Navigate / search

 • Leergang

  Wil jij je gedegen verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media bij leren? En vaardigheden ontwikkelen om dit in jouw praktijk toe te passen? Doe mee aan deze 8 maanden durende leergang

 • Workshops

  Leren hoe je tools als Yammer, Feedly en Instagram kunt gebruiken bij leren en veranderen? Nieuwsgierig naar vormen van blended leren? Of behoefte om je vaardigheid in online faciliteren te versterken? Dit kan met een workshop op maat

 • Webinars

  Online in gesprek met professionals als Jane Hart, Nancy White of Harold Jarche. Makkelijk vanaf je eigen werkplek. Met een klein groepje deelnemers echt aan het werk. Kijk hier voor een overzicht van geplande webinars

 • Boeken

  Zoek je verdieping door te lezen? Ons boek 'En nu online' en de werkboekenreeks 'In 40 dagen online...' vind je hier: Onze boeken

More than Blended Learning

You will probably be familiar with the concept of blended learning. We use blended learning methods already for a long period of time: coaching, video, self-study, group assignments. The term is hot, and it might be because of the extra possibilities we have within reach due to all new technology. Clive Shepherd wrote the book ‘More than blended learning‘. We met him at the Learning Technologies conference in London last January. Impressed by the clear framework for designing blended learning, we asked him to join us in an interactive webinar. And he did on June 9th! Here  a reflective blogpost on this webinar…

You might consider reading this blog with a learning activity in mind. In this way the ideas offered will fall right into place.

We started by reflection on the assignment we received beforehand, to watch the story of ‘Nicole started a new job with Lebeau in Brighton‘. This story shows the power of a blended approach: the introduction program matched here needs, there was a strong mix between content and starting to know people, she felt rewarded for her knowledge, she had the opportunity to choose and give direction to her own learning process, and it looked good and was a bit fancy (which fitted the branche she started to work for).

How ‘blended’ is your design approach at the moment? What are reasons for you, from a didactical point of view, to blend?

PIAF: Preparation, Input, Application, Follow-Up

On the basis of a ‘Dance Lesson’ example, Clive shows us how PIAF works. PIAF can be seen as a mix of ‘courses’ and ‘resources’. The Preparation phase makes sure that the learner is properly geared up for the course and that the course is aligned to the learner’s need. The Input phase is a phase we are familiar with, in general :-) The Application phase ensures that there are plenty of opportunities for the learner to consolidate the skills and build confidence. And the Follow-up phase is a way of support for the learner to continue his or her journey.

 

 

 

 

How would the PIAF framework look like for your learning activity? Probably, Input and Application are the easiest phases to fill in?

For our (Ennuonline) learning trajectories we have an intake with participants and now and then an online lunch to get to know each other. And we really notice a difference in online activity with or without an online lunch! We might pay a bit more attention to the follow-up phase.

Blended by…

Next step is to blend it with the social context.  Clive shows us four different ways: (1) individual, (2) one-to-one, (3) group, and (4) community. I think they speak for themselves? Interesting way to look at the community way is what Clive writes in his book: “learn by interacting with a wider community, whether that’s other employees in the same organization or all those out there on the Internet.”

What is your primary social blend? How could you go one step further and add a new blend to your learning trajectory? What would be the value of that?

You can also blend with different learning strategies: exposition (one-way delivery of information), instruction, guided discovery (try things out and reflect on what you’ve learned) and exploration, which has to do with access to people and information.

 

 

 

 

 

 

 

 

I can hear you thinking… when do we come across the ‘online’ blend? The third and fourth way of blending take this into account: blending by delivery channel (the mechanisms you use to engage the learner) and blending by mode of communication (synchronous and asynchronous). When do you use a face to face setting, offline media, online media? And what are ‘unmediated’ situations you can use for your learning trajectory? My experience is that it works to think more explicit about those options and weigh when to use what blend. As a learning designer, you believe in certain learning and design principles, and these will steer your work. Now and then, sharpen your view on possible approaches and work more explicitly with a framework like Clive offeres, might strengthen your work. By the way… the book is full of tips when to use what blend. Very practical written.

Last design question for you… how is your blend of delivery channels? When you would add a new channel, what would that be? What are advantages and drawbacks? How could you overcome these?

In our webinar with Clive, we worked on one case, brought in by a participant. Very impressive to see Clive working with these frameworks and, in this way, bring clarity and a new dimension to the case. It definitely showed the value of using a specific design approach in our work. What did it bring you?

