Navigate / search

De rol van twitter in maatschappelijke verandering

Josien Kapma

Iedere dinsdagavond om 21.00 uur schuiven tientallen mensen verspreid over Nederland nog even achter de computer. Ze doen mee aan de #guusnet Twitterchat, een groepsgesprek via Twitter. Wekelijks staat een nieuw afgesproken landbouwonderwerp centraal. Als moderator probeer ik het gesprek -bestaande uit honderden tweets- enigszins in banen te leiden en maak ik na afloop een samenvatting. Doordat Twitter neutraal terrein is er een grote diversiteit van deelnemers, en een onbekend maar mogelijk groot ‘publiek’. Dat zorgt voor nieuwe volgers en dat op zijn beurt zorgt soms voor onverwachte samenwerkingen. (zie http://www.netwerkplatteland.nl/tag/twitterchat )

Informatietechnologie verandert onze maatschappij. Connecties worden gelegd waar die eerder niet bestonden, een groep losse individuen kan cohesie ontwikkelen waar dat voor het bestaan van internet niet had gekund.Sociale media: polariserend of modererend?
Hoe kunnen sociale media helpen om maatschappelijke issues verder te helpen? Had de polarisatie in het megastallendebat voorkomen kunnen worden als in een vroeg stadium slim gebruik gemaakt was van sociale media? En in het geval van de Hedwigepolder?Sociale media, hoewel nog jong, hebben geen goede reputatie op dit vlak. Een stelling is dat “people go online to argue, rather than to agree”. Toch zit er een grote potentie. Hoe kan Twitter helpen om agreement en ‘samen bewegen’ makkelijker te maken? Dat is het onderwerp dat ik wil verkennen in de webinar van komende week.Eigenschappen van Twitter

Het is verhelderend om de volgende notes on twitter te lezen. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van het werk van danah boyd, een interessante social media-onderzoeker.

Twitter has a directed friendship model: participants choose Twitter accounts to ‘follow’ in their stream, and they each have their own group of ‘followers’. There is no technical requirement of reciprocity, and often, no social expectation of such. http://www.tiara.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/marwick_boyd_twitter_nms.pdf

First, Twitter conversations differ from discussion boards where people come to the discussion intentionally; on Twitter people witness a conversation and are drawn into it. Twitter conversations differ from blogs because the 140 character constraint and the speed with which topics ebb and flow on Twitter makes meaningful discussion difficult. Last, they differ from SMSing and texting as well as Facebook news feeds, all of which are public only to a local neighborhood within one’s network; Twitter conversations (excluding protected accounts) are public to anyone who looks. Through hashtags and the public timeline, people can witness public conversations they otherwise might not, and can participate in conversations they otherwise may not have, but the environment’s constraints limits their ability to do this well. This has implications for access to resources and diversity of information.
(http://www.danah.org/papers/2010/BSTS-TwitterPolarization.pdf)

Twitter affords different kinds of social participation. In the same way a reader has to skim the front page of a physical newspaper to get to the comic section, most Twitter users will be exposed to varied slices of news. Thus, many people may be witnessing diverse conversations, and also participating in topics they otherwise may not have. This can influence how people spread information, how they mutate it, who they talk to, and what they say. The triumvirate of the physical newspaper experience, with an added opportunity for discussion, and constrained by the 140 character limit introduces a new genre of conversation. People may well be exposed to a diversity of opinions on Twitter, and engaging in dialogues with people they otherwise wouldn’t have, but we could do better at supporting them in having meaningful, deliberative conversations.
http://www.danah.org/papers/2010/BSTS-TwitterPolarization.pdf

Twitter veronderstelt dus niet automatisch wederkerigheid; Twitter is ‘neutraal terrein’ en daardoor divers.

The networked audience

Dit leidt tot een ‘netwerked audience’: er ontstaat een los onderling genetwerkt ‘publiek’ dat gebruikers ‘inbedt’ en identiteit verleent en meewerkt aan het discours.

The networked audience … consists of real and potential viewers for digital content that exist within a larger social graph. These viewers are connected not only to the user, but to each other, creating an active, communicative network; connections between individuals differ in strength and meaning (Haythornthwaite, 2002; Boase et al., 2006).
http://www.tiara.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/marwick_boyd_twitter_nms.pdf

In online agri-food discussies in de US, NL en Europa worden deze netwerken en losse ‘zwermen’ (networked audiences) zichtbaar. Twitter, via het gebruik van hashtags, speelt hierbij een belangrijke verbindende rol.

