Navigate / search

De donkere kant van online interactie …

Bij artikelen over sociale media worden vooral de voordelen benadrukt: we kunnen nu zelf een beweging starten rond een iets wat ons bezig houdt (in zeven stappen!), zonder kosten met de hele wereld uitwisselen en bellen (via skype), of zoals Esmée Denters via youtube beroemd worden. Zelf ben ik ook vooral enthousiast en zou niet graag terug naar de tijd voor sociale media.

Toch moet je ook oog hebben voor de nadelen en de donkere kant van sociale media. Denk aan cyberbullying en haatgroepen. Of aan privacy issues. Bij sollicitaties wordt er gezocht naar informatie en kan er iets boven komen waar je niet trots op bent. En ook inbrekers lezen mee op twitter wanneer je op vakantie bent. En de snelheid waarmee informatie wordt rondgestuurd op internet via blogs en twitter leidt tot hypes en maakt ruimte voor manipulatie. Journaliste Nicole Carlier beschrijft in het artikel ‘knetter van twitter‘ hoe je moeilijk los kan komen uit haar relatie als je je ex voortdurend tegen komt online. Lees verder

Het grote kleine onzichtbare (2)

Veel activiteiten die horen bij een succesvolle discussiesite of online community zijn niet zichtbaar. Het zijn vaak kleine interventies buiten het zicht van de communitysite die maken dat mensen zich vertrouwd voelen en bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan en lid te blijven. Juist door de onzichtbaarheid van deze rol en dus gebrek aan kennis erover komen veel online discussies niet van de grond. Dit is deel 2 van een tweeluik over de onzichtbaarheid van online faciliteren. Lees deel 1 ook.

De combinatie van kleine acties maakt dat er leven in de brouwerij komt. In deel 1 noemde ik een aantal voorbeelden waarbij door een simpele handeling, zoals het sturen van een enkele e-mail, een groep mensen in beweging komt. Of juist niet door het achterwege blijven van die kleine handeling. Lees verder

Jongeren in Moldavië wegwijs op het internet

Moldavië behoort met haar Bruto Nationaal Produkt tot één van de armste landen van Europa.   Mocht je denken dat ze achterlopen op ’t gebied van web 2.0, internet en inzet van moderne media, dat heb je ’t helemaal mis.  Tijdens ’t projekt  ‘Youth in the Center’   (een gezamenlijk projekt van Kontakt der KontinentenProni  Centre for Social Education, Pro Community Centre en Hogeschool Windesheim – Zwolle)  hebben jongeren van 4 dorpen een internet platform via Odnoklasniki opgezet.    Met deze russische versie van facebook wisselen jongeren  ervaringen, foto’s en vragen met elkaar uit.  Het platform werd afgelopen zomer geïnitieerd, nadat jongerenleiders uit 4 Moldavische dorpen aan een zomerschool hadden meegedaan.

Toen ik in maart jl. in Moldavië een training over professionele vaardigheden in het verkrijgen van een baan deed,  deelden de jongeren foto’s en impressies via Odnoklasniki. Zie hieronder een youtube video, waarin één van de jongerenleiders over haar ervaringen vertelt. Lees verder