kan bouwen.
 • Laat deelnemers op zoek gaan naar iets, wat ze vervolgens delen met de andere deelnemers. Wat is jouw favoriete artikel of blog als het gaat om leiderschap? Welke afbeelding staat voor jou voor ‘lean’? Welke video gebruik jij veel in je training over aanspreken en feedback?
 • Nodig deelnemers uit om een half uurtje op het internet rond te kijken en waardevolle links te bewaren in een online bibliotheek. Op deze manier maak je de start met het aanleggen van een collectieve bibliotheek.

Reflecteren

 • Vraag deelnemers een concrete situatie uit hun praktijk te beschrijven waarin ze te maken hadden met … een voor hen stimulerende leidinggevende. Wat deed hij of zij? Wat maakte dat het voor jou stimulerend was?
 • Laat deelnemers een korte online test doen (zelf gemaakt of reeds beschikbaar) en vraag ze de uitslag van deze test te delen, tezamen met een eigen reflectie daarop.
 • Nodig deelnemers uit om een casus te beschrijven waar ze op dit moment aan werken, die ze in de komende workshop graag bespreken.

Onderzoek (in je praktijk)

 • Geef deelnemers de opdracht om 2 collega’s, vrienden, externen kort te interviewen over het onderwerp dat in de workshop centraal staat. Deel de kern van deze gesprekken online. Welke patronen, lijnen komen uit dit onderzoekje naar voren die waardevol zijn voor verdere bespreking?
 • Laat deelnemers kiezen uit 5 subthema’s en vraag ze zich in het gekozen thema te verdiepen. Wat kun je hierover online vinden? Deel de opbrengst van je onderzoekje met de anderen.
 • Vraag deelnemers gedurende een week foto’s te maken van iets in hun omgeving dat van waarde is voor de workshop. Deze foto’s kun je al online met elkaar delen en zelfs voorzien van een zin, statement, rating.

Experimenteren, maken

 • Laat deelnemers kiezen uit 3 modellen, tools, benaderingen en vraag ze daarmee te experimenteren. Tijdens de workshop nodig je de deelnemers (of groepjes deelnemers) uit om een korte presentatie van de opbrengst van hun experiment te geven.
 • Maak eens een analyse van je netwerk, een schets van de belangrijkste stakeholders in je project en deel dit online met de andere deelnemers. Wat valt je op? Overeenkomsten, verrassingen, welke vragen roept het op?
 • Leg deelnemers een casus voor. Dit kan een beschreven casus zijn, maar ook een kort filmpje. De vraag aan de deelnemers is hoe zij hierop zouden reageren? Verzamel de verschillende reacties en kom er in de workshop op terug.

 

 

Ontwerp een blended leerinterventie in 5 stappen

Ben jij heel bedreven in het ontwerpen van een face-to-face leerinterventie zoals een workshop, teamsessie of training? Je hebt je eigen manier ontwikkeld van ontwerpen en hebt je favoriete werkvormen. Het blijft een creatief proces…

Echter, hoe ontwerp je nu een blended interventie waarbij je zowel online media als face-to-face slim inzet? Er komen opeens veel nieuwe vragen bij zoals: welke tools zijn geschikt, hoe zorg ik dat mensen zich veilig en uitgenodigd voelen om online uit te wisselen, hoe start je online een inhoudelijke discussie, hoe faciliteer je de overgangen? Bij het ontwerp van blended leerinterventies komen meer vragen kijken dan bij face-to-face interventies, neem alleen al de vraag welke online tools je gaat gebruiken. In ons boek En nu online beschrijven we 4 stappen als leidraad bij het ontwerpen van je blended leerinterventies. Inmiddels zijn het er 5 geworden.

Stap 1: Analyseer doelgroep en context
Hoeveel online (leer-)ervaring heeft de doelgroep? Hoe actief zijn ze online privé en professioneel? Wat zijn favoriete media? Hoe vaak gebruiken ze mobiel/tablet/laptop? In hoeverre staan ze open voor nieuwe tools en experimenten? Wat zien zij als mogelijke voordelen van een blended interventie? Kunnen/willen ze zelf de tijd bewaken om online te investeren? Is er ondersteuning vanuit de organisatie voor deelname en voor een blended benadering? Wat zijn voor -en nadelen van een blended benadering?