Complexe veranderingen

Wat kunnen networked audiences bijdragen aan complexe veranderingen (zoals rond megastallen en de Hedwige-polder)? Er zijn veel betrokkenen, diffuse verbanden, en onvoorspelbare uitkomsten. Veranderingen in complexe omgevingen zijn niet op te leggen via een centrale regie, alleen al omdat er niet éen leider/institutie voldoende autoriteit heeft. Complexe veranderingen zijn hooguit te beinvloeden door samen te bewegen.

De hypothese is dat door te werken aan en binnen networked audiences, ‘samen bewegen’ makkelijker wordt. Direct bewijs hiervoor is natuurlijk lastig te geven, aanwijzingen zijn er wel. Hoewel het opzichzelf ook weer nieuwe conflicten aan het licht brengt.

…In combining public-facing and interpersonal interaction, the networked audience creates new opportunities for connection, as well as new tensions and conflicts.

Van harte uitgenodigd..

..om dit op 11 september samen verder uit te denken. Want er ligt een belangrijke rol voor professionals als wijzelf. Kritische analisten en intermediairs die dergelijke processen volgen, duiden, van informatiediensten voorzien en beinvloeden zijn misschien meer nodig dan ooit, maar staan tegelijkertijd voor moeilijke vragen rond economie, regie of organisatie.

Deelnemers aan het webinar nodigen we uit om alvast vragen en verwachtingen in het reaktie menu van deze blogpost te plaatsen. We willen jullie ook vragen om in de komende week de twitterstromen van #Guusnet  ,   #toekomstglb  ,   #capreform    te volgen en om een draad op je eigen vakgebied te volgen.  Benoem in deze twitterstromen wat je opvalt? waar je verbindingen tussen mensen tot stand ziet komen? En waar je meerwaarde van deze twitterstromen ziet?

Over Simon Koolwijk (22 Posts)


Meer blogs geschreven door Simon Koolwijk

Comments

josien kapma
Reply

op Twitter de volgende reacties. Een gesprekje tussen joitske, @Analyticus (is hij deelnemer aan de leergang?) en mijzelf:

analyticus: Twitter is toch vooral ook peer-cheering..

josien: zo ervaar ik het slechts soms

joitske: @josien @analyticus kun je zelf wel kiezen – anderssoortigen volgen bijvoorbeeld?

josien: zie bv dit gesprek, reactie op de actualiteit, resultaat van een ‘networked audience’ http://sfy.co/d7c1

(Dit is een voorbeeld uit de actualiteit. De baas van Wageningen universiteit, Aalt Dijkhuizen, heeft in Trouw geroepen dat landbouw intensiever moet. De halve wereld viel over hem heen en de dag na het artikel ging hijzelf in discussie op Twitter met oa journalist Mac van Dinther en Marianne Thieme van PvdD. Bovenstaande shortlink gaat naar de geselecteerde tweets.) Analyticus reageert:..

Analyticus: @joitske @josien De ‘engaged’ tweeps volgen iid een diversiteit aan meningen. Maar ik zie in deze politieke periode weinig samen verderkomen

josien: @Analyticus eens. de verkiezingen hebben nog geen onderling genetwerkt publiek en roepen vooral in hun eigen straatje

Ik ben het inderdaad eens met Analyticus. Veel politici gebruiken twitter toch vooral om te zenden. Is het idee van een meer of minder ‘networked’ audience hierbij bruikbaar? Voor mij wel, voor jullie?

Sibrenne Wagenaar
Reply

Ik vind het wel boeiend om na te denken over de waarde van Twitter als het gaat om het stimuleren van ‘bewegingen’. Heb net deze ochtend een blogpost van Luis Suarez gelezen waarin hij zegt ‘Twitter is where conversations go to die’. http://www.elsua.net/2012/08/20/twitter-is-where-conversations-go-to-die/

Hij zegt daarbij: “We are just now far too busy with ourselves with our key, important messages, that we would want to blast out to our networks thinking we know better than them what they need, even if we haven’t asked them first about it!, because we all feel conversations are just that: sharing your messages never mind everyone else’s. Why bother, right? I mean, you don’t have time for that. You need to move on! You are just far too busy with things, right? See? ”

En ik herken de grote lijnen van zijn bericht wel. Het lukt mij ook zeker niet om alle berichten te lezen. En ik vraag me ook wel af of dat nodig is hoor. Focus, focus en maak keuzes. Maar om een echte dialoog vorm te geven, of bij een goede dialoog aan te haken, moet je wel de tijd nemen je erin te verdiepen en er even bij te blijven. Maar goed… de vraag die ik nu heb is in hoeverre een goede dialoog nodig is om beweging te creëren. Of gaat het daarbij om andersoortige interactie online?