The blended induction program of Nicole in Brighton

In preparation of our webinar with Clive Shepherd Tuesday 9th June about ‘more than blended learning’ we have a story for you to analyze. It is the story of Nicole. Nicole is a French woman, going to work for Lebeau in Brighton (Lebeau is a fashion brand). She is sharing her experiences with her induction program. Watch the story unfold in three videos:

Why you think the induction program of Nicole was successful? What elements can you translate to your own learning programs? Please share this in the comments of this blog.

Bekwaamheden voor sociaal leren

Wat is sociaal leren? Ik gebruik hier de definitie van Marcia Conner:

I define social learning as participating with others to make sense of new ideas. Augmented by a new slew of social tools, people can gather information and gain new context from people across the globe and around the clock as easily as they could from those they work beside.

Sociaal leren is niet nieuw maar krijgt wel een hele nieuwe dimensie door de mogelijkheden geboden door sociale tools als Blogs, Twitter, Google plus, LinkedIn groepen etc. De cultuur op het sociale web is open; informatie en verhalen worden makkelijk gedeeld – dit geeft een boost aan mogelijkheden om ook professioneel uit te wisselen. Dit vraagt wel om bepaalde bekwaamheden en mindset. Daarover gaat deze blogpost.

Het omgaan met privacy en intimiteit op het sociale web is anders dan bij face-to-face-contacten. Bij deze
contacten is het zo dat hoe meer mensen er aanwezig zijn, hoe minder mensen geneigd zijn om voor hun gevoel intieme zaken te bespreken. Dit geldt in het algemeen niet voor sociale media. Hoewel het gedeelde vaak publiek toegankelijk is, zijn het wel intieme conversaties via het web. Op Twitter werd de vraag gesteld of het contacten opbouwen via Twitter lijkt op contacten opbouwen met collega’s. Tenslotte gaat het op Twitter ook om het opbouwen van wederzijdse hulprelaties. Het antwoord van een twitteraar was echter heel resoluut: ‘Oh ja, maar relaties op Twitter zijn anders, minder bevooroordeeld en veel opener…’ Dit openlijk delen vindt niet iedereen prettig. Professionals die beginnen met bloggen zullen een steile leercurve doorlopen om te leren openlijk te schrijven over hun ervaringen, mislukkingen en vragen. Het is echter een wijdverbreide misvatting om te denken dat sociale media vooral voor privégesprekken en -gebruik zijn en geen invloed hebben op het werk.

Het leggen van online-contact gaat toch anders dan wanneer je elkaar regelmatig fysiek ontmoet. Dat laat het Twitter-voorbeeld goed zien. Wellicht spreekt iemand je online eerder aan vanwege een gedeelde inhoudelijke interesse. Iemands doen en laten maak je online minder snel mee. En het vraagt om een bepaalde mate van openheid en intimiteit in de uitwisseling om een relatie op te bouwen. Je kunt elkaar gemakkelijk weer even ‘treffen’. Wat laat je dan van jezelf zien? Naast het met een bepaalde openheid kunnen deelnemen, vraagt participeren in sociale media nog om andere specifieke bekwaamheden. We geven een schets van de belangrijkste.

