Navigate / search

4 vertrekpunten voor gebruik sociale media

Ha! Een tevreden gevoel. Ik heb vandaag een goede schrijfslag gemaakt. Dat moest ookĀ wel van mezelf, want mijn man en kinderen hebben speciaal hiervoor het huis twee dagen verlaten šŸ™‚Ā Joitske heeft al eens het ‘knowmad-model’ met jullie gedeeld. Ook onderdeel van het boek. Ik nodig jullie van harte uit om eens mee te kijken in een ander model: vertrekpunten voor organisaties en netwerken om met sociale technologie ‘in zee’ te gaan. Wij onderscheiden er vier. Herken je ze? Wat was in jouw organisatie of netwerk een belangrijke aanleiding?

In ons boeken beschrijven we tien praktijkverhalen van organisaties. En deze verhalen analyserend zijn we op de volgende vier vertrekpunten gekomen: Lees verder

Experts, verbinders.. waar gaat het om in de toekomst?

Op 10 maart werken we in een interactief webinar met Harold Jarche. Deze blog dient als opstap voor het onderwerp wat we dan met elkaar willen verkennen: welke waarde heeft kennis in de huidige kennismaatschappij? En vanuit welke rol of rollen kunnen we een goede bijdrage blijven leveren aan gezamenlijke kennisontwikkeling?

Vroeger was je expert door ā€˜hoogā€™ in de hiĆ«rarchie te zitten: manager, senior, CEO. Wat is vandaag de dag de waarde van expertise? Neem het voorbeeld van artsen die dagelijks worden geconfronteerd met patiĆ«nten die een ziekte hebben. Die gaan zelf op zoek naar informatie over deze ziekte, hebben ook toegang tot betrouwbare bronnen en nemen soms meer tijd zich te verdiepen dan de arts. Je zou kunnen zeggen dat patiĆ«nten co-managers worden van hun gezondheid.

De hiĆ«rarchie lijkt vervangen te worden door ā€˜hyperlinksā€™: de verbindingen die je hebt met anderen. Harold Jarche zegt hierover: ik heb een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden, maar mijn grootste toegevoegde waarde zit in mijn netwerk. Wordt individuele kennis niet langzaam aan vervangen door gezamenlijke kennis?Ā Harold Jarche onderscheidt vier rollen die je kunt vervullen: de consumer, de connector, de catalyst en de expert. Hoe ga je vanuit deze rollen om met kennis en leren? Welke rollen worden in de toekomst alleen maar belangrijkerĀ om te kunnen vervullen? Een reactie hierop van Valdis Krebs:

Connectors often know the experts. In an analysis of expert networks in organizations we found that the people seeking for information often do not have access to, or do not know who to go to. That is where the ā€œmiddle wo/manā€ comes in. With connections to both the newbies and the old wise ones. Without an active and open middle layer, an organizationā€™s knowledge may never get to where it needs to be!

De rol van ā€˜knowledge catalystā€™ lijkt ook steeds belangrijker te worden. Dit zijn mensen met een divers kennisnetwerk waaruit ze kunnen putten. Deze netwerken vormen filters. Catalysts delen hun kennis, voegen waarde toe middels processen als cureren en betekenis geven. Ze creĆ«er en doen nieuwe dingen.

Velen van ons hebben zich inmiddels wel op het online pad begeven, maar hebben ook wel de neiging om passieve gebruikers van informatie te blijven. Je hebt een profiel op LinkedIn en volgt enkele groepen, maar je plaatst geen reacties. Terwijl onze uitdaging wellicht toch is om gezamenlijk betekenis te blijven geven aan wat er in de wereld gebeurt? Om zo collectief kennis te ontwikkelen.Ā Maar hoe doe je dat? Het vergt meer tijd en energie om betekenis te geven aan waardevolle informatie die we vinden. Goed zoeken is een waardevolle vaardigheid, maar het is ookĀ belangrijk dat we vervolgens iets met dezeĀ kennis doen. Verder doordenken? Combineren? Experimenteren? Hoe kunnen we waarde toevoegen?Ā In het webinar op 10 maart zullen we vanuit dezeĀ rollen nader bekijken. Met het oog op leren, professionaliseren en kennisuitwisseling in een wereld van sociale technologie, dynamiek en snelle ontwikkelingen.

Vragen, reacties? Deel ze hieronder! Ook gebruiken we deze plek om ervaringen uit te wisselen omtrent de korte voorbereidende opdracht die je hebt ontvangen via de mail.