Stap 2: Maak een ontwerp op hoofdlijnen
Wat zijn belangrijke doelen en principes? Hoe lang wordt het traject? Hoe ga je synchrone en asynchrone activiteiten afwisselen met face-to-face? Richt je je op individueel of groepsleren? Wat wordt de belasting voor deelnemers en zijn er verschillende niveaus van participatie? Ga je mensen van buiten uitnodigen? Wat is de balans tussen Absorbing/Doing/Connecting? In hoeverre ligt het programma en leerdoelen vast of wordt het co-creatie met deelnemers? Welke multimedia wil je inzetten? Maak je goed gebruik van de voordelen van online en face-to-face in je ontwerp? Hoe ga je evalueren?

Stap 3: Definieer leeractiviteiten
Wat worden de specifieke face-to-face en online activiteiten en waarom? Welke werkvormen ga je kiezen? Hoe zorg je voor een aantrekkelijk programma? Hoe is de samenhang tussen de activiteiten? Hoe hou je het overzichtelijk?Wat wil je dat er bij elke activiteit gebeurt of ontstaat? Welk ritme ga je inbouwen in je activiteiten (bv. wekelijks een webinar)? Begin je online of face-to-face? Is er voldoende afwisseling in werkvormen, en verschillende media?  

Stap 4: Selecteer platform en tools
Is er al een platform beschikbaar en waar hebben deelnemers al ervaring mee? Ben je zelf bekend met het platform of de software? Zijn er alternatieven? Kies je voor 1 platform of een verscheidenheid aan media of tools? Kies je voor open (publieke) of gesloten (password-protected) media of een combinatie? Zijn tools via laptop, tablet en smartphone bereikbaar? Zijn er mogelijke firewall issues? Wat zijn de risico’s? Hoe kun je platform en tools testen?

Stap 5: Organiseer de online facilitatie
Wie gaan er online faciliteren? Zijn dit dezelfde personen als face-to-face? Is er een taakverdeling? Hoe vaak en snel gaan ze reageren? Hoeveel tijd kost het online faciliteren? Hoe begeleid je de online start en het wegwijs raken in de omgeving of met de tools? Is er technische ondersteuning? Wat zijn belangrijke faciliteermomenten? Wat zijn mogelijke valkuilen? Hoe faciliteer je de overgangen tussen face-to-face en online? Wat doe je als mensen afhaken? 

Meer lezen over het ontwerp van blended leerinterventies?

Ook een blended of online leerinterventie ontwerpen? Dit kan zijn een webinar, een les, een workshop, een teamsessie of een langer leertraject. Kom op 11 april naar onze workshop in Utrecht!

Sterker door werken in groepen

In een eerdere blog schreef ik over manieren om in een online leerproces het (zelf)vertrouwen van deelnemers te bevorderen. Een van die manieren is deelnemers in kleine groepen laten samenwerken. Hier een zeer recente ervaring van mijzelf als deelnemer in een online leertraject! Ik neem op dit moment namelijk deel aan een MOOC over het ontwikkelen van blended learning, genaamd Carpe Diem. Het is een traject van zes weken en we zijn net aan de tweede week begonnen. Ik zit in het groepje ‘Pinguin 3’, wat potentieel 28 deelnemers heeft, maar tot nu toe ben ik er 6 online tegengekomen 🙂 En we hebben de opdracht gekregen om gezamenlijk een  leertraject te ontwikkelen. Tja, hoe pak je dat aan met een groep waarvan je eigenlijk niemand kent?

Kennismaken: wie zijn we?

In de eerste week hebben we online kennisgemaakt door iets over onszelf te laten zien. Grappig: de eerste begon met het delen van een foto van de omgeving waarin zij woont en die lijn volgen de andere deelnemers vervolgens ook. Social proof heet dit fenomeen. Als je het hebt over vertrouwen opbouwen, dan werkt het goed om iets aan een ingezette lijn toe te voegen.

Lees verder

Hoe ziet mijn doelgroep eruit?

Je hebt een geweldig idee om sociale media in je organisatie of onderwijs toe te passen en veel zin om aan de slag te gaan. Je ziet echt de meerwaarde van sociale media in deze situatie, en je hebt al een sociale media tool op het oog. Eigenlijk kan je van start!

Stop! Want wie is je doelgroep eigenlijk? Hoe ziet deze groep eruit? Hoeveel online ervaring heeft deze groep? Waar ‘zitten’ ze al? Hoe groot is voor deze groep de stap naar online (leren)? Is men in voor experimenten of moet het eigenlijk in 1 keer goed werken? Hoe ingebed is de computer in het werk van deze groep? Ik schets hier een paar invalshoeken die de moeite waard kunnen zijn om mee te nemen in een klein doelgroepenonderzoek alvorens je van start gaat.

