Navigate / search

Manage jouw kennis: Zoeken + Waarde toevoegen + Delen = Leren!!!

”Werk is leren, leren is werken!’  is het motto van Harold Jarche, specialist en expert in Persoonlijk Kennismanagement.  Harold: ‘Neem een boer in een plattelandsdorp in Canada.  Je zou denken dat zijn netwerk beperkt is in een geïsoleerde omgeving ver van het stadse leven. Maar het tegendeel wordt bewaarheid.  Met circa 15.000 volgers vergaart en deelt deze landbouwprofessional zijn kennis en ervaring. De nieuwe technologie van mobiele telefoons, tablets en computers heeft onze manier van leren op een baanbrekende manier beinvloed.’   Op zijn blog ‘Werk is leren, leren is werken!‘  deelt Harold Jarche anecdotes hoe de tegenwoordige professioneel nieuwe kennis op zich neemt en verwerkt. Lees verder

Digitaal je verhaal vertellen met video

‘Stel jezelf een leervraag en laat je volgen via de videocamera’.  Dit is wat één van de deelnemers deed bij de boekpresentatie ‘Omdat het Werkt! – 11 praktijkcasussen over leren met sociale media’. Deze dag, georganiseeerd door de Losmakers op 28 september jl, stond in het teken om kennis en ervaringen te delen over succesvolle toepassing van sociale media in educatie en leer- en veranderprocessen.  De video werd daarbij ingezet als experiment om daarmee het effect te testen wat het proces van filmen en delen  bij de gevolgde en de bezoekers van de boekpresentatie zou doen.  Of te wel het was een voorbeeld van ‘Digital Storytelling’ in uitvoering.

Het scenario

Als verhaallijn van deze video werd gekozen om één van de vijf-en-twintig deelnemers gericht tijdens de workshops te volgen. Via de Linkedin groep, die voorafgaande het evenement was geopend, werd één enthousiaste deelnemer geïdentificeerd.  Het scenario werd in de voorfase doorgesproken met de leervraag van de gevolgde als vertrekpunt.  Lees verder

De rol van twitter in maatschappelijke verandering

Josien Kapma

Iedere dinsdagavond om 21.00 uur schuiven tientallen mensen verspreid over Nederland nog even achter de computer. Ze doen mee aan de #guusnet Twitterchat, een groepsgesprek via Twitter. Wekelijks staat een nieuw afgesproken landbouwonderwerp centraal. Als moderator probeer ik het gesprek -bestaande uit honderden tweets- enigszins in banen te leiden en maak ik na afloop een samenvatting. Doordat Twitter neutraal terrein is er een grote diversiteit van deelnemers, en een onbekend maar mogelijk groot ‘publiek’. Dat zorgt voor nieuwe volgers en dat op zijn beurt zorgt soms voor onverwachte samenwerkingen. (zie http://www.netwerkplatteland.nl/tag/twitterchat )

Informatietechnologie verandert onze maatschappij. Connecties worden gelegd waar die eerder niet bestonden, een groep losse individuen kan cohesie ontwikkelen waar dat voor het bestaan van internet niet had gekund.Sociale media: polariserend of modererend?
Hoe kunnen sociale media helpen om maatschappelijke issues verder te helpen? Had de polarisatie in het megastallendebat voorkomen kunnen worden als in een vroeg stadium slim gebruik gemaakt was van sociale media? En in het geval van de Hedwigepolder? Lees verder

Meten = Weten: Hoe kun je online leren evalueren?

  • Een kostenbesparing van 20.000.- € per jaar en 1.500.- € per deelnemer;
  • Een deelnemer die met nieuwe gereedschappen in de organisatie experimenteert en daarmee bijdraagt aan verkorte vergadertijden en effectieve besluitvorming;
  • Tevreden deelnemers

Drie praktische voorbeelden als uitkomst van de evaluatie van een ‘blended leertraject’ bij een trainingsburo. Eén van de grote uitdagingen bij het online leren, is het zichtbaar maken van de ontwikkeling van een deelnemer of organisatie. In hoeverre draagt online leren bij aan rendementsverbetering? En in hoeverre draagt het bij aan de competentie verbetering van het individu en de teams in de organisatie? Hoe kun je online monitoren en evalueren?

Lees verder

De Leergang SoMe – Een combinatie van theorie en praktijk

Op 21 juni 2012 sloot En Nu Online de eerste leergang ‘Sociale Media voor leren en veranderen in organisaties en netwerken‘ af. Over een periode van acht maanden pasten deelnemers kennis en vaardigheden toe in ’t gebruik van sociale media in leer- en verandertrajecten.

