Navigate / search

“Je kunt informeel leren niet afdwingen – je kunt het wel organiseren en faciliteren”

Vandaag een interview met Luciano D’agnolo Vallan. Luciano heeft in 2012 de leergang Leren en veranderen met sociale media gevolgd. Hij is nu werkzaam als Business Consultant bij The Courseware Company.

Wat waren je vragen toen je aan de leergang begon?

Ik werkte in 2012 bij PON als programmamanger bij de Academy aan een nieuwe visie op leren waarbij social learning en de lerende organisatie centraal stonden. Een belangrijke vraag voor mij was: Hoe kun je formeel en informeel leren van dealers en medewerkers faciliteren met een interactief online platform?. We wilden een online ontmoetingsplek creëren en hadden al een platform van NetDimensions/Confluence gekozen wat we Drive noemden. Ik hoopte dus vooral te leren hoe je social learning vorm kunt geven. Hoe ga je de verandering richting sociaal leren binnen de organisatie organiseren en begeleiden?

Welk beeld had je bij sociaal leren?

Mijn beeld bij sociaal leren was heel beperkt – mijn associatie was Facebook en LinkedIn. Ik had wel van kennisdelen binnen organisaties via Yammer gehoord.

Wat heb je meegenomen uit de leergang?

Ik heb veel geleerd over de verandering van traditioneel leren naar meer maatwerk leren, hoe krijg je mensen mee? Kennis delen klinkt leuk, iedereen is het er mee eens dat je niet het wiel opnieuw moet uitvinden. Echter, als je het gaat doen blijkt opeens dat het een behoorlijke verandering is en is het is niet zo vanzelfsprekend dat mensen anders gaan kennis delen. Management moet het voorbeeld geven.

Hoe heb je dit verandertraject binnen PON aangepakt?

Je kunt informeel leren niet afdwingen – maar je kunt het wel organiseren en faciliteren. We hebben gefocust op de groep die ook bereid is kennis te delen. Binnen de Pon academy hebben we naast een redactie een content manager aangesteld, die faciliteert dat er vragen gesteld worden en zorgen dat juiste content erop komt. We hebben ook afspraken gemaakt met de business units: je kunt een online podiumplek krijgen op Drive maar je moet het wel zelf invullen met content. Verder hebben we formeel leren gebruikt als hefboom voor de introductie van informeel leren. We hebben 8000 cursisten die bekend zijn met klassikale trainingen. Vanuit deze trainingen wordt men gefaseerd uitgenodigd om naar Drive te gaan en daar een discussie te starten en kennis te delen. In de pilot werkte dit goed, meer dan 50% van de gebruikers bracht een bezoek en stelde wel eens een vraag.  Dit gaat vaak om hele praktische dingen. In de winterperiode heb je de wielenwissel: hoe richt je dit proces goed in, hoe organiseer je het magazijn?.  Dit werd een levendige discussie. Een ander voorbeeld is dat dealerbedrijven werken met speciaal gereedschap wat op een bepaalde manier wordt opgeborgen. Hierover werd ook kennis gedeeld.

Waar zou je mensen die met sociaal leren aan de slag gaan voor willen waarschuwen?

De interne verandering binnen de organisatie moet je niet onderschatten! Het nieuwe leren spreekt managers aan omdat trainingsdruk en trainingskosten beter beheersbaar worden. Echter, als je het gaat doen, kom je veel weerstand tegen. Je vraagt aan de Pon Academy andere leeroplossingen, je vraagt managers een blog te schrijven of een discussie te starten op het forum. Dat is een hele lastige verandering en hier moet je de tijd voor nemen. Neem de organisatie mee in dit verandertraject, waarbij je managers stimuleert open en transparant te zijn. Je geeft hen een andere kijk geeft op social learning en daaraan gerelateerde benefits voor zowel individu als organisatie. Zoek ook ambassadeurs, een paar mensen die het echt leuk vinden, die heb je nodig.

Wat je nu je visie op sociaal leren?