Lees verder

Flip je training

Na flip je klas, flip je webinar gaan we nu ook massaal trainingen flippen in 2013 vermoed ik…. Er is in ieder geval veel belangstelling voor onze workshop screencasten as. donderdag 7 februari, zodat we hem ook nog een keer op 6 juni organiseren.

Flip je klas betekent dat de docent juist theorie online aanbiedt via filmpjes. Het voordeel hierbij is dat kinderen zelf kunnen kiezen hoe vaak ze het filmpje bekijken, het stop kunnen zetten of doorspoelen. Het andere voordeel is dat je in de les tijd hebt voor verdieping en oefening met de stof. In dit filmpje legt een lerares uit waarom zij voor flippen heeft gekozen.

Ik ben een groot voorstander van online beginnen, omdat je als begeleider zo als een beeld krijgt bij de groep en de vragen die er leven. Vaak maak ik dat wel interactief, bv. via een Ning platform of een Yammer groep.

Ook een training kun je heel makkelijk flippen door online te beginnen, vooraf kun je één of meerdere filmpjes laten bekijken. Dit geeft al meteen een andere dynamiek omdat mensen al in het onderwerp zitten. Wat je natuurlijk ook kunt doen als trainer is een serie filmpjes opbouwen met onderwerpen waar je je in specialiseert. Zo kun je op een vrij simpele manier iets van jezelf laten zien en online een reputatie opbouwen.

Wil je zelf aan de slag met screencasten? Hier is onze nieuwe handout screencasten met screencast-o-matic te downloaden.

Of heb je een leuk verhaal over het flippen van je klas of training of webinar? Deel het met ons in het commentaar!

Al onze tweets op een rij

In 2010 zijn we begonnen met het versturen van tips over het gebruik van sociale media voor leren en veranderen. Via Twitter. Elke werkdag 1, en wat een rijkdom is dit bij elkaar! Het leek ons de moeite waard om al deze tips eens te verzamelen en ook via de blog aan te bieden. Aangezien vast niet al onze lezers op Twitter actief zijn…

Door te klikken op de afbeelding kom je bij het online ‘dagboek’ (gemaakt met Twitario). Ook vind je hier de pdf van dit dagboek. Veel plezier met grasduinen! 

Six categories for virtual teams

With all the social media tools and technology available, virtual teams offer opportunities for new forms of collaboration that have not existed before. But what elements make those teams really work? We talk about this in a webinar with Holger Nauheimer, one of the leading German authorities on Change Management and Facilitation. Holger has become an expert on web-based social network technologies as tools for change facilitation.

Holger started with an interesting question: (How) do you feel the pressure to use social media? Is there any stakeholder pressure? Or pressure from clients you work with? Well, that would definitely help! Lees verder

Hoe kun je reflectie online vormgeven?

The ability to reflect is a learned behavior that is cultivated by the individual over a period of time. How reflective an individual can become is probably a personality trait. However, designing appropriate learning experiences can develop reflecting skills. Dewey, 1933.

We zijn het er vast over eens dat leren krachtiger wordt door reflectie. Hoe kun je reflectie vormgeven in een blended of zelfs geheel online leertraject? Voor face-to-face leren hebben we allerlei vormen ontwikkeld om reflectie te stimuleren: intervisie, portfolio, reflectiegesprek, historielijn, een groepsdiscussie en zelfs het rondje ‘wat neem je mee uit deze dag’ kun je onder reflectie scharen. Maar hoe kun je reflectie online vormgeven? Of hoe kun je online gebruiken om een reflectieproces nog sterker te maken? En welke social media tools lenen zich hier voor?

Lees verder

Meten = Weten: Hoe kun je online leren evalueren?

 • Een kostenbesparing van 20.000.- € per jaar en 1.500.- € per deelnemer;
 • Een deelnemer die met nieuwe gereedschappen in de organisatie experimenteert en daarmee bijdraagt aan verkorte vergadertijden en effectieve besluitvorming;
 • Tevreden deelnemers

Drie praktische voorbeelden als uitkomst van de evaluatie van een ‘blended leertraject’ bij een trainingsburo. Eén van de grote uitdagingen bij het online leren, is het zichtbaar maken van de ontwikkeling van een deelnemer of organisatie. In hoeverre draagt online leren bij aan rendementsverbetering? En in hoeverre draagt het bij aan de competentie verbetering van het individu en de teams in de organisatie? Hoe kun je online monitoren en evalueren?

Lees verder