Navigate / search

 • Leergang

  Wil jij je gedegen verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media bij leren? En vaardigheden ontwikkelen om dit in jouw praktijk toe te passen? Doe mee aan deze 8 maanden durende leergang

 • Workshops

  Leren hoe je tools als Yammer, Feedly en Instagram kunt gebruiken bij leren en veranderen? Nieuwsgierig naar vormen van blended leren? Of behoefte om je vaardigheid in online faciliteren te versterken? Dit kan met een workshop op maat

 • Webinars

  Online in gesprek met professionals als Jane Hart, Nancy White of Harold Jarche. Makkelijk vanaf je eigen werkplek. Met een klein groepje deelnemers echt aan het werk. Kijk hier voor een overzicht van geplande webinars

 • Boeken

  Zoek je verdieping door te lezen? Ons boek 'En nu online' en de werkboekenreeks 'In 40 dagen online...' vind je hier: Onze boeken

Tools: van brainstorm tot mindmap

Even brainstormen. Hoe vaak pak jij deze werkvorm uit de kast? Post-its erbij, viltstiften, groot vel papier. Het kan een heel effectieve vorm zijn om een collectief proces te stimuleren. Naast deze fysieke vorm zijn er echter ook allerlei tools en apps om een brainstorm online te ondersteunen. Dat kan krachtig zijn voor een brainstorm over een langere tijdsperiode, of wanneer men vanaf verschillende geografische plekken deelneemt. Sommige online tools bieden echt een nieuwe dimensie doordat de ideeën ook video’s, foto’s en URL’s kunnen zijn.

Verschillende typen brainstorm tools op een rij

Ik zie brainstormen als een creatieve techniek om snel veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Met als belangrijk kenmerk dat het waardeoordeel over de ingebrachte ideeën wordt uitgesteld tot alle ideeën zijn verzameld. Brainstormen is meer dan ‘zomaar wat dingen samen bedenken’: als je de techniek goed toepast zorgt het voor een creatieve omgang met je gedachten.

Er is een grote verscheidenheid aan tools te vinden die de mogelijkheid bieden om online te brainstormen. Mijn favoriete vier tools:

Padlet

Deze tool gebruik ik vaak vanwege zijn gebruiksvriendelijkheid en prettige uitstraling. Padlet is een virtuele muur waar je met meerdere mensen op kunt werken. Gebruik is gratis en inloggen is niet nodig, je kan direct aan de slag. Het werk wordt automatisch bewaard en je kunt het ook nog downloaden.

Padlet leent zich goed voor een brainstorm in tekst en beeld. Uploaden van beelden gaat vlot. Clusteren van de opbrengst kun je meenemen in de online opdracht die je de groep geeft, maar je kunt ook besluiten om het clusteren juist samen te doen (online of in een fysieke setting).

Groupzap

Deze tool maakt ook gebruik van kaartjes op de virtuele muur. Het heeft een los karakter wat mij uitnodigt tot brainstormen. Kleurgebruik is belangrijk, er zijn verschillende soorten kaartjes (klein, groot, overlappend) en je kunt afbeeldingen uploaden. Daarnaast is er een reeks icoontjes beschikbaar om als een soort ‘stem’ te gebruiken: wat vind je van een idee? Pijlen en lijnen gebruik je voor het duiden van clusters en onderlinge verbindingen.

 

Stormboard

Deze tool werkt ook met kaartjes die de look & feel van een post-it hebben. Kaartjes hebben een eigen kleur en zijn te vullen met tekst, een afbeelding, een video of een tekening. Je kunt kaartjes onderling met elkaar verbinden door pijlen en je hebt de mogelijkheid om stemmen uit te brengen op ideeën. Geef bijvoorbeeld elke deelnemer aan de brainstorm tien stemmen om uit te delen en bespreek de opbrengst. Ook hebben deelnemers de mogelijkheid om een reactie te geven op een kaartje. Stormboard bezit tevens een chatroom waarin je met elkaar kunt uitwisselen als je op hetzelfde moment in de online omgeving aan het werk bent.