Ik denk dat digitaal leren belangrijker gaat worden en klassikaal leren minder. Ik geloof daarbij in de beweging van standaard leren naar meer maatwerk leren. Kijk maar naar de nieuwe generatie, die werkt al zoveel met iPad, smartphone en online media. Ik geloof ook heilig in de combinatie van formeel en informeel leren. Informeel leren kan helpen om de kwaliteit van traditionele trainingen omhoog te brengen. Door informeel leren mogelijk te maken op de werkplek kun je veel sneller op het juiste moment kennis vergaren en informatie uitwisselen. Dat heeft positieve invloed op de productiviteit van medewerkers en het plezier in hun job.

Hoe neem je anderen mee in het gebruik van nieuwe media? 7 verleidingstips

Kennis die aanwezig is in de organisatie beter benutten. Slimmer gebruik maken van online beschikbare informatie. De afstand tussen medewerkers verkleinen. Meer voor elkaar krijgen als team door online samenwerken. Zichtbaarheid geven aan de talenten van medewerkers en de kracht als organisatie.

Dit zijn allemaal doelen waaraan je kunt werken middels de inzet van nieuwe media. Dat zie jij helemaal voor je. Maar hoe krijg je die collega, dat teamlid of die manager mee? Om iets voor elkaar te krijgen heb je anderen nodig. Het succes van een nieuwe aanpak, benadering, project, verandering, staat of valt met samenwerking. Wat kun je doen, zeggen, laten zien? In de praktijk blijkt dat anderen enthousiast maken over nieuwe media niet altijd zo vanzelfsprekend gaat. Het vraagt soms om slimme verleidingenstrategieën, doorzettingsvermogen en durf.

Hier volgen 7 tips voor het verleiden van anderen om met je mee te doen:

  1. Je eigen enthousiasme tonen en de ander vragen je te ondersteunen: ik heb jou echt nodig om dit voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld: je wilt nu echt eens die Yammer-chat organiseren want je gelooft er helemaal in dat je op die manier waardevolle input verzameld voor het jaarplan 2014. Bovendien geef je daarmee een nieuwe ‘swung’ aan Yammer. Je hebt de manager nodig om het thema sterk neer te zetten in de organisatie.
  2. Een voorbeeld geven van een positieve ervaring met nieuwe media en daarop voortborduren in het gesprek. Zouden we hier niet meer van willen? Bijvoorbeeld: Je was laatst op zoek naar informatie over een specifiek onderwerp en je directe collega’s konden je er niet bij helpen. Je had je vraag op Yammer gezet en je kreeg uit vrij onverwachtse hoek heel relevante antwoorden.
  3. Aansluiten bij een paar ‘praktische’ opbrengsten van gebruik van nieuwe media. Bijvoorbeeld: het kan de organisatie aardig wat kosten besparen als werkgroepen zo nu en dan op afstand met elkaar overleggen.
  4. In je eigen werk ergens nieuwe media voor inzetten, waar je vervolgens collega’s bij uitnodigt. Iets kleins en laagdrempeligs wat een meerwaarde heeft voor het samenwerkingsproces. Bijvoorbeeld: Je bent een training ‘feedback’ aan het ontwikkelen en je hebt een speellijst op YouTube aangemaakt waar je krachtige filmpjes over dit thema verzameld. Je nodigt collega’s uit om deze speellijst aan te vullen.
  5. Voorstellen om een klein experiment te doen en daarna in gesprek te gaan over nut en noodzaak. Bijvoorbeeld: Je stelt voor om te experimenteren met het gebruik van nieuwe media in de aanloop naar een teamoverleg. Vanuit je overtuiging dat je ook al veel in de voorbereiding met elkaar kunt doen. Je nodigt teamleden uit om allemaal al brainstormend een aantal evaluatievragen te formuleren, zodat je in het teamoverleg vlot een evaluatieformulier kunt ontwerpen.
  6. Iets voor de ander inrichten of aanbieden, zodat de eerste (vaak technische) stap al genomen is. Bijvoorbeeld: richt voor de manager of je collega een RSS lezer in waar je een aantal voor hem of haar waardevolle websites aan hebt toegevoegd. Informeer regelmatig hoe het werkt en blijf hem of haar voeden door mogelijk interessante websites/blogs onder de aandacht te brengen. Ondersteun bij volhouden! De waarde van veel nieuwe media toont zich pas na enige tijd….
  7. In gesprek over een organisatievraagstuk dat speelt en van belang is voor de betreffende manager of collega. Het begrip ‘nieuwe media’ zoveel mogelijk achterwege laten. Bijvoorbeeld: Je bent betrokken bij een nieuw technisch systeem in de organisatie en je krijgt veel soortgelijke vragen. Het lijkt je waardevol om de betreffende kennis beter te delen in de organisatie en makkelijker beschikbaar te maken. Dit proces zouden we kunnen ondersteunen met…