Toepassingen in de praktijk

Via een eigen ingebrachte case gingen de tien deelnemers aan de slag met het integreren van virtuele uitwisseling in de eigen werkprocessen. Zo werd bij een groot trainingsburo als onderdeel van een traject over leiderschap, discussies en werkopdrachten uitgezet via een Yammergroep. Een groot internationaal bedrijf liet vertegenwoordigers uit diverse delen van de wereld als voorbereiding van een werkconferentie leervragen en urgente gespreksonderwerpen via een discussie groep met elkaar uitwisselen. Bij een bekende Nederlandse bank werd een webinar over de toepassing en integratie van Yammer in de werkprocessen van de organisatie georganiseerd. Bij een non profit organisatie werd een serie van screencasts gemaakt om daarmee de doelgroep stap voor stap over nieuwe ontwikkelingen te informeren. Op de slotdag presenteerden de deelnemers (een mix van trainers, coaches, opleiders en HRD professionals) de uitkomsten van de toepassing van hun case – ‘De Proeve van Bekwaamheid’.
Een aantal commentaren van de deelnemers:

Lees verder

Zes breinleerprincipes bij optimaal leren met sociale media

Heeft google ons slimmer gemaakt? Of worden we juist minder intelligent door deze zoekmachine? Sociale media is geschikt voor alle leerstijlen.

Dit waren twee stellingen, die ter sprake kwamen tijdens de inspiratie sessie ‘Brein meets social media’ gehouden op 17 april 2012. Ria van Dinteren, auteur van Brain@work en Joitske Hulsebosch, auteur van En nu online, belichtten de breinleerprincipes hoe optimaal kan worden geleerd met sociale media.  In dit kader spreken we ook wel van zes F-en. Lees verder

Social media als vliegwiel voor promotie van ‘Techniek’ als vak voor de toekomst!

Afgelopen week had ik het genoegen een Techniek Talent dag, georganiseerd door BureauTop,  bij te wonen op het Vakcollege Helmond.  Onder de vlag van de campagne leuze ‘Junior Vakkanjers’  gingen zes teams uit 6 steden uit de regio Zuid-Oost Nederland de strijd met elkaar aan om de beste en meest originele Spaceinvader te bouwen.

BureauTop zet zich in voor het promoten van ‘Techniek’ als vak voor de toekomst onder jongeren.  De Techniek Talent dag – de ‘Junior Vakkanjers’, die in meerdere regio’s van Nederland wordt georganiseerd, is één van de activiteiten die BureauTop inzet om jongeren voor ‘Techniek’ enthousiast te maken. Lees verder

The spidergram for getting started with AND evaluating communities

“Technology has fundamentally changed how we can be together!” With this phrase Nancy White started the webinar ‘Thinking about online communities using the Digital Habitats Orientation Spidergram’, which was held on the 21st February 2012. Nancy: “Technology has enabled us to communicate by distance through skype, bigmarker, e-mail, blogs, discussion groups and other social media tools. Some of them work effective, others are less effective. It depends on the situation. The world of the ‘paper and pen’ has transformed into a new world of digital tools. That has created a new dynamic on how we communicate in communities. If technology is not working we use paper and pen, other times we use the computer, preferably applications that remind us of the ‘paper and pen’.”  Lees verder

Social media are moving organisations from a ‘Hierarchical’ into a ‘Wirearchical’ approach

What do the words ‘Cynefin’,  ‘Daniel Pink’,  ‘Ted Talk’‘Big Marker’, ‘Twitter‘, ‘Fuzzy‘, ‘Alpe d’HuZes’ all have in common?  The relation is that participants of the webinar ‘Serendipitous learning’ learned something unexpected recently.  ‘A lot of our learning is accidently, we actually learn all the time’,  explains Jane Hart (C4LPT),  ‘We don’t necessarily know what we’ve learned, till we start to use the knowledge’. During the Flipped (social) webinar on the 15th December 2011 she shared her knowledge and experiences about serendipity.  Lees verder

Hoe hou je een discussieforum actief?

’s Morgens om 8 uur bekijk ik eerst wie heeft gereageerd op het discussie forum van de leergang ‘Sociale media voor leren en veranderen in organisaties’. Hoe ga je om tussen scheiding werk en privé op sociale media? In welke social media boek gaan deelnemers zich de komende tijd verdiepen?  Met welke casus  gaan deelnemers  aan de slag? Kritische vragen over het gebruik van sociale media?   Wat doet google met onze gegevens? Waar wordt het allemaal voor gebruikt? En wat laten we wèl of niet zien op facebook? Vergeet je baas dit weekend niet te ontvrienden! 

Lees verder

Plugin by Social Author Bio