 

Thinglink

Een leuke tool om te bekijken is Thinglink. Hiermee kun je een afbeelding verrijken met video, audio, tekst en andere afbeeldingen. Je voegt informatie toe middels kleine symbolen op de afbeelding. Als iemand daar dan met zijn muis overheen gaat verschijnt de aanvullende informatie die bij het symbool hoort. Hier vind je een voorbeeld van een interactief ganzenbord: http://www.thinglink.com/scene/311559031955128322#tlsite

 

Hoe werkt een brainstorm online?

Hoe pas je deze tools toe in een online omgeving? Wat kun je van deelnemers vragen en verwachten?

 • De meest eenvoudige manier voor online brainstormen is dat je de groep een heel helder vertrekpunt meegeeft voor de brainstorm (een vraag of een term) en ze uitnodigt om online, op een voor hen geschikt tijdstip, hun associaties te geven. Ter voorbereiding heb je de virtuele muur gemaakt en ook daar het beginpunt helder weergegeven. Je kunt overwegen om het online werken in twee stappen op te delen: (1) de komende drie dagen gaan we brainstormen en (2) vervolgens heeft de groep twee dagen tijd om te stemmen of te clusteren, waardoor je het proces wat sterker begeleidt.
 • Een andere mogelijkheid is om een brainstorm te doen op een moment dat de hele groep online is. Dan gebruik je een brainstormtool naast een Skype-achtige verbinding, zodat je elkaar ook hoort. De virtuele muur is dan de gezamenlijke werkplaats.
 • En wat ook heel effectief kan werken is om een brainstormtool te gebruiken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. In plaats van gele post-its te plakken op een flipovervel, heeft iedereen een tablet of laptop voor zich. Aan het werk!

De belangrijkste tip om online brainstormen te laten werken is de verschillende brainstormstappen goed te doordenken: wat vraag je deelnemers online te doen, welke input neem je mee naar de fysieke bijeenkomst en welke brainstormstappen onderneem je dan nog met elkaar. En neem daarbij de technische mogelijkheden van de tool goed in acht. Bij de ene tool kun je deelnemers laten stemmen, bij de andere tool kun je middels lijnen onderlinge verbindingen aangeven.

 

Dit artikel is ook verschenen in het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling, nr. 1 2015.

“If what you are working on is not worth sharing, why are you working on it?”

Jane Bozarth is the writer of the book Show your Work. She is really a multi-talented person, she can talk without stopping, play ukelele and she can work outloud…We experienced all these talents in the webinar with Jane. Though she started by saying  “I don’t have anything to talk about” she continued talking  for 1,5 hours :)..

What is Show your Work?

“Show Your Work” = working out loud, it is about narrating your work. She did her dissertation about communities of practice and discovered that there is a gap between what we do at work and what we report in staff meeting. We have a lot of information about what colleagues do, but not exactly HOW they do it.Sharing makes it possible for others to learn from you. Knowledge workers have a lot of tacit knowledge and can use the tools available, for instance a phone with camera to actually share how they are doing a certain job. Sharing doesn’t necessarily have to be through digital tools, however, the digital tools available make it much easier to share something rapidly and widely. We’re coming to an age where we can’t know everything alone. We are now dealing with a more complex environment and it becomes harder to do things alone.

Why do people share how to fish and not how they fix things at work?