Wat is een aanpak die bij jou al heeft gewerkt?

In de leergang ‘leren en veranderen met nieuwe media’, die in januari 2014 weer van start gaat, leer je niet alleen over tools en trends, maar ontwikkel je ook enkele verleidingenstrategieën die voor jou en in jouw praktijk werken. Een krachtige leeromgeving voor nieuwe aanpakken en benaderingen!

De drempel om sociale media te gebruiken in mijn werk is weg.

Hiervoor had ik het idee dat ik van alles moest met nieuwe media. Nu kan ik goed kiezen en ook bewust besluiten iets niet te doen. Geeft me een rustig gevoel.

Pieterbas Buijs, trainer en adviseur Medezeggenschap bij Stavoor, heeft meegedaan aan de online cursus ‘In 40 dagen Snel en Slim Online aan de Slag‘. Het leek ons leuk om hem te vragen, na ongeveer een half jaar, wat deze cursus hem heeft gebracht.

Hoe dacht je een jaar geleden over het gebruik van sociale media in je werk?

Ik kende een paar online tools. Twitter associeerde ik met sociale media, maar heel veel verder dan de ‘big five’ kwam ik niet. Ik had wel het idee dat gebruik van deze tools een meerwaarde zou kunnen hebben in mijn werk. Dat mijn acquisitie er bijvoorbeeld door versterkt zou kunnen worden.

Wat heeft ‘in 40 dagen online…’ je opgeleverd?

Door deze online cursus heb ik het speelveld van nieuwe en sociale media aardig in beeld gekregen. Ik kan de tools goed in het perspectief van de functionaliteit plaatsen: tools die je kunt gebruiken om informatie te vinden tot tools om een actief en interactief netwerk op te bouwen. Ik weet nu ook beter wat voor type social media gebruiker ik ben. Voor mij zit de meerwaarde echt op het vinden van kwalitatief goede online informatie.

Lees verder

Win een online cursus naar keuze van ‘in 40 dagen online’

Wil je een online cursus naar keuze winnen? Bouw je online reputatie of Snel en slim aan de slag? Doe dan mee aan onze wedstrijd tot 13 december!

Hoe doe je mee?

Maak een originele foto van één van onze ‘in 40 dagen online’ boeken. Je mag de foto online plaatsen op een van de sociale media of mailen. Heb je een e-boek? Dan kun je ook meedoen door een foto te sturen waarop het e-boek zichtbaar is. Je kunt ook meedoen als je de demo-versie van het boek hebt gedownload. Stuur de foto of link naar ons (info@ennuonline.com) voor 13 december of stuur een tweet (@en_nu_online).

Wat kun je winnen?

Degene die de leukste, opvallendste, grappigste foto maakt mag gratis meedoen aan de online cursus ‘Snel en Slim online aan de slag’ of ‘Bouw je online reputatie’ die starten op 13 januari 2014. Je mag dus ook nog zelf kiezen 🙂

Deadline

De deadline is vrijdag 13 december. De ingezonden foto’s zullen beoordeeld worden door een 3-koppig panel en de uitslag zal 20 december worden vermeld op deze website en op twitter.