Navigate / search

Working with visuals as powerful learning activity

Talking about practice what you preach! –  This is really what we did during the webinar about using visuals with Nancy White. We were choosing images, discussing images, drawing pictures alone and drawing pictures together. It was an eye-opener that working with visuals is much more than selecting a nice image to illustrate your text: drawing can be a powerful learning intervention.

The power of visuals is that it involves another part of the brain, which influences the directions of discussions. Visuals are engaging, by engaging both emotions and invoking sense-making. Some visuals are culturally sensitive but there are also symbols which work across all culture, for instance the spiral as a symbol of change. Some people may feel resistance to drawing because it missing the structure they are craving for. One of the lessons we learned is that images without text will have a more open interpretation, an image with text is already interpreted by the owner. Hence you have to think carefully how and if you want to combine text with images.

Visuals can be used a variety of function – to illustrate an idea, – to clarify (like a model), – to stimulate curiosity, – to negotiate meaning making. We have to be conscious about how we use visuals – is it simply about making the online page look more attractive, is it to contextualize, or to stimulate curiosity? For learning purposes as a facilitator you can use visuals as well for meaning making. Videos are also powerful. Having the voice of a certain perspective on video can lead to people taking in the information differently then when presented in text.

Some interesting online exercises for trainers and facilitators – for inspiration

 • Ask people to share an image online on a topic before an online meeting (for instance in a padlet or boardthing). During the meeting you can invite people to group the images and invite a conversation about it. Especially inviting people to interpret images and to ask questions.
 • Ask people to brainstorm during an online meeting on a topic through text. Then regroup or ask people to pick an interesting aspect. Here you don’t use images. However, you visualize the conversation because it is visible for everybody.
 • Do a visual summary of an online discussion for instance in a wordcloud, mindmap or with images
 • Ask people to draw individually on a part of an online whiteboard
 • Ask the group to draw collectively on a whiteboard
 • Use videos – a creative use of videos was shared where each stakeholder had a video.

A list of resources if you want to do more with visuals

Vragen voorleggen aan groep: Polleverywhere

In de komende tijd zullen we hier regelmatig een makkelijke tool of app bespreken. Voor ons een goede stimulans om onze praktische ervaringen eens op te schrijven, of te experimenteren met een nieuwe app. En voor jullie ter inspiratie en stimulans.

En we beginnen met… ‘Polleverywhere’: een eenvoudige tool om vragen voor te leggen aan een groep, waar zij middels een smsje of via een tablet op kunnen antwoorden. Hiermee is het tevens een mooie tool om die mobiele telefoons die alle medewerkers en studenten hebben, juist eens te gebruiken bij het leren.

Hoe werkt het?
Polleverywhere is heel eenvoudig in het gebruik. Eenmaal een account aangemaakt kun je vragen formuleren. Daarbij kies je voor een open vraag, meerkeuzevraag of een aan te klikken afbeelding (simpel voorbeeld: neem de kaart van Nederland en nodig deelnemers uit aan te geven waar ze wonen). Op het moment dat je een vraag wilt voorleggen aan de groep zet je deze vraag ‘open’. Met een beamer kun je Polleverywhere dan groot laten zien. Daar verschijnen de instructies hoe te reageren. Deelnemers kunnen een smsje versturen of online reageren als ze toegang tot internet hebben. De resultaten zijn meteen zichtbaar, die ‘druppelen binnen’, wat vaak een leuke dynamiek geeft aan een bijeenkomst. De opbrengst kun je voor verder gebruik vervolgens redelijk makkelijk exporteren naar een Excel-sheet, Powerpoint of Prezi.

Leren door uitwisseling
De kracht van Polleverywhere zit in het uitnodigen van deelnemers om ergens hun mening over te geven of ideeen uit te wisselen. Je brengt in zonder direct een toelichting te hoeven geven. Het gaat er niet om wie wat zegt, maar dat je met elkaar verzamelt. Je hebt zelf de keuze om gelijk te antwoorden of aan te sluiten bij antwoorden die anderen geven. En praktisch heeft het als groot voordeel dat je in relatief korte tijd veel input kunt verzamelen. De antwoorden die je krijgt kun je goed als opstap gebruiken voor verder gesprek. Een paar mogelijke toepassingen kort op een rij:

 1. Iets meer te weten komen van je publiek
  Of je werkt met een nieuwe of bekende groep, er is altijd wel iets wat je te weten zou willen komen van de groep: Waar kijk jij naar uit? Wat was een succeservaring? Wat is jouw tip?
 2. Inhoudelijke verkenning
  Je werkt met elkaar aan een nieuw thema, vraagstuk, project en het is belangrijk om in eerste instantie elkaars associaties, ideeen en ervaringen te horen. Nodig deelnemers dan uit deze beelden met elkaar te delen. Polleverywhere biedt verschillende mogelijkheden om de antwoorden te laten zien (op een rijtje, als grafiek) en een leuke vorm hierbij kan zijn om de opbrengst te presenteren als een ‘woordenwolk’. In zo’n wolk krijgen antwoorden die vaker gegeven zijn meer nadruk dan anderen.
 3. Stellen van vragen voor en tijdens een presentatie
  Alternatief voor een rondje ‘leervragen’ is het gebruik van polleverywhere. Je kunt prima aan het begin van een bijeenkomst medewerkers uitnodigen tot het stellen van hun vragen. Deze lijn kun je vervolgens doortrekken door polleverywhere te gebruiken als een soort ‘backchannel’ (een gesprek op de achtergrond), waarbij je mensen uitnodigt om vragen die gedurende de bijeenkomst opkomen in polleveryhwere te formuleren.
 4. Brainstorm en stem op elkaars ideeen
  De een voelt zich vrijer dan de ander om iets in te brengen tijdens een groepsgesprek. Polleverywhere kan een handig hulpmiddel zijn om ieders ideeen en meningen te verzamelen. Je kunt de tool daardoor prima gebruiken voor een belangrijke brainstorm, en mooi daarbij is de mogelijkheid om vervolgens te kunnen stemmen op elkaars ideeen. Dus ben je op zoek naar de 4 prioriteiten voor de komende tijd…
 5. Betrek een grote groep medewerkers bij organisatieplannen
  De kunst ook bij Polleverywhere is om creatief te denken. Stel, je werkt als organisatie aan een nieuw strategisch plan en je wilt daar een grote groep medewerkers bij betrekken. Ook hier kun je Polleverywhere voor gebruiken! Laat alle medewerkers bijvoorbeeld reageren op een aantal stellingen, of stemmen op focusgebieden.
 6. Of gebruik Polleverywhere als plek voor vragen en feedback van medewerkers. Een soort ‘online ideeenbox’, waarbij het natuurlijk cruciaal is dat er een goede link is met management of anderen in de organisatie die ook daadwerkelijk iets met de opbrengst doen.

Succesfactoren
Je kunt Polleverywhere zowel in een kleine groep gebruiken als bij processen met wel honderd of meer mensen. Bovendien hebben mensen er geen internet voor nodig; iedereen kan tegenwoordig wel een smsje versturen wat het gebruik van de tool echt heel laagdrempelig maakt. Het is een tool die in veel verschillende leer- en werksituaties ingezet kan worden: een trainingssessie, strategiedag, teambijeenkomst maar ook over een periode van een week waarin je als organisatie toewerkt naar een nieuw beleidsplan. In dit laatste geval is het een tool die co-creatie en bottom-up benaderingen zeer goed mogelijk maakt.

Gebruik van Polleverywhere zal altijd een onderdeel zijn van een groter proces. Het is bij alle toepassingsvormen belangrijk om dit grotere proces goed te doordenken: wat doe je met de opbrengst? Hoe ga je daarover in gesprek? Zelf gebruik ik Polleverywhere regelmatig in een groepsbijeenkomst en dat werkt echt heel prettig. Gebruik over een langere periode klinkt aantrekkelijk, maar is wel een stuk lastiger, want dan heb je ook iets nodig waarmee je mensen eraan helpt herinneren dat ze ook nog een ervaring, idee of vraag via Polleverywhere kunnen achterlaten.

Uitproberen of meer lezen?
Je vindt Polleverywhere op het internet. Hier kun je een kort en helder instructiefilmpje vinden. Wil je meer lezen over ervaringen en toepassingen dan is de blog van Polleverywhere echt een aanrader.  Daar vind je bijvoorbeeld ook deze blog over het gebruik van Polleverywhere bij strategische planning.

Succes! En.. we zijn natuurlijk benieuwd naar je ervaringen.