Jane is also puzzled when people don’t think about sharing at work. She observes that some people record a video on how to fish and share it on Youtube in their free time but don’t do the same at work. One of the reasons may be that “How to” information is easy to find on internet and complex issues, the tacit knowledge are much less shared. Brown and Duguid have written extensively about this aspect of tacit knowledge. Jane illustrated this with the example of a person who got a lot of things done within her organization and documented his work before he retired. However, nobody every became as good as he was despite the documentation. The reason is that the little tricks of the trade are very important and those are not easily captured in documentation. Interviews and questions may help to get tacit knowledge out. However, we are not very good asking the right questions to colleagues either, we don’t probe on how somebody managed to do something. We talk about our work all the time, but rarely about ‘how did you do this?’ Visuals can be helpful too, a cookbook with recipes is explicit knowledge, videos or pictures already provide a view into the tacit knowledge.

“if what you are working on is not worth sharing, why are you working on it?

We all have the experience of doing something and afterwards finding out somebody has done that before. Often in organizations people don’t take the time to share. The reason for this is that people don’t have the mindset of sharing. In fact in every project you should take a pauze and reflect whether there are other people who might be struggling with the same issues? This doesn’t mean that you share every pencil you sharpen.. but “if what you are working on is not worth sharing, why are you working on it?” (a quote from Steve Nguyen working at Yammer).

Starting Working Outloud in organizations

In an organization you may start by identifying the people who are already doing it. We may help management change the questions.. “what was your most difficult, successful phone call today?” “what did you learn this week?” in stead of “what did you learn from this project?” A big challenge of working outloud in organization is making sure everything is findable. It helps to have some known spaces like Yammer. It is good to get better in tagging. A search function is also important. Within an organization you may help people in their decisions what to share where; what to share via mail, something else via the internal Yammer and other things in public.

Sharing successes or failures?

Sarah Brown Wessling was teacher of the year and got video taped during a lesson when everything went wrong in a drama/literature class. She didn’t stop the video but continues and later explains what went wrong. She published it publicly on a teacherchannel. This may be very useful for new teachers. It was possible for her to share this in public because she is very confident, she has been rewarded. It needs quite some courage to do this in public. Doctors who organize a morbidity and mortality meeting to discuss a patient who died also talk about failures, this is part of their professional culture. It is part of working and learning outloud, however it is not share publicly.

Tooling

It doesn’t really matter what tools are used.Virgin media provided everybody with snagit to take screenshots. Yammer can be a great tool. There is the example of copying machine repair persons who send pictures to others. Even email is possible. Hurray!

A last tip from Jane before she ran out of words: “Remember- it’s about showing the WORK, not necessarily photos of your face. That might overcome shyness.”

Tip: read also the blogpost ‘zoek the learnnuggets‘ by Marjan Engelen..

Tweets vliegen door je tijdlijn. Tips voor faciliteren van een twitterchat.

Heb jij wel eens meegedaan aan een twitterchat? De #bzv gevolgd tijdens het kijken naar Boer zoekt Vrouw? Daar vinden hele gesprekken tussen kijkers plaats. Samen met Joke van Alten faciliteer ik elke twee weken een twitterchat over DoenDenkenDelen: de #DDDchat. Met andere geïnteresseerden proberen we het concept DoenDenkenDelen te verkennen, ontwikkelen en vorm te geven in onze werkpraktijk.

Twitter egg and bird by nishad2m8
Twitter egg and bird by nishad2m8

Twitter als open platform.

Bouwen aan een netwerk geïnteresseerden

Meedoen is laagdrempelig

Vanuit je luie stoel mee-twitteren over een interessant onderwerp

In deze blog geen verdere aandacht voor de inhoud. Doe vooral een keertje met ons mee! Maar we hebben in de afgelopen tijd al enkele waardevolle inzichten opgedaan over het faciliteren van zo’n twitterchat. Interactie en kennis delen met een flinke groep mensen in zo’n chat vraagt wel wat. Het kan al snel overweldigend zijn: tweets buitelen over elkaar heen, soms in een razend tempo. Wie reageert waarop? Met al 15 deelnemers vliegen de tweets door je tijdlijn. Zowel faciliteren als meedoen vraagt om oefening. Hier onze ervaringen en ideeën omtrent het faciliteren van twitterchats:

 • Bereid de tweetchat inhoudelijk goed voor. Wij zorgen vooraf voor duidelijke focus, uitgewerkt in een paar leidende vragen. Via onze website vragen we deelnemers om hun vraagstukken rond het thema te delen. Deze brengen wij dan in tijdens de chat.
 • Het is erg fijn om een tweetchat met in elk geval twee mensen te faciliteren. En daarbij een rolverdeling af te spreken. Eén facilitator richt zich op het inbrengen van de chatvragen en het samenvatten van antwoorden, de andere facilitator kan reageren op tweets, doorvragen en tweeps met vergelijkbare vragen aan elkaar koppelen. Deze ondersteunende rol is stimulerend en verdiept de chat echt. Vooral het doorvragen en vragen om verduidelijking is belangrijk.
 • Het is voor ons bij aanvang vaak een verrassing wie gaan deelnemen aan de tweetchat. We willen een volgende keer starten met een ijsbreker: bijvoorbeeld iedere aanwezige een foto laten maken van je uitzicht en je zo even voorstellen. Daarnaast kan de ondersteunende facilitator iedereen die zich mengt in de discussie ook welkom heten. Vooral voor nieuwe deelnemers kan dat prettig zijn, “je bent gezien”.
 • Retweet reacties en vragen van deelnemers die je erg interessant vindt. In de veelheid van reacties kunnen zij verloren gaan en zo haal je deze weer naar boven in de tijdlijn.
 • Een tijdsplanning werkt en bewaak die ook! De ijsbreker kan 5 minuten duren en dan kan het inhoudelijk deel beginnen. Wij zorgen steeds voor zo’n 4 à 5 vragen en voor elke vraag rekenen we 10 minuten. Wij eindigen de laatste 5 minuten met de vraag of iedereen de opbrengsten van de tweetchat wil delen. Dat leverde tot nu toe mooie inzichten op.
 • Wij maken een samenvatting van de tweetchat en publiceren deze in Storify. In de Storify zetten we de vragen, antwoorden en reacties helder onder elkaar. Er ontstaat zo een logisch verhaal. Voor zowel de deelnemers aan de chat als geïnteresseerde niet-deelnemers blijkt dit uitnodigender om te lezen dan om alle tweets terug te halen. De storify roept ook nieuwe reacties en vragen op.
 • Tweet een link naar de Storify zodat je daar ook nieuwe geïnteresseerden mee kunt trekken naar volgende tweetchats.
 • Reflecteer als facilitators op de inhoud van de chat en publiceer deze. Wij gebruiken de Storify om te onderzoeken wat rode lijnen waren en reflecteren daar vervolgens samen op. Dit helpt ons echt om de diepte rond het concept DoenDenkenDelen in te gaan. Wij tweeten ook weer een link naar onze reflectie, dat heeft ons opgeleverd dat we nu contact hebben met en gevolgd worden door mn een groep professionals uit de VS die ook dit concept aan het verkennen en uitwerken zijn.
 • Een tweetchat lijkt vooral te werken als je een concept wilt verkennen met een grote groep mensen. Wij merken dat we vooral vragen en inzichten naar boven halen. Het is  ook interessant als je  zoek bent naar professionals buiten je netwerk die iets te zeggen hebben over het concept.
 • Technisch: werk in een tool als Tweetchat of Twubs.  Deze tools zorgen ervoor dat de #DDDchat automatisch in elke tweet opgenomen wordt, wat veel extra typen scheelt.
 • Meer algemeen: onze twittervolgers krijgen een uur lang een twitterexplosie in hun tijdlijn. Zeker als zij ook andere deelnemers volgen. Het kan aardig zijn om voorafgaand aan de tweetchat hen te attenderen op dit gegeven.

Tot zover onze opbrengsten. We zijn benieuwd naar tips van anderen die tweetchats faciliteren of van deelnemers die nog ideeen hebben om de chats te verbeteren.