Simon Koolwijk
Reply

Dag Josien, ik heb de twitterstromen van #guusnet, #toekomstglb , #capreform bekeken. Zo als scrollende door de reakties, zie ik zelf nog niet een logisch verband tussen de reakties van de deelnemers en de doelen van deze twitterstromen. Of te wel wat zijn de overkoepelende doelen van deze stromen, waar moet het naar toe leiden?
Ikzelf gebruik twitter met name om experts en interessante mensen te volgen, die iets interessants te zenden hebben. Zelf zend ik ook. Dus zie het medium met name als een kennisdeling en kennisverrijkingstool. Maar voor discussies vind ik het interessanter om gebruik te maken van discussie fora’s zoals linkedin, yammer en Ning. Dus vraag. Wat zijn de achterliggende doelen van deze twitterstromen en wat zijn tot nu toe de opbrengsten?

josien kapma
Reply

oef, de lange ‘rant’ van elsua raakt wel een punt. het was vroeger leuker, echter, puurder…

Voor mij is Twitter het sociale medium dat naar buiten reikt, nieuwe connecties verzorgt. Mijn ca. 30 permanente zoekopdrachten zijn als grote antennas gericht op het universum aan conversaties. Dat is anders bij Facebook (vooral oude bekenden), blogs (vroeger kwam ik op blogs door mijn rss reader, nu via twitter) en discussiefora (een paar).

Steven Scheer
Reply

Dag Josien, hier een nog niet echt begonnen twitteraar, wel een account aangemaakt maar het zegt me weinig. Tot nu toe ook alleen op PC. Wat je schrijft spreekt me wel aan, en een check van #guuswerkt geeft me wel een idee van mogelijke dwarsverbanden: je kunt b.v. in gesprek raken met iemand waar je het (al dan niet) mee eens bent, en dan is er in zekere zin een nieuwe relatie gelegd, of er wordt een andere hastag genoemd die misschien leidt tot een discussie over een vergelikbaar onderwerp. Vond het ook interessant om te kijken wat een zoekopdracht van een door mijzelf gebruikte hashtag opleverde. Dus er is van alles en nog wat.

Het geeft mij een ander beeld dan wat ik tot nu toe bij twitter had, namelijk dat het eigenlijk alleen zenden is van wat jij, als persoon, aan het doen was, zonder speciaal een inhoudelijk thema. En dat nieuwe beeld is positiever, geeft me ook meer motivatie om het te gaan proberen.

Vragen aan jou met het oog op het seminar 11 sept: Zoals gezegd, ik begin. Ik wordt aangeraden om het eerst maar te proberen. Maar aan de andere kant vindt ik zo misschien opnieuw een wiel uit en kost dat toch veel tijd. Stel: Ik ben in een bepaalde inhoud geïnteresseerd zoals bijvoorbeeld cultuurverschil tussen Nederland en België. Kan ik daar iets mee via twitter, en zo ja, hoe zou ik dat aan kunnen pakken?

Steven

Annette Kimmel
Reply

Hoi Josien, ik heb nu sinds maart een twitteracount. Ik volg voornamelijk en zend niets zelf. Ik vind dat als ik niets zinvols de melden heb ik ook niets moet zenden. Ik haal uit de twitter berichten vooral verwijzingen naar teksten en filmpjes waarvan ik vind dat ze relevant zijn voor mijn werk. Het fenomeen discussie op twitter begrijp ik nog niet helemaal. Dat ervaar ik nu ook weer als ik naar #guusnet, enz kijk. Ik mis een kop en staart en moet eerlijk zeggen dat alle tekens die gebruikt worden mij ook nog niet zo veel zeggen. Dus ik ben tijdens het webinar benieuwd naar hoe dit opgezet wordt en hoe ik hier meer van zo’n discussie kan begrijpen zodat de stap om zelf iets te plaatsen verkleint wordt.
Tot de 11de!
Annette

josien kapma
Reply

steven, annette,
dank voor jullie leuke vragen, die een wat uitgebreider antwoord verdienen. Ik kom er graag op terug tijdens het webinar.

Sibrenne Wagenaar
Reply

Josien, ik ben nog wel benieuwd…. kun je dit soort discussies (en dan heb ik het idee dat een ware discussie nog best uniek is) echt ‘opzetten’? Of ontstaan ze en is het de kunst om ze vervolgens te pakken en te stimuleren? En welke rol zouden wij hierin kunnen vervullen? Wellicht iets voor morgenavond? #zinin!

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

Subscribe without commenting