Navigate / search

Het grote kleine onzichtbare (1)

Veel activiteiten die horen bij een succesvolle discussiesite of online community zijn niet zichtbaar. Het zijn vaak kleine interventies buiten het zicht van de communitysite die maken dat mensen zich vertrouwd voelen en bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan en lid te blijven. Juist door de onzichtbaarheid van deze rol en dus gebrek aan kennis erover komen veel online discussies niet van de grond. Dit is deel 1 van een tweeluik over de onzichtbaarheid van online faciliteren. Lees ook deel 2.

Afgelopen week hoorde ik een verhaal over een medewerkster van een stadsdeel die door een enkel mailtje te sturen een groep jongeren wist te mobiliseren om met toezegging van €200 een volledig zelf georganiseerd evenement neer te zetten. Bij de presentatie van het project werd haar bijdrage als cruciaal genoemd. “Maar het enige dat ik heb gedaan is een mailtje sturen dat me een halve minuut tijd kostte!” Lees verder

Inspirerende ontmoetingen! Verder op weg met het web ……….

“De vrouw die met vuur speelde”. Toen ik afgelopen week samen met een vriendin naar de film was geweest, en we ons afvroegen of Stig Larsson nog wel of niet in leven was, en of zijn familieleden zich volop in de strijd hadden geworpen om zijn erfenis,  was google onze enige redding om meer verduidelijking in dit steekspel te krijgen.

Dit vond ik de volgende dag op google:

Toen Larsson op vijftigjarige leeftijd aan een hartinfarct stierf, liet hij drie voltooide maar nog ongepubliceerde manuscripten na. In 2001 begon hij voor zijn plezier met het schrijven van een detective roman als hij ’s avonds thuis kwam van zijn werk. Hij ontdekte zijn talent daarvoor en begon aan zijn derde deel al binnen twee jaar. Pas kort voor zijn dood begon hij te werken aan publicatie van zijn boeken. In 2005 verscheen postuum zijn romandebuut, het eerste deel van een trilogie genaamd Millenniumreeks, ‘Mannen die vrouwen haten’ (met de Engelse titel: ‘The girl with the Dragon Tattoo’). Lees verder

Een forum als een grafitti muur

(foto door

Het is een online training dus ik deed ook gewoon mee om eens te zien hoe ze de cursus vorm geven. Op zich leuk, met oefeningen, sms-berichtjes, videootjes en een coach.

Nu is er ook een forum voor uitwisseling met andere deelnemers. Dit is wel een leuk voorbeeld van hoe het wat mij betreft NIET moet. Het wordt niet gefaciliteerd (althans daar heb ik nog niets van gemerkt) en het is publiek toegankelijk, dus iedereen kan het lezen. Niet alle fora hoeven natuurlijk afgesloten te zijn, maar als je het over je vetrollen gaat hebben kan dit wel meer veiligheid bieden. Als gevolg hiervan is het een soort grafitti muur waarbij iedereen die de cursus begint even meld dat ie begonnen is, waarna de conversatie stopt. Een typisch voorbeeld van een berichtje: “ik ben vandaag begonnen en hoop dat ik snel het boek ontvang!” Als gevolg daarvan ga je tijdens de cursus niet meer terug naar het forum. Mensen kijken 1 of 2 keer en verlaten het forum dan. Lees verder

Technology steward: belangrijke rol in online communities

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde online community is de technologie waar de community gebruik van maakt en hoe de leden van de community gebruik (kunnen) maken van de technologie. Wenger, White en Smith gaan uitgebreid in op hun boek Digital Habitats op de verschillende strategieën die je kunt volgen met betrekking tot technologie-keuzes. De verschuiving van face-to-face naar online communities brengt allerlei nieuwe rollen met zich mee voor de leden. Een van die rollen is ‘technology steward’. Wenger, White en Smith omschrijven deze rol als volgt:

“Technology stewards are people with enough experience of the working s of a community to understand its technology needs, and enough experience with technology to take leadership in addressing those needs. Stewardship typically includes selecting and configuring technology, as well as supporting its use in the practice of the community .” (bron) Lees verder

Wat voor type facilitator ben jij?

Elke facilitator heeft een eigen stijl en aanpak. Hoe faciliteer jij? Wat kenmerkt jou? Ben je iemand die nadrukkelijk aanwezig is en een redelijk sturende rol heeft in het proces? Of vervul je vooral een rol op de achtergrond en laat je de groep zoveel mogelijk zelf aan het werk? Op de website van Anecdote vond ik een mooi overzicht van verschillende typen facilitators, met bij elk type een karakteristieke cartoon.

1. De onzichtbare facilitator

2. De kameleon

3. De dictator

4. De dirigent

5. Meebewegend

6. Als leren fietsen

Lees verder

Rol van de facilitator – Gevoel van gezamenlijkheid en luisterende oren creëren

Door een organisatie (ICCOTogetthere), die Junior Deskundigen (25 – 32 jaar) uitzendt naar ontwikkelingslanden, werd ik gevraagd om een electronische uitwisselingsseminar te faciliteren.  Deze jonge deskundigen begeleiden lokale ontwikkelingsorganisaties met management expertise op het gebied van projectmanagement, onderwijs,  mensenrechten en lokale economische ontwikkeling.  Ze werken over diverse werelddelen, varieërend van Indonesië, Zimbabwe, Cameroen tot Peru.  Tien adviseurs lieten via e-mail wisseling weten dat ze aan het virtuele seminar wilden meedoen.

Young professional in actie
Young professional in actie

Samen met de coördinator in Nederland van de uitzendorganisatie werd een e-onderzoek via Freeonlinesurvey uitgezet.  Wat houdt je op dit moment bezig?  Waar loop je tegen aan?  Wat zou je tijdens het seminar willen bediscussiëren?  Wie wil meedoen aan de opzet van het proces? Wie wil een artikel over de uitkomsten van het seminar schrijven?  Dit waren een aantal vragen die in het onderzoek werden gesteld. Lees verder

Wat kun je als online facilitator doen om mensen met koudwater vrees te begeleiden?

Image by mooste via Flickr

In november (vorig jaar kan ik nu zeggen!) hebben we de tweede workshop online faciliteren gehad. Een ruime week online en aan het einde een dag face-to-face. Ik ben erg voor het online beginnen. Het leuke was dat we vooraf in de geplande chats al een aantal vragen van deelnemers konden bespreken en met elkaar al veel goede tips konden verzamelen. Ook werd duidelijk wie al veel ervaring had en waarmee. Op de dag zelf konden we daarom een behoorlijke verdiepingsslag maken.

Een belangrijk terugkomende vraag (die auteurs over sociale media nooit behandelen omdat zij het hebben over de grote massa die al online is…) is hoe je nu om kunt gaan met mensen die online communiceren niet kennen/niet prettig vinden/of liever gewoon afspreken ‘want je hebt toch face-to-face contact nodig om samen te werken’. In de meeste groepen zul je deze mensen wel tegenkomen. Lees verder