Navigate / search

Wat voor type facilitator ben jij?

Elke facilitator heeft een eigen stijl en aanpak. Hoe faciliteer jij? Wat kenmerkt jou? Ben je iemand die nadrukkelijk aanwezig is en een redelijk sturende rol heeft in het proces? Of vervul je vooral een rol op de achtergrond en laat je de groep zoveel mogelijk zelf aan het werk? Op de website van Anecdote vond ik een mooi overzicht van verschillende typen facilitators, met bij elk type een karakteristieke cartoon.

1. De onzichtbare facilitator

2. De kameleon

3. De dictator

4. De dirigent

5. Meebewegend

6. Als leren fietsen

Lees verder

Rol van de facilitator – Gevoel van gezamenlijkheid en luisterende oren creëren

Door een organisatie (ICCOTogetthere), die Junior Deskundigen (25 – 32 jaar) uitzendt naar ontwikkelingslanden, werd ik gevraagd om een electronische uitwisselingsseminar te faciliteren.  Deze jonge deskundigen begeleiden lokale ontwikkelingsorganisaties met management expertise op het gebied van projectmanagement, onderwijs,  mensenrechten en lokale economische ontwikkeling.  Ze werken over diverse werelddelen, varieërend van Indonesië, Zimbabwe, Cameroen tot Peru.  Tien adviseurs lieten via e-mail wisseling weten dat ze aan het virtuele seminar wilden meedoen.

Young professional in actie
Young professional in actie

Samen met de coördinator in Nederland van de uitzendorganisatie werd een e-onderzoek via Freeonlinesurvey uitgezet.  Wat houdt je op dit moment bezig?  Waar loop je tegen aan?  Wat zou je tijdens het seminar willen bediscussiëren?  Wie wil meedoen aan de opzet van het proces? Wie wil een artikel over de uitkomsten van het seminar schrijven?  Dit waren een aantal vragen die in het onderzoek werden gesteld. Lees verder

Wat kun je als online facilitator doen om mensen met koudwater vrees te begeleiden?

Image by mooste via Flickr

In november (vorig jaar kan ik nu zeggen!) hebben we de tweede workshop online faciliteren gehad. Een ruime week online en aan het einde een dag face-to-face. Ik ben erg voor het online beginnen. Het leuke was dat we vooraf in de geplande chats al een aantal vragen van deelnemers konden bespreken en met elkaar al veel goede tips konden verzamelen. Ook werd duidelijk wie al veel ervaring had en waarmee. Op de dag zelf konden we daarom een behoorlijke verdiepingsslag maken.

Een belangrijk terugkomende vraag (die auteurs over sociale media nooit behandelen omdat zij het hebben over de grote massa die al online is…) is hoe je nu om kunt gaan met mensen die online communiceren niet kennen/niet prettig vinden/of liever gewoon afspreken ‘want je hebt toch face-to-face contact nodig om samen te werken’. In de meeste groepen zul je deze mensen wel tegenkomen. Lees verder