 • Open source-denken
  Effectief gebruikmaken van sociale media vraagt om een bepaalde stijl van denken. Dit
  wordt ook wel de ‘open source style of thinking’ genoemd: ‘ opening up access to information
  and ideas so as to generate new business opportunities, join a community that matters,
  and make a contribution to that same community ’. Hier komt ook de uitspraak ‘give and
  you will receive’ uit voort. Sociale media zijn gebaseerd op participatie en vrijelijk delen
  van ervaringen. Als je ervoor kiest om te participeren in sociale media, kies je ook voor
  participeren in een proces van online kennis delen. Je gelooft erin dat wanneer je zelf iets
  geeft , je daar ook iets waardevols voor terugkrijgt. Dat wordt wellicht niet direct zichtbaar.
  Je investeert als het ware in een opbrengst op de langere termijn. Dit vraagt om vertrouwen,
  openheid en het vanuit een nieuwsgierige houding op een respectvolle manier met
  elkaar omgaan.
 • Proactieve houding
  Niemand weet dat jij er bent als je niet zelf iets onderneemt. Je bent letterlijk onzichtbaar
  tot je iets laat zien. Hierbij helpt het als je helder hebt wat je eigen vragen zijn en wat je wilt
  delen met anderen. Wat maakt jou aantrekkelijk voor anderen? Waar ben jij naar op zoek?
  Laat dit zien door proactief te werken: leg contact, reageer, plaats een bericht. Kortom,
  neem initiatief.
 • Feedback kunnen organiseren
  De gedachte ‘het wordt beter als anderen ernaar kijken’ past erg bij participatie in sociale
  media. Iets hoeft niet af te zijn. Of volledig doordacht. Maak gebruik van de meedenkkracht
  van anderen, benut je netwerk. Laat collega-professionals vanuit andere
  perspectieven met je meedenken en waardeer de feedback die je krijgt. Dit vraagt om
  de bekwaamheid om je eigen feedback te organiseren. En de durf om je kwetsbaar op te
  stellen.Stel je werkt al een paar dagen aan een blogpost. Je kunt ernaar streven deze helemaal
  perfect en af te maken. Op een bepaald moment is het ook gewoon goed om het te publiceren.
  Geef anderen de gelegenheid om erop te reageren en hem aan te vullen. De dialoog die
  dan ontstaat, biedt naar alle waarschijnlijkheid weer nieuwe ingangen, ideeën en wellicht
  input voor een volgende blogpost.
 • Snel informatie kunnen scannen en verwerken
  Sociale media leveren veel informatie en contacten op. Veel interessante weblogs om te
  volgen. Veel tweets gedurende een dag. Veel groepen en netwerken om je bij aan te sluiten.
  Veel discussies om te volgen. Veel ideeën om te beschrijven in je weblog. Veel tools om
  uit te kiezen. Veel… ga zo maar door. En het is prettig wanneer het je lukt om dit af en
  toe prima te vinden. Om het niet erg te vinden dat je niet alles kunt volgen. Je moet kunnen
  kiezen waar je aandacht aan gaat geven en waaraan niet. En durven loslaten. Verder
  moet je snel informatie kunnen verwerken en beslissen waar je wel en niet aandacht aan
  besteedt.
 • Een balans vinden tussen afleiding en focus
  Natuurlijk werk je met een bepaalde focus, maar het is ook goed om je af en toe te laten
  afl eiden online. Je hebt een bepaald interessegebied en van daaruit stel je vragen, zoek je
  informatie, doe je mee aan dialogen en plaats je berichten. Je zoekt professionals met wie
  je inhoudelijke raakvlakken hebt, die jou inspireren. Maar soms is het waardevol om een
  ander paadje in te slaan en te zien wat dat je brengt. Of een reactie die je op een bericht
  krijgt die net in een andere lijn is dan je had verwacht, toch eens met een serieuze blik
  bekijken. De kunst is om te kunnen gaan met een zekere mate van chaos en werkenderwijs
  te ordenen.
 • Eén ding tegelijk blijven doen (single-tasken)
  Het lijkt misschien of je voor actief gebruik van sociale media moet kunnen multitasken.
  Je Twitter-account bijhouden, een beleidsplan schrijven en bellen tegelijk lijkt efficiënt. Onderzoekers van de University of North Carolina 3 bestudeerden in 2007 wat er
  gebeurt wanneer in je hoofd twee verschillende taken met elkaar in concurrentie gaan.
  Zij ontdekten dat wat ’multitaskers’ doen, in werkelijkheid bijna altijd ’switchtasken’ is.
  De hersenen switchen heen en weer tussen de verschillende taken, waarbij delen van de
  hersenen beurtelings worden uitgezet en opgestart. Aandacht voor een mailtje tijdens een
  telefoongesprek betekent dus wel degelijk minder aandacht voor het gesprek. Volgens de
  onderzoekers kun je door lange training echter wel leren routinetaken te ‘automatiseren’
  waardoor je wel kunt combineren. In veel gevallen echter is het belangrijk om aandacht
  te hebben voor de taak waar je mee bezig bent, ook bij sociale media. Dus val niet in de
  valkuil om te veel tegelijk te doen en alles half te volgen.

Als je dit leest weet je: gemakkelijk is het niet om participatie in sociale media onmiddellijk tot een succes te maken. Niet iedereen voelt zich prettig bij de grote hoeveelheid informatie die sociale media met zich meebrengt. Voor een groep mensen kan en zal de nieuwe manier van werken er een zijn waarin ze het gevoel hebben de controle kwijt te zijn en voortdurend achter te lopen. Ze zien door de bomen het bos niet meer met alle informatie en mogelijkheden. Het gebruik van sociale media vergt een goede focus van professionals op hun werk en het bewaken van de eigen leervragen. Voor professionals die dit lastig vinden kunnen sociale media veel tijd kosten zonder dat ze iets opleveren wat direct van nut is voor hun eigen praktijk.

Geïnspireerd op het hoofdstuk over bekwaamheden uit het boek En nu online.. Sociale media voor professionals, organisaties en trainers.